Danmarks Fiskeriforening: Kom og mød os, Maria Gjerding!

DUPLIK: Maria Reumert Gjerding har en forkert opfattelse af, hvad vi står for i Danmarks Fiskeriforening. Derfor vil vi gerne vise hende det, skriver Niels Wichmann og Michael Andersen, administrerende direktør og chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening.

Af Niels Wichmann og Michael Andersen
Administrerende direktør og chefbiolog, Danmarks Fiskeriforening

Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten skriver på Altinget en replik betitlet Fiskeriforeningens trættende tricks forvrænger fokus. Indlægget giver anledning til en lang, lang række kommentarer og præciseringer ud over det indlæg, vi allerede har bidraget med:

 • Vi benytter os ikke af trættende tricks eller forsøger at forvrænge fokus
 • Vi føler os naturligvis kaldet til at forsvare trawlfiskeriet – vi forsvarer alle lovlige fiskeredskaber
 • Vi erkender, at fiskeri har en miljøpåvirkning og at denne miljøpåvirkning er forskellig afhængig af, hvor der fiskes, og hvorledes der fiskes
 • Vi repræsenterer faktisk ikke de største fiskere i Danmark (hvis der med de største menes de største fartøjer), men vi repræsenterer langt, langt hovedparten af de mindste, herunder hovedparten af garnfartøjerne i Danmark og 192 af de 256 fartøjer, som er tilmeldt de to kystfiskerordninger (75 procent)
 • Vi har lokalforeninger på Bornholm, i Klintholm, i Rødvig, i Hundested, i Gilleleje, på Fyn og Langeland og i Sønderjylland, i Grenaa, i Bønnerup, i Hals, i Strandby og på Læsø, så vi har en god dækning i Østersøen og i Kattegat
 • Vi forsvarer ikke Venstres fiskeripolitik, vi kender den faktisk ikke.

Sådan kunne vi blive ved, men det tjener ikke rigtig noget formål, og vi ville vel blot udsætte os for endnu en påtale for ”trættende tricks”.

I stedet for, Maria Gjerding, vil vi gerne invitere dig til et besøg hos os, hvor vi gerne vil redegøre for:

 • Hvem vi er, og hvem/hvad vi repræsenterer
 • Hvad vores fiskeripolitik er, blandt andet med gennemgang af vores bidrag til gennemførelsen af landingspligten (discardforbuddet) i de regionale fora, BS AC / BALTFISH og NS AC /Scheveningen Group
 • Hvorledes vi ser på fordelingen af EU's fiskeristrukturmidler – EHFF, hvor der ydes rigtig store beløb, blot ikke til det udøvende fiskeri
 • Hvorledes vi ser bestandsudviklingen i de enkelte farvandsområder: østlige og vestlige Østersø, Kattegat, Skagerrak og Nordsøen (gerne med mest fokus på torsk)
 • Hvorledes vi, sammen med andre, prøver på at bidrage til bevaring af de marine økosystemer gennem Natura 2000-områder og andre Marine Protected Areas (gerne med Kattegat som eksempel).

Vi har i de senere år haft mulighed for grundigt på et længerevarende møde at orientere Miljø- og Fødevareudvalget om fiskeriets situation én gang om året i december. Den tradition vil vi gerne fortsætte.

Vi inviterer også hvert år medlemmerne af Miljø- og Fødevareudvalget til vores generalforsamling, hvor der er mulighed for debat.

Men, som nævnt, vil vi gerne indbyde dig og andre af dine interesserede kolleger til et møde hos os, når det måtte passe dig.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Løsningen på plastikposer skal baseres på fakta Dansk Erhverv: Løsningen på plastikposer skal baseres på fakta Næste artikel Landbrug & Fødevarer: Den danske økologi kræver langsigtede løsninger Landbrug & Fødevarer: Den danske økologi kræver langsigtede løsninger