Aktørernes ønsker til Lea Wermelin


Regioner: Vi har brug for penge til at leve op til vandrammedirektiv

Regioner: Vi har brug for penge til at leve op til vandrammedirektiv

DEBAT: Regionerne fik 2014 til opgave at tage sig af den jordforuening, som truer overfladevandet, men regionerne har endnu ikke fået pengene til at løse opgaven. Det skal der indgås en aftale om med den nye regering i efteråret, skriver Heino Knudsen.