Debat


Fiskeriforening: Husk fakta om fiskeriet i naturpakken

Fiskeriforening: Husk fakta om fiskeriet i naturpakken

DEBAT: Fiskeriet er afhængig af et sundt og rent havmiljø, og derfor er det vigtigt med en natur- og biodiversitetspakke. Men den skal bygge på fakta om fiskeriets påvirkning af havmiljøet og ikke følelser og forkerte forestillinger, skriver Svend-Erik Andersen.

Plan Bi: Forhastet bestøverstrategi tjener kun erhvervet

Plan Bi: Forhastet bestøverstrategi tjener kun erhvervet

DEBAT: Regeringen er ved at haste en bestøverstrategi igennem, selvom der mangler afgørende viden om vilde bier. Det er desværre ikke i biodiversitetens interesse – kun i biavlernes, skriver Nina Launbøl Hansen.

Seges: Vores fjorde har brug for lokale indsatser

Seges: Vores fjorde har brug for lokale indsatser

DEBAT: Vejen frem til en god tilstand i vores fjorde er ikke generelle nationale tiltag, for der er et langt større potentiale ved løsninger fundet på lokalt niveau, hvor forståelse for tabsveje og landskabet er afgørende, skriver Flemming Gertz.