ALT: Landbrugspakken sætter ikke kun grundvand og vandmiljø på spil

DEBAT: Med vedtagelsen af landbrugspakken truer regeringen og dens parlamentariske grundlag ikke bare drikkevand og vandmiljø. Den bryder selve båndet mellem samfund og natur, skriver Christian Poll (ALT).

Placeholder image
I jagten på økonomisk vækst i landbruget glemmer blå blok respekt og ydmyghed over for naturen, skriver Christina Poll (ALT).  Foto: Folketinget
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Christian Poll (ALT)
Natur- og landbrugsordfører

De fleste af os tager rent vand i hanerne for givet. Sådan skal det være, men sådan bliver det måske ikke i fremtiden.

Allerede i dag oplever mange problemer med forurenet drikkevand, og i blandt andet Norddjurs Kommune har hver sjette for meget nitrat i drikkevandet. I Mariagerfjord advarer embedslægerne om, at drikkevandet kan være decideret sundhedsfarligt. Forskere og kommuner råber vagt i gevær, når landbruget nu får lov at sprøjte og gødske endnu mere end i dag. Spørgsmålet er, hvor længe vi kan tage rent drikkevand for givet?

Hvis vi fortsætter som nu, er det langt fra givet, at også generationer efter vores kan nyde godt af det rene danske vand. Som forbruger kan man vælge økologiske fødevareprodukter, men vi er ikke selv herrer over, hvilke giftstoffer, der siver ned i vores drikkevand. I dag får cirka 60.000 husstande deres vand fra egen brøndboring, og det er især disse, der er særligt sårbare over for giftstoffer. Giftstoffer, som der med landbrugspakken nu kommer endnu flere af.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til hjalte@altinget.dk 

Naturpakke skal sikre rent drikkevand
For mig drejer dette sig grundlæggende om respekt for vores fælles ressourcer. Er vi villige til at gamble med vores rene drikkevand? Og hvem ejer retten til at forurene naturen? Det må til enhver tid være borgerne – nutidens og fremtidens – og ikke et enkelt erhverv, vi tager hensyn til, når vi vedtager politik.

Vi kender endnu ikke til tiltag, der kan imødegå den øgede forurening fra landbruget, og jeg er bekymret for, om efterregningen for landbrugspakken på den lange bane bliver enormt stor. Folketinget har vedtaget en landbrugspakke, der alt andet lige vil forurene vores drikkevand.

Landbrugspakken er et klassisk eksempel på, hvordan hensynet til den økonomiske bundlinje fuldstændigt negligerer den miljømæssige bundlinje – og helt konkret vores mulighed for rent drikkevand i fremtiden.

Christian Poll (ALT), Natur- og landbrugsordfører

Det er for sent at vente på frivillige virkemidler og målrettet regulering, men man kan med kvælstofreducerende tiltag rulle den øgede forurening tilbage allerede nu. Derfor bør partierne bag den kommende naturpakke sikre, at vores rene drikkevand bevares. Men der er efterhånden rigtig mange ting, som naturpakken skal gøre godt for. Det kræver penge, som ministeren indtil videre ikke har lovet.

Minister i samråd
Jeg håber, vi kan stole på regeringen og dens allierede, når de lover os, at der er tænkt nøje over de kompenserende tiltag, der skal sikre vores rene vand. Men de skal godt nok komme hurtigt, og jeg har svært ved at forestille mig, hvordan vi undgår, at 20 procent mere gødning og medfølgende ekstra sprøjtegift på markerne ikke vil forurene vores vand.

Derfor har vi i oppositionen indkaldt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i samråd om sagen. Her skal han forholde sig til, om nitratindholdet i vores grundvand vil stige som følge af de øgede gødskningsnormer. Han skal svare på, om vi nu kommer på kant med EU’s vandrammedirektiv, fordi man ikke forebygger forringelsen af tilstanden i det danske vand.

Ideen om, at landskabet og naturen har nyttepotentiale for mennesker har længe været kendt. Dog er graden af udnyttelse under denne regering ekstrem. Man piner og plager vores fælles natur og miljø og har på en måde tilranet sig den totale magt over det danske landskab. Det gør ondt på mig, at et politisk flertal har mistet forbundetheden med naturen og balancen i livet.

Bryder bånd mellem samfund og natur
Når vi laver politik, der forurener vores grundvand, bryder vi det organiske bånd mellem natur og samfund. I jagten på økonomisk vækst i et enkelt erhverv glemmer vi generøsitet, respekt og ydmyghed over for naturen. Landbrugspakken er et klassisk eksempel på, hvordan hensynet til den økonomiske bundlinje fuldstændigt negligerer den miljømæssige bundlinje – og helt konkret vores mulighed for rent drikkevand i fremtiden også. Denne form for politik er kortsigtet og skadelig. Det er ikke det værd at redde landbruget med mere af det, vi ved ikke virker.

Lad os ryste posen. Lad os stoppe kapløbet mod bunden og gå udogmatisk til værks. Lad os opfinde en ny vej for landbruget, hvor vi genfinder balancen og skaber sameksistens mellem landbrug og natur. Der er brug for en transformation af erhvervet, så det tager hensyn til, passer på og udvikler mennesker, miljø, klima, natur, dyrevelfærd, lokalsamfund, sundhed og arbejdspladser. Lad os vende landbrugets modspil mod naturen til samspil og komme med visionære bud på, hvordan fremtiden kan og bør se ud. Jeg glæder mig til sammen med landmænd, organisationer og borgere at udvikle Alternativets landbrugspolitik i løbet af foråret og inviterer hermed alle interesserede til at være med.

Omtalte personer

Christian Poll

Specialkonsulent, DTU, afdelingen for Kvantitativ Bæredygtighedsvurdering
civilingeniør (DTU,1991)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser