Ida Auken
Miljøminister Ida Auken frygter, at det kan koste Danmark dyrt, hvis minken ender på en ny EU-sortliste over invasive arter. (Foto: Rådet for Den Europæiske Union)

Auken kæmper for minken i Bruxelles

17. december 2013 kl. 3:23
INTERVIEW: Miljøministeren advarede ved et EU-rådsmøde i fredags sine ministerkolleger om de økonomiske konsekvenser ved at lave for restriktive regler for invasive arter, der kan true den danske minkindustri.
| Flere

BRUXELLES: Der skal tages højde for tab af job og konsekvenser for økonomien, når EU's nye regler om regulering af udefrakommende dyre- og plantearter skal forfattes. Det var det klare budskab fra miljøminister Ida Auken (SF), da hun i fredags drøftede sagen med sine ministerkolleger i Bruxelles.

Hun frygter, at forslaget kan betyde, at den nordamerikanske mink, som Danmark er verdens største eksportør af, kan ende på en fremtidig sortliste over sådanne invasive arter, fordi den giver store problemer for naturen i mange EU-lande.

"Vi er meget bekymret for, at en industri, der beskæftiger 6.000 mennesker i Danmark og eksporterer for 13 milliarder kroner, og som står for 25 procent af vores eksport til Kina, skal komme i fare på en sag, som i virkeligheden ikke har med minkavl at gøre. Minken truer ikke de danske arter," understreger ministeren.

Ministre i tidspres
Ministeren brugte sin tur til Bruxelles til at holde møder med både den ansvarlige EU-kommissær og det kommende græske formandskab, som skal håndtere sagen fra nytår. Her advarede hun mod at gøre noget overilet for at nå at få reglerne på plads, inden EU går i lovgivningsmæssig dvale frem mod forårets europaparlamentsvalg.

"Jeg har sagt, det er vigtigt, at vi får ordentlig tid til det her. Vi skal ikke haste et forslag igennem, bare fordi vi gerne vil nå det, inden Parlamentet går til valg. Jeg har også sagt det meget tydeligt på rådsmødet i dag. Så jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvad Danmark mener," siger Ida Auken.

Kommissionen har i sin konsekvensanalyse af forslaget understreget, at man skal have øje for de økonomiske konsekvenser. Er det ikke nok garanti for, at der ikke kommer et forbud?
"Det kommer an på, hvordan man udregner de økonomiske konsekvenser. Om man kigger på alle landene tilsammen, og vurderer det op imod en art, eller om man kigger på landene hver for sig og ser på deres økonomiske fordele af at have produktion af invasive arter. De økonomiske beregninger skal i hvert fald laves for hvert enkelt land og på hver enkelt art, før det beroliger mig."

Hvis der nu bliver lavet en liste over arter, der skal forbydes, af eksperter, der vurderer, at det er nødvendigt med et forbud, skal vi så ikke lytte til den ekspertviden?
"Produktionen af mink i Danmark foregår under fuldt forsvarlige forhold. Det er faktisk reguleret under et andet EU-direktiv. Selvfølgelig skal vi være meget opmærksomme på, at minken ikke slipper ud nogen steder, men derfra til at forbyde minkproduktion i Danmark, er der kilometer."

Heller ikke hvis man har en fagkundskab, der mener, at det er nødvendigt?
"Det er en hypotetisk situation. I Danmark er der ikke nogen trussel mod vores arter ved den minkproduktion, vi har. Så det ville være helt ude af proportioner at komme med forbud på baggrund af regler om invasive arter."

Din irske kollega sagde på mødet, at minken udgør en trussel mod fugle, der yngler på jorden, og at det er vigtigt, at vi gør alt, vi kan, for at bekæmpe den trussel?
"Når arterne slipper ud, så udgør de en trussel. Men lige præcis minken i Danmark bliver holdt under forsvarlige forhold, og det er jeg tryg ved."

Men skal Danmarks ønske om at producere mink veje tungere end hans ønske om at beskytte naturen?
"Vi ønsker alle sammen at beskytte naturen. Jeg er også enig i intentionerne bag forslaget. Der skal bare være proportioner i det. Ligesom vi heller ikke vil tage imod et pålæg om at fjerne for eksempel hybenrose i Danmark eller den sortmundede kutling fra vores have, fordi så kunne vi stort set ikke lave andet de næste mange år. Der skal være proportioner i tingene."

Din nye kollega, fødevareminister Dan Jørgensen, har talt om helt at forbyde minkfarme. Bliver det en diskussion, I skal have internt i regeringen?
"Det må du tale med fødevareministeren om. Det er ikke regeringens holdning."

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK