Opinion


Jacob Bjerregaard: Nyt lovforslag om lugtkrav gavner byområder

Jacob Bjerregaard: Nyt lovforslag om lugtkrav gavner byområder

KOMMENTAR: Med et nyt lovforslag får erhvervsministeren mulighed for at give dispensation fra det omstridte lugtkrav i særlige områder. Det er meget positivt for kommunerne, der igen får lov at bygge gode boliger med altaner og vinduer i gamle erhvervsområder, skriver Jacob Bjerregaard.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"
Steen Gade: Vi kommer ikke uden om flere og bedre grønne afgifter

Steen Gade: Vi kommer ikke uden om flere og bedre grønne afgifter

KOMMENTAR: Den nye regering må fortælle den ubekvemme sandhed. Nemlig at grønne afgifter, klogt udformet og dynamiske, så de løbende kan ændres, er helt afgørende for at lykkes med en reel grøn omstilling, skriver Steen Gade.

Kræver adgang til Altinget | Miljø" 3