Bonnesen: Ulvebestanden bør være så tæt på nul som muligt

DEBAT: Danmark er tætbefolket, og der eksisterer simpelthen ikke områder, som er store og øde nok til, at ulven kan leve uden at komme i konflikt med mennesker og husdyr, mener Erling Bonnesen (V). 

Af Erling Bonnesen (V)
Fødevareordfører

Den store stygge ulv, der puster og puster. Sådan lyder Shu-bi-duas berømte sang om de tre små grise.

Ligesom de tre små grise er rigtig mange mennesker bekymrede for ulvens tilbagevenden til den danske natur. Lad mig derfor slå fast med syvtommersøm - ulven er et rovdyr, som ikke har plads i den danske natur.

Mindst otte ulve er indvandret til Danmark siden 2012. Minimum tre af disse ulve lever stadig. Som om det ikke var nok, har to af ulvene sammen fået ikke mindre end otte hvalpe.

Det beviser, at ulve kan leve og formere sig i Danmark. Hvis vi ikke regulerer dem nu, risikerer vi at stå med en ukontrollerbar bestand af ulve inden for få år.

Er der plads til 80-100 ulve i Danmark?
Den for nyligt offentliggjorte ulverapport fra Aarhus Universitet konkluderer, at der er plads til 80-100 ulve i Danmark.

En påstand, der efterfølgende er blevet gentaget af adskillige politikere, debattører og miljøorganisationer. Set fra min stol er det et fuldstændig vanvittigt scenarie, at 80-100 ulve skal strejfe rundt i Danmark.

Til sammenligning vurderede de svenske myndigheder fornyeligt, at 355 ulve i Sverige var for mange.

Vi taler altså om, at det største land i Norden, som er mere end ti gange så stort som Danmark, vælger at skyde 22 ulve i Midtsverige, fordi bestanden er blevet for stor.

Danmark er tæt befolket, og ulvens tilbagevenden har vist, hvilke problemer dens tilstedeværelse giver i tætbefolkede områder.

Der eksisterer simpelthen ikke områder, som er store og øde nok til, at ulven kan leve uden at komme i konflikt med mennesker og husdyr.

Det er mig derfor en gåde, hvordan man nogensinde er nået frem til, at der er plads til 80-100 ulve i Danmark.

I min optik bør ulvebestanden i Danmark være så tæt på nul som overhovedet muligt.   

Borgernes bekymringer negligeres 
Vi har allerede set de første ulveangreb på husdyr i Vestjylland – en tendens, der må forventes at tiltage, efterhånden som antallet af ulve vokser.

Ulve nøjes ikke med at nappe et enkelt får i ny og næ. Nej, de dræber og skambider gerne halve og hele besætninger, når de alligevel er i gang.

Ulve er berømte og berygtede for den blodrus, der ofte er en del af deres angreb. Selvfølgelig er kvæg- og fåreavlere bekymrede, når deres levebrød kan blive udryddet over natten.  

Om lidt banker foråret på døren, og vi skal alle kunne bevæge os sikkert rundt i Danmark, mens landbruget trygt lukker deres husdyr ud på markerne. Det kan vi kun, hvis ulvebestanden holdes helt nede.

Da ulven efter de nuværende regler er fredet på europæisk niveau, er det helt nødvendigt, at reglerne bliver ændret, så ulvebestanden kan reguleres.

Forrige artikel Journalist: Danskerne har ret til at vide, hvor ulven er Journalist: Danskerne har ret til at vide, hvor ulven er Næste artikel Forskere: Fejlagtige kvælstofmålinger rammer 2.200 tons forkert Forskere: Fejlagtige kvælstofmålinger rammer 2.200 tons forkert
 • Anmeld

  Christoffer Bugge Harder · Mikrobiolog

  Hvordan kan der være ulve i Niedersachsen, Slesvig-Holsten, Slovakiet, Italien eller Schweiz?

  Erling Bonnesen,

  du må selvsagt mene om ulve, hvad du vil. Men når du (som mange andre) vedblivende gentager klassikeren om Danmark som "for lille" eller for tætbefolket" til ulve, så synes jeg, at du skylder at svare på, hvordan der kan leve ulve i lande som Tyskland, Italien, Slovakiet og flere andre steder i Europa, der er enten mindre end DK, tættere befolket eller begge dele. Hvis man lige løfter blikket ganske lidt hjemmefra, kan man se, at der i Slesvig-Holsten er en befolkningstæthed på 182 pers/km2 på et areal på knap 16.000 km2 - Jylland har 85 pers/km2 på knap 30.000.

  Det største naturområde (bortset fra de ikke-ulveegnede Vadehavsreservater) i SH og Jylland er hhv. Holsteinische Schweiz med lidt over 200 km2 skov/hede. Thy-nationalparken er på 244 km2.

  I Italien har man omkring 800 ulve i et land med ~200 pers/km2. Alene i Abruzzo-nationalparken lige ved Rom har man 50-60 ulve på et areal på 500 km2 - ca. 1/3 af Viborg Kommunes areal - hvor der kommer +2 mio. turister årligt.

  Hvordan kan der leve ulve disse steder, når der ikke kan leve ulve i Danmark? Hvad er det, der er så særligt ved DK eller Jylland i denne sammenhæng -
  bortset, naturligvis, fra de mange stemmer, V plejer at hente i Jylland?

  Hvis du kunne levere et meningsfuldt svar på dette, ville det være oprigtigt interessant.

 • Anmeld

  Martin Larsen · Selvstændig

  Fyn er fin

  Man må formode, at den frygt for ulve som Erling Bonnesen repræsenterer, kan afspejles i hans handlinger, således at han ikke forlader hjemstavnen Fyn, medmindre turen går til Christiansborg. Den dybtfølte frygt må jo tydeligvis bevirke at Hr. Bonnesen hverken tager på skitur i de norske fjelde eller tør tage på cykeltur i Frankrig. For hvem tør tage på ferie i ulvenationer, hvor der er en meget større ulvetæthed end i Jylland?
  Så når vi kommer til agurketiden, så behøver middagspressen ikke spørge Hr. Bonnesen hvor han skal tilbringe sin sommerferie. Det er givet på forhånd - Fyn er fin.

 • Anmeld

  Chris Halling. · Logistikchef.

  Ulven puster på huse i eventyr. I virkeligheden puster Erling Bonnesen ulven i nakken.

  I en fiktivt verden puster ulven for at få fat i 3 små grise.
  I virkelighedens verden puster Erling Bonnesen til gløderne i et stort bål, hvor ulvedebatten som sort og generende bliver inhaleret af tvivlere og tilhængere af ulvens udryddelse.
  Erling puster for at få fat i ulven og det er en svinestreg, som end ikke 300 grise kan overgå.

  Der er ikke plads nok i Danmark ?
  Dette er jo en holdning man ofte støder på. Det er dog en temmelig dokumenterbar holdning, da Danmark ikke er de område i Europa med ulve, som er tættest befolket.
  Altså et udsagn som kun kan være Erlings egen og ikke kan bakkes op, af valide udtalelser fra eksperter.

  Sverige er 10 gange større end Danmark !
  Jo, jo. Og lige netop her, ville det have klædet Erling Bonnesen, at sætte sig ind i hvor henne i Sverige langt hovedparten af de over 300 ulve i det land befinder sig.
  Dette område er nemlig ikke 10 gange Danmarks størrelse og derfor er denne sammenligning med naboens størrelse ikke relevant og skaber blot endnu et fejlbillede i en i forvejen forplumret debat.

  Ulve er berømte og berygtede for deres blodrus ?
  Igen et stykke vådt brænde på ulvebålet fra Erling Bonnesen.
  Der sker angreb på husdyr ja. Dette er et faktum vi som nation må forholde os til. Det er et faktum I som politikere må forholde Jer til og handle ud fra.
  Hvor mange af disse angreb er sket bag ulvesikre hegn Erling ?
  Og når det er sket bag et sådan, hvor mange gange har der så været fejl på disse hegn ?
  Som politiker der udtaler sig, burde ordføreren måske have undersøgt sådanne forhold, inden han kaster sig ud i konstateringer om blodtørstige rovdyr.

  Borgernes bekymring negliceres ?
  Borgernes bekymring er forståelig. Danmark er blevet beriget med et rovdyr fra øverste hylde.
  Et rovdyr som Erling Bonnesen her og også tidligere har kaldt for blodtørstig og utilregnelig.
  Måske borgerne ville bekymre sig mindre, hvis de fik istedet for skriv som dette, blev oplyst omkring ulvens sande væsen og viden omkring dens naturlige adfærd og opførsel.
  Man må spørge sig selv, om det er ok at styrke folks frygt med op til flere udokumenterede udtalelser som Erlings her ?
  For det er jo netop det der sker for tvivlere og i forvejen angste, når de læser sådan noget. Og så fra en politiker ovenikøbet.
  Angst og frygt må aldrig negliceres, men man bør så heller ikke fodre den større som Erling gør her.
  Det mener jeg faktisk er er mere ydmygende end hjælpende, overfor de mennesker som reelt frygter ulven.
  En ulv der nu har været i Danmark i endda noget tid og ikke har stået truende overfor en dansker endnu.

  Hvad universitetet siger ?
  Det kan efterhånden ikke komme bag på nogen, at man i blå blok ikke regner forskere og universiteter for ret meget. Altså medmindre de forsvarer politikken omkring Landbrugspakken og NLES modeller.
  I 2 eksperthøringer i nyere tid, har man ikke lyttet til de lærde folk i landet og gennemført en politik, man fra flere sider var advaret imod.
  Nu kalder Erling det så for en “påstand”, når et anerkendt universitet konkluderer noget.
  Jah........ intet under, at folk ikke længere ved, hvem eller hvad de skal tro på.

