Opinion


Rune Engelbreth: Vildere natur truer ikke natur

Rune Engelbreth: Vildere natur truer ikke natur

KOMMENTAR: Universitetsforskerne Jesper Bak og co. fremlægger forkerte og forvanskede påstande om genforvildet natur, skriver Rune Engelbreth og fastholder, at vi mangler reel naturbeskyttelse i Danmark.

Heino Knudsen: Knappe råstoffer skal bruges mere bæredygtigt

Heino Knudsen: Knappe råstoffer skal bruges mere bæredygtigt

KOMMENTAR: Overalt i landet er der brug for grus, sand og sten til at bygge nyt. Men ressourcerne er i fare for at slippe op. Derfor er regionerne kommet med seks nye forslag til at gøre råstofindvindingen bæredygtig, skriver Heino Knudsen.