Dansk Erhverv: Løsningen på plastikposer skal baseres på fakta

DEBAT: Vi skal tænke os om, før vi indfører forhastede løsninger på plastikposeproblemet. Et nyt pantsystem kan for eksempel få konsekvenser for innovation på området, skriver Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef, Dansk Erhverv. 

Af Jakob Zeuthen
Miljøpolitisk chef, Dansk Erhverv 

På det seneste er debatten om pant på plastikposer blusset op. Flere fremhæver for eksempel Frankrig som et foregangsland, da man har indført forbud mod de helt tynde plastikposer, som vi kender som dem, vi river af og putter kød og frugt i. Men det er forkert at tro, at forbud og pant er vejen, hvis Danmark skal være foregangsland. I stedet bør vi kigge grundigt på helhedstænkende løsninger, før vi beslutter, hvilken vej vi skal gå.

Plastik i vores havmiljø og økosystemer er et problem, som vi bør tage alvorligt lokalt, regionalt og globalt. Der dumpes otte millioner tons plastik i havet hvert år, og det er en tikkende miljøbombe, som skal håndteres. Men det drejer sig primært om affald fra lande med dårlige affaldssystemer og forbrugsmønstre.

Desuden er vand- og kemikalieforbruget sandsynligvis langt større ved fremstilling af bomulds- og juteposer end ved plastikposer, så miljøgevinsten er langt fra garanteret, hvis man går væk fra plastik i de lande, hvor man har effektiv affaldshåndtering og forbrugsmønstre. Og går man over til bionedbrydelige plastposer bruger man råmaterialer, der kan være vigtige til andre formål og besværliggør genanvendelsen.

Pantsystem bremser innovation
I Danmark har vi en meget velfungerende affaldshåndtering og fornuftig adfærd, som hindrer, at der kommer plastposer i naturen og havmiljøet. Derfor vil et forbud eller en pant på plastikposer ikke have nævneværdig effekt. Pantsystem kan have den uheldige effekt, at forbruget låses fast på et materiale, som forhindrer omstilling til nye typer. I stedet for at arbejde for en politik uden reel betydning burde debatten samle sig om at finde holdbare langtidssikrede løsninger på plastikproblemet og plastikposerne.

En omstilling til mere bæredygtighed skal baseres på fakta og helhedsviden, som vil sikre, at vi ikke introducerer nye miljøproblemer. Derfor efterlyser vi i Dansk Erhverv, at Miljøstyrelsen hjælper med at få tilrettelagt helhedsorienteret viden, som kan sige noget om, hvordan miljøbelastninger for de forskellige materialer anvendt til plastikposer fungerer i forbindelse med det danske affaldssystem. Den viden, håber vi, er klar til efteråret. 

En faktabaseret indsats i den danske detailhandel, der tilbyder forbrugere miljøforsvarlig service, som kan hjælpe dem med at fragte varer, vil fastholde Danmark som et foregangsland.

Vi skal i den forbindelse huske vores udgangspunkt: At Danmark er et af de få lande i EU, der allerede overholder EU-reglerne og har et af de laveste plastposeforbrug. Vi har afgifter på plastik og tager penge for poserne i handlen. Det bringer os på forkant. Nu skal vi have kigget på, om der er bedre materialer og servicemodeller, som kan gøre os endnu bedre på miljøområdet.

Forrige artikel Plastindustrien: Pant på flere plastprodukter er en dårlig idé Plastindustrien: Pant på flere plastprodukter er en dårlig idé Næste artikel Danmarks Fiskeriforening: Kom og mød os, Maria Gjerding! Danmarks Fiskeriforening: Kom og mød os, Maria Gjerding!