Ekspert siger god for rensning af drikkevand

PESTICIDER: Det er i orden at rense forurenet drikkevand med kul, mener både en vand-professor og DANVA.

"Det er noget eventyrligt vrøvl, der bliver sagt om drikkevand for tiden, for vandet bliver allerede renset. Det er slet ikke noget nyt," siger Erik Arvin.

Debatten om pesticider i vores drikkevand og følgende lukninger af vandboringer har kørt over sommeren. Den kommer i kølvandet på en handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten, som Miljøministeriet sendte ud den 12. juli. Her åbnes der op for, at forurenet drikkevand for fremtiden kan renses ved hjælp af en såkaldt "avanceret rensning" med kul, hvis forekomsten af pesticider i grundvandet er for højt. På den måde kan man undgå den meget dyre løsning, det er at lukke en vandboring.

Forfejlet drikkevandsdebat
Men ifølge professor i vandforsyning Erik Arvin fra DTU er diskussionen helt forfejlet, for der er slet ikke tale om nogen avanceret rensning, og drikkevandet gennemgår allerede en rensningsproces i dag.