Bæredygtigt Landbrug om miljøregulering: Stop hetzen af kvælstof og kig på fosfor

DEBAT: Den danske miljøregulering fokuserer for meget på kvælstof. Flere forskere peger på, at fosfor og dets forhold til kvælstof er det afgørende. Vi bør derfor fokusere på fosfor og aflyse de planlagte kvælstofsbegrænsninger, skriver Nikolaj Schulz og Jørgen Evald.

Af Nikolaj Schulz og Jørgen Evald Jensen
Hhv. Chefjurist og faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug

Nitrat, nitrat og atter nitrat har været et mantra i den danske miljøregulering, og det har ramt danske landmænd voldsomt hårdt.

Bæredygtigt Landbrug har siden foreningens begyndelse sagt fosfor, fosfor og forholdet mellem N (kvælstof) og P (fosfor). Den nuværende regulering bygger på, at der er en direkte sammenhæng mellem Kd (lysdæmpning) og N. Det mantra har længe lydt fra DCE med Stiig Markager i spidsen. Mantraet holder ikke vand. Den danske regulering inddrager kun N, selv om man rettelig burde inddrage N, P og forholdet mellem N og P, samt tidspunktet på året for N-udledning.

Internationale forskere giver os ret
Disse udsagn og mange flere stammer i denne omgang ikke fra Bæredygtigt Landbrug, men fra en nylig uafhængig international forsker-evaluering af de danske kvælstofmodeller.

Som det politiske landskab ligger lige nu, skal udledningen reduceres med cirka 13.100 tons kvælstof fra de nuværende cirka 56.760 tons i perioden 2019 til 2027, hvoraf de 6.900 tons skal reduceres inden år 2021.

Af reduktionen på de 6.900 tons er fordelingen, at de 1.253 tons skal komme fra vådområder, 150 tons fra lavbundsprojekter og 900 tons fra minivådområder. Tilbage er den resterende reduktion på 3.513 tons, hvor den hidtidige plan er, at denne reduktion skal opnås gennem ”den målrettede regulering” inden 2021.

Politikerne er nu belastet med videnskabelig viden
På baggrund af forsker-evalueringen er det entydigt påkrævet, at målfastsættelsen (MAI, Maximum Allowable Input) skal genberegnes. I beregningen bør P samt forholdet mellem N og P inddrages. Politikerne kan ikke fortsætte ud af det nuværende spor – politikerne er nu belastet med videnskabelig viden af højeste karat. Det er de forpligtet til at handle på.

Politikerne bør som opfølgning på landbrugspakken straks aflyse de planlagte N-begrænsninger og i stedet sætte fokus på fosfor. Ved for eksempel at aflyse de planlagte vådområder vil man med sikkerhed undgå den fosfor-mobilisering, dette vil medføre. Så bare en aflysning af nogle planlagte tiltag vil altså trække i den rigtige retning i forhold til vandmiljøet.

Politikerne bør med den voldsomme kritik af de nuværende modeller insistere på, at modeller lægges offentligt frem. Derudover bør politikerne kræve, at DCE straks foretager de nødvendige ændringer af modellerne, så P og forholdet mellem N og P afspejles mere korrekt. Der skal samtidig være fuld offentlighed og høring i forhold til de ændringer, DCE foretager i modellerne.

BL har allerede stævnet staten
Det er samtidig ret åbenlyst, at forsker-evalueringen bør få betydning allerede for indeværende vandplanperiode. Om den politiske virkelighed kan strækkes så langt er uklart. Dog har Bæredygtigt Landbrug allerede indgivet en stævning for og har en verserende klagesag vedrørende vandplanerne, hvis politikerne ikke af sig selv skubber fra land.

Som en første symbolsk handling kan politikerne insistere på at omdøbe modellerne fra kvælstofmodeller til vandmiljømodeller – som de fleste nok ved, så starter enhver rejse med at tage det første skridt. Dette er det første logiske skridt, og vi forventer, at politikerne og samfundet gerne vil med på en rejse, hvor landbruget kan trives, samtidig med at det i forvejen gode vandmiljø kan bevare sin gode status og gerne blive endnu bedre.

Forrige artikel DN: Målrettet regulering kan blive politisk columbusæg DN: Målrettet regulering kan blive politisk columbusæg Næste artikel IDA: Beregninger kan løse problemer med regnvand  IDA: Beregninger kan løse problemer med regnvand