Grønne linjer


Lone Andersen: Her er min ønskeseddel til en styrket naturindsats

Lone Andersen: Her er min ønskeseddel til en styrket naturindsats

KOMMENTAR: Regeringen afsætter 50 millioner kroner blandt andet til at styrke indsatsen for naturen. I Landbrug & Fødevarer ønsker man sig meget mere naturpleje, større sammenhængende naturområder og naturplaner på landbrugsejendomme, skriver Lone Andersen.

Kræver adgang til Altinget | Miljø
Steen Gade: Samfundet skal bygges fuldstændigt om

Steen Gade: Samfundet skal bygges fuldstændigt om

KOMMENTAR: Vi nærmer os en diskussion af det 8. miljøhandlingsprogram i Europa. Befolkningen er klar, så nu er det op til medierne og politikerne at skabe en debat om, hvordan vi kan leve inden for planetens økologiske grænse i 2050, skriver Steen Gade.

Kræver adgang til Altinget | Miljø 7
Jacob Bjerregaard: Mens vi venter på en ny vandløbslov, bør vi udnytte tiden

Jacob Bjerregaard: Mens vi venter på en ny vandløbslov, bør vi udnytte tiden

KOMMENTAR: Det ser ikke ud til, at der kommer ny vandløbslov på denne side af et folketingsvalg. Men i mellemtiden bør ministeren igangsætte et pilotprojekt sammen med kommunerne om nye tværkommunale helhedsplaner, lyder opfordringen fra Jacob Bjerregaard (S).

Kræver adgang til Altinget | Miljø