Cirkulær økonomi


Dansk Byggeri: Incitamenter til cirkulær økonomi er ikke til stede

Dansk Byggeri: Incitamenter til cirkulær økonomi er ikke til stede

DEBAT: Anbefalingerne fra Dansk Byggeri til Ellemann er klare: Opstil nationale retningslinjer for selektiv nedrivning af bygninger og for de affaldsfraktioner, affald skal sorteres i. Og ophæv kommunernes monopol på affaldshåndtering, skriver direktør Michael H. Nielsen.

Charlotte Fischer: Vi står i plastikaffald til halsen

Charlotte Fischer: Vi står i plastikaffald til halsen

DEBAT: Vi savner et klart budskab fra regeringen om, at vi skal helt af med fossilt plastik, skriver Charlotte Fischer fra Dansk Affaldsforening. Vi kan ikke sortere os ud af problemet, men vi skal ganske enkelt genbruge og genanvende mere.