Vandmiljø


Regioner: Vi har brug for penge til at leve op til vandrammedirektiv

Regioner: Vi har brug for penge til at leve op til vandrammedirektiv

DEBAT: Regionerne fik 2014 til opgave at tage sig af den jordforuening, som truer overfladevandet, men regionerne har endnu ikke fået pengene til at løse opgaven. Det skal der indgås en aftale om med den nye regering i efteråret, skriver Heino Knudsen.

Økologisk Landsforening: Landbrug handler stadig om overlevelse

Økologisk Landsforening: Landbrug handler stadig om overlevelse

DEBAT: Danmark skal tvinge landbruget til at bidrage til renere drikkevand og en løsning på klima- og biodiversitetskrisen. Det skulle være muligt, for EU står ikke i vejen, og der er hårdt brug for offensive tiltag, mener Økologisk Landsforening