Vandmiljø


Miljøforeningsformand: Grønne organisationer svigter befolkningen

Miljøforeningsformand: Grønne organisationer svigter befolkningen

DEBAT: Det er uforståeligt, at Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, WWF og Levende Hav bakker op om regeringens udskydelse af EU’s vandrammedirektiv og ikke stiller krav til regeringen i forhold til landbruget, skriver Nina Bjarup Vetter.