Ny strategi for cirkulær økonomi


Jacob Bjerregaard: Affaldstilsynet skal ikke centraliseres

Jacob Bjerregaard: Affaldstilsynet skal ikke centraliseres

KOMMENTAR: Regeringen vil centralisere tilsynet med virksomhedernes affaldshåndtering, men det vil betyde, at ressourcer går tabt, og at virksomheder i sidste ende taber penge, skriver Jacob Bjerregaard.

Kræver adgang til Altinget | Miljø" 1
KL: Styrk kommunernes rolle i den cirkulære økonomi

KL: Styrk kommunernes rolle i den cirkulære økonomi

DEBAT: Regeringens nye strategi foreslår at samle administrations- og tilsynsopgaver vedrørende affald og genanvendte råvarer i én enhed. I stedet bør kommunernes rolle med at fremme cirkulær økonomi hos virksomheder styrkes, mener Jacob Bjerregaard fra KL.