Bonnesen: Ulvebestanden bør være så tæt på nul som muligt

DEBAT: Danmark er tætbefolket, og der eksisterer simpelthen ikke områder, som er store og øde nok til, at ulven kan leve uden at komme i konflikt med mennesker og husdyr, mener Erling Bonnesen (V). 

Af Erling Bonnesen (V)
Fødevareordfører

Den store stygge ulv, der puster og puster. Sådan lyder Shu-bi-duas berømte sang om de tre små grise.

Ligesom de tre små grise er rigtig mange mennesker bekymrede for ulvens tilbagevenden til den danske natur. Lad mig derfor slå fast med syvtommersøm - ulven er et rovdyr, som ikke har plads i den danske natur.

Mindst otte ulve er indvandret til Danmark siden 2012. Minimum tre af disse ulve lever stadig. Som om det ikke var nok, har to af ulvene sammen fået ikke mindre end otte hvalpe.

Det beviser, at ulve kan leve og formere sig i Danmark. Hvis vi ikke regulerer dem nu, risikerer vi at stå med en ukontrollerbar bestand af ulve inden for få år.

Er der plads til 80-100 ulve i Danmark?
Den for nyligt offentliggjorte ulverapport fra Aarhus Universitet konkluderer, at der er plads til 80-100 ulve i Danmark.

En påstand, der efterfølgende er blevet gentaget af adskillige politikere, debattører og miljøorganisationer. Set fra min stol er det et fuldstændig vanvittigt scenarie, at 80-100 ulve skal strejfe rundt i Danmark.

Til sammenligning vurderede de svenske myndigheder fornyeligt, at 355 ulve i Sverige var for mange.

Vi taler altså om, at det største land i Norden, som er mere end ti gange så stort som Danmark, vælger at skyde 22 ulve i Midtsverige, fordi bestanden er blevet for stor.

Danmark er tæt befolket, og ulvens tilbagevenden har vist, hvilke problemer dens tilstedeværelse giver i tætbefolkede områder.

Der eksisterer simpelthen ikke områder, som er store og øde nok til, at ulven kan leve uden at komme i konflikt med mennesker og husdyr.

Det er mig derfor en gåde, hvordan man nogensinde er nået frem til, at der er plads til 80-100 ulve i Danmark.

I min optik bør ulvebestanden i Danmark være så tæt på nul som overhovedet muligt.   

Borgernes bekymringer negligeres 
Vi har allerede set de første ulveangreb på husdyr i Vestjylland – en tendens, der må forventes at tiltage, efterhånden som antallet af ulve vokser.

Ulve nøjes ikke med at nappe et enkelt får i ny og næ. Nej, de dræber og skambider gerne halve og hele besætninger, når de alligevel er i gang.

Ulve er berømte og berygtede for den blodrus, der ofte er en del af deres angreb. Selvfølgelig er kvæg- og fåreavlere bekymrede, når deres levebrød kan blive udryddet over natten.  

Om lidt banker foråret på døren, og vi skal alle kunne bevæge os sikkert rundt i Danmark, mens landbruget trygt lukker deres husdyr ud på markerne. Det kan vi kun, hvis ulvebestanden holdes helt nede.

Da ulven efter de nuværende regler er fredet på europæisk niveau, er det helt nødvendigt, at reglerne bliver ændret, så ulvebestanden kan reguleres.

Forrige artikel Journalist: Danskerne har ret til at vide, hvor ulven er Journalist: Danskerne har ret til at vide, hvor ulven er Næste artikel Forskere: Fejlagtige kvælstofmålinger rammer 2.200 tons forkert Forskere: Fejlagtige kvælstofmålinger rammer 2.200 tons forkert