Auken: Hæv den grønne overligger

DEBAT: Den grønne overligger for naturtilstanden i Danmark skal hæves. Første skridt på vejen er at tage det grønne Danmarkskort i brug igen, skriver Ida Auken (R).

Af Ida Auken (R)
Miljøordfører

En lærkeplet på en kornmark. Et vildt skovlandskab med græssende okser. En uberørt kyst og et rigt havmiljø med fugle, fisk og bunddyr.

For mig er natur ikke én – men mange ting. Derfor er jeg optaget af, hvordan vi beskytter og udvikler HELE vores natur – både den sjældne, den uberørte, den rige og den helt almindelige hverdagsnatur. Jeg tror nemlig på, at danskerne ligesom jeg sætter pris på vores natur og dens diversitet.

Bedre natur i Danmark
I Radikale Venstre har vi en ambition om, at en en tredjedel af Danmark skal være natur. Vi vil både have mere og bedre natur – til gavn for os selv og vores efterkommere. På langt flere arealer i Danmark skal naturhensyn veje tungest. Så vi får mere plads til planter, dyr og korridorer, der får vores natur til at hænge bedre sammen, end den gør i dag. Vi skal have mere natur i Danmark. Samtidig skal åer genslynges, vandløb restaureres, højmoser og heder genetableres. Artsrigdommen i naturen er vigtig, ikke blot størrelsen af naturarealerne. Vi skal have bedre natur i Danmark.

Landbrug og turisme i samspil med natur
Betyder det så, at landbrug, turisme og øvrige erhverv må vige? Slet ikke. Vi ønsker ikke, at livet uden for de store byer skal leves i et frilandsmuseum. Landbrug og turisme skal kunne drives og udvikles i samspil med naturen, og vi skal etablere gode rammer for innovation og vækst – særlig med grønt fortegn.

Det skal dog ske, så naturens tålegrænser ikke overskrides, og vigtige naturhensyn ikke negligeres. Vi skal genetablere balancen mellem natur og landbrug – og skabe rum for alle de mellemformer, der ligger imellem rendyrket natur og rendyrket landbrugsjord.

Det grønne Danmarkskort tilbage
Vi er klar til at tage fat og hæve den grønne overligger for naturtilstanden i Danmark. Første skridt på vejen er at tage det grønne Danmarkskort, jeg lancerede som miljøminister, i brug igen.

Danmarkskortet giver et overblik over naturtilstanden, gør det muligt først at sætte ind, hvor naturen er mest truet og samtidig at bruge de virkemidler, der er mest omkostningseffektive. Kortet er kort sagt et effektivt redskab til at prioritere naturindsatsen og skabe sammenhængende natur i Danmark. Med det grønne Danmarkskort kan vi for eksempel give kommunerne grundlag for at udpege fremtidens naturarealer på en effektiv måde.

Hvad enten vi taler om vores skove, kyster, det åbne land eller havet, skal naturen plejes, bevares og fremmes, så vi kan nyde et rigt plante- og dyreliv i karakteristiske landskaber – og give det videre til kommende generationer. Det er vores vision for Danmarks natur.

Forrige artikel Kollerup: Jeg frygter en pakke med pyntegrønt Kollerup: Jeg frygter en pakke med pyntegrønt Næste artikel LA: Plads til natur uden paragraffer LA: Plads til natur uden paragraffer
 • Anmeld

  Jørgen Lundsgaard

  Bliver den kone da aldrig bare lidt tilfreds !

  Nu kommer der en naturpakke med over 250 punkter, hvor det offentlige går ind og styre udviklingen i den rigtige naturlige retning.
  Dertil kommer i tusindvis af mindre naturområder, som helt private borgere tager sig af. Det giver tilsammen, en Danmark en natur vi kan være stolte af - og er langt fra det indtryk af dansk natur som en flad hvedemark, som mange NGO'er og Ida Auken har for vane at give udtryk for.
  Forøvrigt kan DK ikke være langt fra at have en trediedel som naturareal, hvis skovene regnes med som naturareal. Hvad er forskellen på en plantet skov og så de paragraf 3 naturarealer, som plejes og ryddes for at bestemte ønskede planter kan vokse der. Mange skovpartier med løvtræsopvækst stammer i de sidste 20 - 30 år fra selvforyngelse - en naturlig og billig måde at forny skoven på.