  Husker du Jerstrup bæk på Nordfyn Erling ?
  På et tidspunkt må man selv som politiker lære, at sætte sig blot det mindste ind i det, som man udtaler sig om. Det burde nærmest være et krav, når man nu som en af landets fremmeste, formidler pøblen om ugens varme emne.
  Eller....... ? Er det “private” Erling der udtaler sig her ?
  For det er jo også et kendt træk blandt Venstrefolk. At der er forskel på privatpersonen og politikeren.
  Men hvornår er I så dem vi skal lytte til ?
  Hvornår er I dem vi kan stole på, når vi aldrig helt ved, hvornår i er den ene eller den anden ?

 • Anmeld

  Maj-Britt Kjerrumgaard

  Danskernes frygt negligere??????

  Når børn har irrationelle frygt og fobier, så taler man om dem og bearbejder dem! Det samme skal man gøre med den såkaldte frygt for ulve! Jeg siger såkaldte for jeg er dansker og jeg er altså Ikke bange for ulven i Danmark!!!
  Med hvilken ret tillader folk sig at sige at ulven skal udryddes i Danmark? Med hvilken ret tillader man sig at sige at de ikke hører til i Danmark? Med hvilken ret tillader man sig at sige at der ikke er plads til dem?
  FAKTA - hvis ellers nogen interesserer sig for reelle FAKTA og ikke bare irrationelle fobier- er:
  At der i et område i Tyskland - et område på størrelse med Jylland - lever 20 ulve familier UDEN at det giver problemer! For der er det en selvfølge at man selvfølgelig har ulvesikkert hegn om sine dyr!
  At ulve for omkring 200 år siden var til stede i Danmark i en større bestand! Så at sige at de ikke hører til i Danmark er opdigtet vrøvl!
  At den danske vildt bestand vil have godt af at der kommer ulve igen. Rådyr bestanden er mange steder blevet så stor at de stakkels dyr bliver syge. Så lidt naturlig udtynding fra ulve vil være kærkommen.
  At ulve angreb på mennesker er så sjældne at det er latterligt at frygte dem. I perioden 1950-2000 var der 4 ulve angreb i HELE Europa og 4 i Rusland og INGEN i USA /Canada som har masser af ulve! Og siden år 2000 har der kun været 1 overfald!!! Flere mennesker og dyr bliver skambidt af fritløbende hunde om ÅRET i Danmark alene end af ulve i hele Europa på 68 år! Men udrydder vi dermed alle hunde?

  I Danmark er vi åh så ærekære og dygtige til at skælde ud på andre når de ødelægger naturen og udrydder truende dyrearter. Tænk bare på en opstandelse det gav da man dræbte en løve i en dansk zoo! Og tænk på den forargelse der lægges for dagen hver gang vi hører om de truende tigre, bjerggorillaer eller næsehorn.
  Men når så et udrydningstruet dyr kommer til Danmark - så står danskerne i kø for at slå den ihjel!!!
  Hvorfor er det lige at politikere begynder at tale om at udrydde ulven fra Danmark efter at en amoralsk dansker har brudt op til flere love og skudt fra en bil ud over en mark han ikke har jagt ret til på et forsvarsløst dyr der ikke udgjorde nogen trussel!?? Hvorfor er det lige at fokus bliver flyttet over på ulven??? Hvad med den forbryder - måske man skulle koncentrere sig om hans mange lovovertrædelser? Jeg ville være MEGET mere bekymret over at have HAM som nabo end en ulv!
  Hvilken klog mand sagde engang "moral er godt - dobbelt moral må så være dobbelt så godt???" Det er pinligt at være dansker når den slags smålig nidkær og total amoralsk holdning så ovenikøbet kommer fra landets politikere!!!
  LAD DE STAKKELS DYR VÆRE!

 • Anmeld

  Vibeke Eis · Lærer

  Natursyn

  Det er da typisk at promovere sig som grøn og for et syn på naturen som noget vi skal værne om. Det passer så bare ikke ind i billedet at ulven ikke skal være her. Selvfølgelig har vi plads til mange flere ulve end dem vi har. Hvis vi som samfund kunne financiere hegn der virker, så er det overhovedet ikke noget problem at have ulve. Ulve er en vigtig del af økosystemet, men det kan Venstrefolk simpelthen ikke forstå.

 • Anmeld

  Poul Hansen

  Ulv i Danmark

  Danmark er for spredt befolket (til at det er godt), det kan der gøres noget ved, hvis det besluttes fra statslig side.
  Ulven hører til her, og den har været så venlig selv at tage første skridt, slå sig ned og vise, det kan fungere, så gælder det om at gøre forholdene endnu bedre til glæde for både ulve og mennesker.
  Selvfølgelig skal det undgås, at hunde eller andre dyr kan genere husdyrene.

  Regulation er ikke nødvendigt, det er gensidig respekt.

Vandplaner: Wermelin lover tæt inddragelse af aktører

Vandplaner: Wermelin lover tæt inddragelse af aktører

MILJØ: Miljøminister Lea Wermelin erklærer sig ”meget optaget af" at sikre tæt inddragelse af aktørerne i de kommende vandområdeplaner. Mere inddragelse er bydende nødvendigt, lyder det fra landbruget og sportsfiskerne.