DANVA


EU stiller minimumskrav til genbrug af spildevand

EU stiller minimumskrav til genbrug af spildevand

CIRKULÆR ØKONOMI: For at hjælpe landmænd mod vandmangel og tørke i Europa kommer der nu minimumskrav i EU til at genbruge renset spildevand på landbrugets marker. Ministeren er tilfreds, men Dansk Miljøteknologi mener, fokus er for snævert.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"
Danva: Lad politisk lemfældighed med drikkevandet få en ende

Danva: Lad politisk lemfældighed med drikkevandet få en ende

DEBAT: Der er har i årevis været politisk flertal for lemfældig omgang med vores grundvand, og vi kan nu konstatere flere miljøfremmede stoffer i vandet. Det vil medføre prisstigninger for forbrugeren, skriver Carl-Emil Larsen.

Danva: Klimaneutralitet skal være normen for dansk drikkevand

Danva: Klimaneutralitet skal være normen for dansk drikkevand

DEBAT: Klimaforandringer påvirker drikkevandet, og hvis vandselskaberne skal håndtere dem, kræver det tilpasninger af lovgivningen. Potentialet er stort for, at den danske vandsektor kan blive klimaneutral, skriver Carl-Emil Larsen.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"