Grundvand


Jacob Bjerregaard: Vi må ikke spille hasard med drikkevandet

Jacob Bjerregaard: Vi må ikke spille hasard med drikkevandet

KOMMENTAR: Danske vandselskaber skal drives efter en klar strategi og forretningsmæssigt forsvarligt. KL håber derfor på en løbende dialog med Christiansborg om udviklingen af forsyningsstrategien for vandsektoren, skriver Jacob Bjerregaard (S).

Kræver adgang til Altinget | Miljø"
Danske Vandværker efter nye pesticid-fund: Der er brug for politisk handling

Danske Vandværker efter nye pesticid-fund: Der er brug for politisk handling

Q&A: De nye fund af pesticidrester i drikkevandet er bekymrende for forbrugerne og kræver politisk handling, lyder det fra Danske Vandværker. Det er slemt ikke at vide, hvad der ligger og gemmer sig af synder fra fortiden, siger direktør Susan Münster.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"
V og LA: Rød blok fører skræmmekampagne mod drikkevandet

V og LA: Rød blok fører skræmmekampagne mod drikkevandet

VANDKAMP: Trods nye fund af pesticider har drikkevandet aldrig haft det bedre i Danmark, mener Venstre og Liberal Alliance. De to partier vil have venstrefløjen til at stoppe med at få vand fra hanerne til at lyde sundhedsskadeligt.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"