Natur


Teknologirådet: Almindelige borgere skal inddrages i naturpakken

Teknologirådet: Almindelige borgere skal inddrages i naturpakken

DEBAT: Almindelige borgere skal inviteres ind i et forum, hvor de reelt kan få indflydelse på den kommende natur- og biodiversitetspakke, ligesom med borgertinget på klimaområdet. Kun med folkelig opbakning kan det blive en succes, skriver Søren Gram.

Grønne organisationer presser på for hurtig skov-indsats

Grønne organisationer presser på for hurtig skov-indsats

BREV: Miljøministeren bør bruge finanslov-millioner til straks at stoppe skovdrift på arealer, der allerede er udpeget til urørt skov, skriver en række organisationer i et fælles brev. Og så skal uafhængige eksperter granske økonomien.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"
Noah: Naturen skal skrives ind i grundloven

Noah: Naturen skal skrives ind i grundloven

DEBAT: Opret et tværfagligt biodiversitetsråd, indtænk bynær natur i byudviklingen, og giv naturen grundlovssikrede rettigheder, lyder nogle af forslagene fra Miljøbevægelsen Noah.