Kemiske stoffer


S tøver med valgløfte om forbud mod sprøjtemidler

S tøver med valgløfte om forbud mod sprøjtemidler

FORBUD: SF, EL og R vil presse på for at få gennemført et forbud mod sprøjtemidler på offentlige arealer, som foreslået af S i udspil op til valgkampen. I et folketingssvar vil miljøminister Lea Wermelin nu reducere brugen af pesticider.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"
Skrappere grænseværdier kan lukke danske dambrug

Skrappere grænseværdier kan lukke danske dambrug

AKVAKULTUR: EU vil sænke det tilladte indhold af tre stoffer, som kan få alvorlige negative konsekvenser for dansk fiskeopdræt, vurderer Dansk Akvakultur. Regeringen støtter forslaget af hensyn til fødevaresikkerheden. 

Kræver adgang til Altinget | Miljø"