Dansk Erhverv roser: God plastplan fra regeringen

DEBAT: Forbruget af plasticposer er for højt. Derfor er Dansk Erhverv positive over for regeringens plastplan. Det er dog vigtigt at følge op på planen med konkret oplysning og etableringen af et marked for genanvendelse af plast, skriver Dansk Erhverv.

Af Jakob Zeuthen
Miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv 

Regeringen har netop fremlagt sit forslag til dansk plasthandlingsplan.

Den kan Dansk Erhverv kun bakke op omkring.

For planen rammer præcist, hvad der er vigtigst i kampen mod et overdrevet forbrug af plast.

Det er vigtigt, at man sætter ind for at strømline indsamlingsordninger og sorteringskriterier for plastikaffald fra husholdninger igennem standardisering i hele landet.

Det skal være slut med alle de varierende forhold, der er i forskellige kommuner, som gør tingene vanskelige for virksomhederne og er til skade for miljøet i den sidste ende.

Det kræver også, at der bliver etableret et genanvendelsesmarked for plast, og initiativet er vigtigt, for at vi kan gøre det mere enkelt for danskerne at sortere deres plastikaffald.

Behov for oplysning til borgerne
Handlingsplanen demonstrerer desuden forståelse for, at der er brug for viden, rådgivning og oplysning omkring miljøforsvarlig og bæredygtigt forbrug af plast til forbrugere. Vi skal kun bruge bioplast, når det er sikkert over for trækket på naturen og biodiversiteten.

Vi skal klart have et uafhængigt placeret rådgivningscenter, som borgere og virksomheder kan henvende sig til, og som kan søsætte projekter.

Og ikke mindst så skal vi have oplysning ud til borgerne om, hvordan de skal bruge for eksempel bæreposer i butikkerne, så antal og materialer begrænses og bliver miljømæssigt fornuftigt.

I dag er forbruget af bæreposer alt for højt, men dog lavest i Europa lige efter Finland. Derfor er Dansk Erhverv helt enig med handlingsplanen i, at der skal laves en informationsindsats med detailhandlen, hvor forbrugere får at vide, at de skal genbruge for ikke at miljøbelaste kombineret med et forbud mod at uddele gratis bæreposer.

Det er den helt rigtige fremgangsmåde, som sender et præcist signal til forbrugere om, hvad der er mest miljøforsvarligt. Målet er et fald i poseforbruget med 50 procent inden for fire år og samtidig at vise forbrugerne en vej til at gøre op med ”smid-ud-mentaliteten”, fordi de begynder at genbruge deres poser.

Undersøgelser viser, at 75 procent af de danske forbrugere går op i bæredygtighed og rigtig gerne vil handle derpå, hvis de får præcis oplysning til hvordan. 

I Sverige indførte man informationskrav i svenske butikker omkring unødvendigt forbrug af bæreposer, som førte til et fald på 50 procent over tre måneder.

Og i Danmark indfører man ovenikøbet et forbud imod, at de må være gratis – altså et hårdere krav end i Sverige. Det finder Dansk Erhverv både ambitiøst og virksomt.

Pant på poser er ikke løsningen
Vi skal holde fokus på bolden og få søsat de initiativer, som virkelig virker, og som fører til, at vi effektivt begrænser forbruget af plast. Heldigvis flyder poserne ikke i naturen.

Det vil kun gavne lidt i forhold til plastreduktion at indføre tvungen pant på plastbæreposer i detailhandlen. En sådan tvungen pant vil med stor sandsynlighed føre til, at mange butikker skifter over til andre materialer for at slippe for en administrativ byrde.

En forhøjet afgift på plastposer gør dem dyrere over for forbrugere og medvirker også til et skifte til for eksempel papir eller bomuld.

Der er bare det ved det, at både papir og bomuld ikke er mere miljøvenlige materialer end plast og er mere vanskelige at genanvende.

Det er næppe almen viden, men det kan blive en dårlig byttehandel for miljøet.

Forrige artikel Holbæk: Der findes intet grønt Holbæk: Der findes intet grønt "quick fix" Næste artikel Danske Vandløb: Minister fjerner ikke nok vandløb fra vandplanerne Danske Vandløb: Minister fjerner ikke nok vandløb fra vandplanerne