Dansk Byplanlaboratorium


Ny planlov skaber bekymring for det åbne land

Ny planlov skaber bekymring for det åbne land

PLANLÆGNING: Et nyt forslag til planloven skal give udvikling i udkantsområderne, men grønne organisationer frygter, at det vil ske på bekostning af natur og landskab. Landbruget frygter, at erhvervet kommer i klemme.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"