Virksomheder


Sohns vækstteam for vand, bio og miljøløsninger klar

VÆKST: Regeringen har nedsat et nyt vækstteam, der skal se på, hvordan man bedst kan styrke vækstvilkårene inden for området. Opgaverne kan minde om Natur- og Landbrugskommissionens, men fødevareminister Mette Gjerskov (S) er ikke bange for, at det vil betyde dobbeltarbejde.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"
Aktør roser regeringens prioritering af miljøteknologi

Aktør roser regeringens prioritering af miljøteknologi

MILJØTEKNOLOGI: Der er begejstring hos Dansk Miljøteknologi over udsigten til oprettelsen af et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Men foreningen vil have programmet lovfæstet og håber på gradvist stigende bevillinger.

Kræver adgang til Altinget | Miljø" 1
Dansk Byggeri: Råstoflov bør gå om

Dansk Byggeri: Råstoflov bør gå om

RÅSTOFLOV: Dansk Byggeri mener, at Folketinget blev misinformeret af Naturstyrelsen under behandlingen af Råstofloven. Det betød alt for korte overgangsordninger, så loven må gå om, lyder det.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"