Fossilfrit Danmark


Skovbruget til DN: Biomasse er en del af løsningen, ikke problemet

Skovbruget til DN: Biomasse er en del af løsningen, ikke problemet

REPLIK: Det er forsvarligt at erstatte fossile brændsler med bæredygtig biomasse fra skovene, fordi den er et restprodukt fra produktionen af træ til bygninger og boliger, skriver fire aktører i skovbruget i et svar til Danmarks Naturfredningsforening. 

Forskere: Skovens klimabidrag må ikke modarbejde biodiversiteten

Forskere: Skovens klimabidrag må ikke modarbejde biodiversiteten

REPLIK: Det er godt, hvis vores skove fremover kan bidrage til at afbøde klimaforandringer. Men det er ekstremt vigtigt, at klimaindsatsen ikke modarbejder bevarelsen af biodiversiteten, skriver en række forskere i et svar til skovbrugsforskere.

Dansk Energi: Bæredygtig biomasse gør Danmark fri af kul

Dansk Energi: Bæredygtig biomasse gør Danmark fri af kul

REPLIK: Den grønne NGO NOAH mener ikke, at biomasse er bæredygtigt. Men biomasse er reelt det eneste alternativ til fossile brændstoffer i de store byer i dag, mener Kristine van het Erve Grunnet fra Dansk Energi.