Biolog: Jagt på edderfugle er konventionsstridigt

DEBAT: Miljøminister Lea Wermelin (S) bør tage afstand fra, at det danske bureaukrati udnytter Vandfugleaftalen til at fortsætte jagt på den truede edderfugl. Fuglen bør hurtigst muligt fredes, skriver biolog Søren Wium-Andersen.

Af Søren Wium-Andersen
Biolog

AEWA - eller Vandfugleaftalen, som den benævnes i dansk lovgivning - har til opgave at beskytte afrikanske-eurasiske migrerende vandfugle. Aftalen blev vedtaget af Folketinget i 1998.

Ifølge aftalen må der ikke drives jagt på arter, der er opført på Vandfugleaftalens liste B, dersom der ikke foreligger en international handlingsplan for arten. Listerne justeres med jævne mellemrum, og i 2018 kom edderfuglen på liste B. Der er ikke udarbejdet en handlingsplan for arten, hvorfor Danmark er forpligtet til at beskytte arten inden for 90 dage.

Aftalen levner plads til, at de lande, som har tiltrådt aftalen, kan udsættes deres beskyttelsesforanstaltninger, hvilket Danmark benyttede sig af. Hvorfor ministeriet i marts 2019 i et brev til AEWA-sekretariatet i Holland anmodede om en udsættelse af en ændring af jagtloven for edderfuglens vedkommende, da det var planlagt at ændre jagttiderne i 2020.

Derfor kunne jagten på edderfuglene fortsætte. Parallelt med, at der blev skudt 22.554 edderfugle alene i 2019, blev et ophør af jagt på edderfugl drøftet i Vildtforvaltningsrådet (VFR).

Som baggrund for forhandlingerne havde Aarhus Universitet udarbejdet en indstilling til VFR. Af den fremgår det, at der ikke må være jagt på edderfugl. Men det anføres samtidig, at jagt på edderfugl er bæredygtig. Dette sker på trods af, at Aarhus Universitet få måneder efter oplyser, at bestanden af edderfugl er i tilbagegang på såvel kort som lang sigt i EU-indberet­ningen ”Størrelse og udvikling af fuglebestande i Danmark – 2019. Artikel 12 - rapportering til Fug­lebeskyttelsesdirektivet”.

Miljøministeren må frede edderfuglen
At Aarhus Universitet anser jagt på edderfugl som værende bæredygtig er forbløffende, for jagt på arter, der er i tilbagegang, er ifølge AEWA MOP7-aftalen ikke bæredygtig. Resultatet bliver, at et enigt VFR indstiller til ministeren, at der fortsat kan drives jagt på edderfuglehanner, selvom denne jagt er i direkte strid med konventionen. Jagten på edderfuglehanner fortsætter derfor, da den nye jagttidsbekendtgørelse i juni 2020 ikke ændrede jagttiden på edderfugl.

Miljøministeren bør af hensyn til biodiversiteten tage afstand fra, at hendes ministerium gang på gang udnytter reservationsbestemmelserne på grund af et bureaukratisk dansk system for at bevare jagtretten på en truet art én eller to sæsoner mere. Systemet bør ændres af hensyn til den vigende biodiversitet, således at der kan komme en hurtigere reaktion på ændringerne af jagttiderne for truede fugle.

Hvis ministeren ønsker at fremme biodiversiteten, så bør hun frede edderfuglen snarest muligt. Det er virkeligt en lavhængende frugt, der her kan plukkes - helt omkostningsfrit - samtidigt med at Danmark så vil leve op til Vandfugleaftalen. Sker det, vil landet leve op til nogle af de forpligtelser, som det har påtaget sig for at fremme biodiversiteten.

Forrige artikel Green Cities i opråb til S og V: Husk nu den nære natur Green Cities i opråb til S og V: Husk nu den nære natur Næste artikel WWF og Venstre til regeringen: Giv naturen 100 millioner om året WWF og Venstre til regeringen: Giv naturen 100 millioner om året