DF: Venstrefløjen spænder ben for landbruget

DEBAT: De danske landmænd har tabt til en ideologisk imagekampagne fra venstrefløjen med budskabet, at traditionelt landbrug er ondt, og økologi er godt. Sådan lyder kritikken fra DF’s miljøordfører Pia Adelsteen efter vedtagelsen af et nyt lovforslag.

Af Pia Adelsteen
MF og miljøordfører for Dansk Folkeparti 

Som relativt ny miljøordfører kan jeg stadigt undre mig over, hvor meget af debatten om landbrugets vilkår, der forekommer mig at være ganske virkelighedsfjern.

I Folketingssalen har vi lige færdigbehandlet et lovforslag fra regeringen, som blandt andet handler om forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer. 

Det forslag falder helt klart indenfor kategorien af virkelighedsfjerne forslag, som fokuserer mere på politisk korrekthed end på virkeligheden for det traditionelle landbrug. 

Det kræver selvfølgelig en forklaring.

Naturbeskyttelseslovens § 3 handler om, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af visse naturtyper såsom søer, vandløb, heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev, som dækker mere end et vist areal. 

Der er foretaget en registrering af disse arealer, hvoraf en del i sagens natur findes på grunde, der tilhører landmænd. 

Udpegningen af § 3-arealer kommer blandt andet an på tilstedeværelsen af specifikke plantearter, fugtighed, struktur og dyrkningspraksis. Det er kommunernes pligt løbende at opdatere de vejledende udpegninger af § 3-arealer.

Venstrefløjen svigter landbruget
Med det nye lovforslag fra regeringen, som blev vedtaget med stemmer fra regeringen og deres støtter på venstrefløjen inklusive Uffe Elbæk, før Alternativet blev anerkendt som et parti i Folketinget, er det nu blevet til lov, at § 3-arealerne ikke længere må gødes. Det skyldes, at der ifølge regeringen er tale om beskyttede arealer. 

Konsekvensen kan blive, at 50-100 landmænd må gå fra hus og hjem, da de lige pludselig ikke længere må gøde og udnytte områder på deres jord. 

Der er ofte tale om arealer, som har været dyrket traditionelt gennem generationer, uden at det har givet anledning til bekymring.

Og det er vel at mærke kun de traditionelle landbrug, det går ud over. Økologiske landbrug må gerne gøde § 3-arealerne. 

Den omstændighed illustrerer for mig at se tydeligt venstrefløjens ideologiske tilgang til hele landbrugssektoren: Traditionelt landbrug er ondt, og økologi er godt. 

Man sidder ofte tilbage med følelsen af, at det for dem handler mere om at føle sig gode, end det handler om de reelle vilkår i landbruget. Et eksporterhverv, som vel at mærke har en meget stor betydning for dansk økonomi.

Lytter ikke til landmændene
I Miljøudvalget har vi haft en stribe meget bekymrede landmænd i deputation. 

De har redegjort for konsekvenserne af lovændringen og for det absurde i, at de nu lige pludselig skal afskæres fra at udnytte bestemte arealer. Endda arealer, som de over generationer har været med til at skabe og vedligeholde gennem helt traditionelt landbrug. 

Det er med mindre, de altså er økologer. Så må de godt fortsætte deres praksis.

Det skuffer mig meget, at disse deputationer ikke har gjort større indtryk på venstrefløjen. 

Deres ideologiske projekt er åbenbart vigtigere end menneskeskæbner og sund fornuft.

 

Forrige artikel Der er farlige dyr i Danmark Der er farlige dyr i Danmark Næste artikel Forsker: Mål for biodiversitet forsvinder i videnshuller Forsker: Mål for biodiversitet forsvinder i videnshuller
 • Anmeld

  Erik Bresler

  Pia Adelseten roder rundt i grundlæggende begreber


  I danmark er drevet landbrug ca 6000 år.
  De første ca 5900 år har af indlysende årsager været økologisk.
  De seneste årtier er der kommet en ny og stadig mere specialiseret dyrkning form til.
  Den er der overvældende bred enighed om at kalde konventionel, selv om den med god ret kunne kaldes for kemisk eller industriel, men den neutrale betegnelse konventionel er valgt hvilke miljøordføre Pia Adelsten venligst bedes tage til eftereetning.

 • Anmeld

  Bo Håkansson, biolog i DN

  Faktuel misforståelse i indlægget

  I indlægget skriver Pia Adelsteen om de § 3 arealer, hvor der indføres et forbud mod sprøjtning og gødskning: "Der er ofte tale om arealer, som har været dyrket traditionelt gennem generationer, uden at det har givet anledning til bekymring". Det er ikke tilfældet.
  Arealer, som igennem generationer er blevet sprøjtet og gødsket, er netop IKKE § 3 beskyttede, simpelthen fordi den naturlige flora jo så er forsvundet...
  De arealer, der er tale om, er arealer der i mange år ingen - eller kun meget begrænset - har fået tilført gødning og er blevet sprøjtet.
  Om et forbud mod denne begrænsede sprøjtning og gødskning, på en lille andel af de 10 -12 % af landarealet der er § 3 beskyttet, kan være medvirkende til at 50-100 landmænd må gå fra hus og hjem, er vanskeligt at se dokumentation for. Ikke mindst sammenholdt med, at omtrent 60% af landarealet fortsat vil være intensivt dyrket?