Alternativet: Forskningsmidler skal understøtte bæredygtig omstilling

DEBAT: Den måde, vi bruger forskningsmidler, bør afspejle, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have. Derfor bør flere forskningsmidler målrettes initiativer og projekter, der fremmer iværksætteri, innovation og grøn omstilling, mener Torsten Gejl, Alternativets uddannelses- og forskningsordfører.

Af Torsten Gejl (ALT)
Uddannelses- og forskningsordfører

Alternativets mål er at skabe en seriøs bæredygtig omstilling af samfundet. Samtidig har vi en erklæret ambition om, at Danmark ikke bare skal være det bedste land i verden, men at Danmark også skal være det bedste land for verden. Disse ambitioner influerer på hele vores politik og dermed også forskningspolitikken, hvor vi vil arbejde for, at en større del af forskningsmidlerne fremover øremærkes projekter og initiativer, der fremmer iværksætteri, innovation og grøn omstilling.

For Alternativet er det en mærkesag at fremme iværksætteri i Danmark. Undersøgelser fra erhvervsstyrelsen viser, at iværksættere – især de mindre virksomheder – har en positiv effekt på både produktiviteten, beskæftigelsen og innovationskraften i samfundet. En af årsagerne til, at et land som Israel har et iværksættermiljø i verdensklasse, er bl.a., at den israelske stat investerer 4,7 pct. af BNP i forskning og udvikling, og at man både i uddannelsessystemet og i forskningsmiljøerne arbejder seriøst med innovation og iværksætteri.

Den israelske succes viser, at gode iværksættersamfund er kendetegnet ved gode rammebetingelser, som giver plads til opfindsomme, kreative og virkelystne iværksættere med bæredygtige forretningsideer. Men den viser også, at det er nødvendigt at investere i forsknings- og uddannelsessystemet, hvis vi i Danmark skal skabe en stærkt iværksætterkultur, som gør, at flere i fremtiden går fra at være jobtagere til at være jobskabere.

Flere forskningsmidler til grøn omstilling
FN’s klimapanel har flere gange påpeget, at klimakrisen er reel og alvorlig. Som samfund er vi nødt til at se klima- og miljøudfordringerne i øjnene, hvis der skal være en klode til vores børn og børnebørn. Derfor vil Alternativet arbejde for en mere handlingsorienteret forskningspolitik, der prioriterer klimaudfordringerne. Konkret ønsker vi fx at droppe investeringer i forskning i sort energi og i stedet bruge pengene herfra på forskning i vedvarende energi og grøn teknologi, fx bæredygtige projekter og initiativer, der har en positiv effekt på den miljømæssige bundlinje – det kunne fx være projekter og initiativer inden for cirkulær økonomi, vind- og solenergi, bioressourcer, bæredygtig transport og klimavenlig infrastruktur etc.

Fra et økonomisk perspektiv giver det også mening at øge forskningsmidlerne til klima og miljø. Bl.a. har 49 forskere i Politiken beskrevet, hvordan udviklingen af bæredygtig miljø- og energiteknologi samt nye klimavenlige løsninger inden for trafik, produktion og landbrug har potentiale til at få afgørende, positiv betydning for Danmarks fremtidige velfærd, eksport og beskæftigelse.

Alt i alt er udgangspunktet for Alternativets forskningspolitik, at den – ligesom alt andet af vores politik – skal understøtte en seriøs bæredygtig omstilling. Helt konkret vil vi arbejde for, at flere forskningsmidler fremover øremærkes projekter og initiativer, der fremmer iværksætteri, innovation og grøn omstilling, fordi vi overordnet set ønsker os et samfund, hvor der er bedre balance mellem den økonomiske, den sociale og den miljømæssige bundlinje i samfundet.

Forrige artikel GEUS: Ingen fejl i rapport om grundvand GEUS: Ingen fejl i rapport om grundvand Næste artikel Dansk Erhverv: Gamle støjregler forlænger morgenkøen Dansk Erhverv: Gamle støjregler forlænger morgenkøen