DI: Genanvendelse er ikke altid godt

DEBAT: Det kan være nødvendigt at lade materialer med skadelige stoffer udgå af affaldsstrømmen. Kun på den måde kan vi sikre forbrugernes tillid til genanvendelse, skriver Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI.

Af Karin Klitgaard
Miljøpolitisk chef, DI

Det er efterhånden børnelærdom, at pap, papir, hård plast, elektronik, batterier, metal og glas ikke skal i skraldeposen.

Ligeledes skal vinylgulvet fra det gamle køkken afleveres på genbrugspladsen. Materialerne skal genanvendes og blive til nye produkter, der så til sidst selv bliver genanvendt til nye produkter. Cirklen skal sluttes tæt. Eller skal den?

Europa-Parlamentet har for nylig bedt EU-Kommissionen stoppe nye godkendelser for anvendelse af brugt PVC, der indeholder blødgøreren DEHP. Denne blødgører er hormonforstyrrende, så anvendelse af den i en europæisk produktion kræver godkendelse. En godkendelse, der indtil videre kun er givet til helt særlige tekniske anvendelser, hvor der ikke er noget alternativ.

Genanvendelse med skadelig virkning 
Den åbenlyst gode idé med genanvendelse, bliver her overhalet af den viden, vi har om et indholdsstofs skadelige egenskaber. Historien er fyldt med eksempler på, at vi i en årrække har anvendt et kemikalie, for så efterfølgende at finde ud af, at fordelene ved at anvende kemikaliet var langt mindre end de skadelige virkninger. Det prøver vi heldigvis at gøre anderledes i dag.

Vi skal tænke langsigtet og være opmærksomme på, hvilke kemikalier vi putter i nye produkter. For de produkter, vi laver i dag, er fremtidens råvarer, og i takt med, at vi bliver bedre og bedre til at genanvende materialer, vil stofferne fortsætte deres cirkulation i ressourcekredsløbet.

Vi kan komme langt med for eksempel at erstatte de mest problematiske kemikalier med nogle mindre farlige, som har de samme tekniske egenskaber. I industriel anvendelse kan vi bedre kontrollere anvendelse ved for eksempel at indkapsle arbejdsprocesser.

Det handler om at kontrollere risici for sundhed og miljø, og det handler om at vurdere, hvornår fordelen ved genanvendelse er højere end den risiko, der er ved at insistere på, at genanvendelse altid er af det gode. Hvis det er nødvendigt at lade nogle materialer, der indeholder skadelige stoffer, udgå af affaldsstrømmen, skal vi gøre det. Kun på den måde kan vi sikre forbrugernes fortsatte tillid til genanvendelse.

REACH er redskabet
Kemikalielovgivningen i EU og dermed også i Danmark hedder REACH. Det er en stor fordel for virksomheder med én samlet europæisk lovgivning. Det overordnede mål i REACH er at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers helbred og for miljøet.

REACH giver i høj grad virksomhederne ansvaret for at sikre, at de kemikalier, de bruger, bliver anvendt sikkert. Hverken myndigheder, NGO'er eller industri er fuldt ud tilfredse med REACH.

Kritikken går på, at detailreguleringen styret af REACH går for langsomt, at det er for svært at håndhæve reglerne, og at man pålægger de europæiske produkter noget regulering, som produkter, der importeres fra lande uden for EU, ikke er pålagt. På den måde svækkes de europæiske virksomheders konkurrenceevne i forhold til virksomheder uden for Unionen.

REACH er imidlertid det bedste instrument, vi har til at regulere kemikalier, og der er næppe den NGO, myndighed eller industriorganisation, der ønsker sig tilbage til tiden før REACH, hvor lovgivningen bestod af et kludetæppe af fælles EU-regulering og 28 landes individuelle lovgivninger.

Flere fælles løsninger
Men enighed om fælles lovgivning kan ikke stå alene. Det handler også om, hvordan vi sammen får reglerne til at fungere i praksis. Virksomhedernes viden og efterlevelse, og myndighedernes rådgivning og håndhævelse kan blive bedre. Blandt andet derfor har der i november været afholdt to konferencer i Industriens Hus med cirkulær økonomi som styrende tema.

Her har myndigheder og industri lært af hinanden og påbegyndt arbejdet med at finde fælles løsninger på de udfordringer, som implementeringen af den cirkulære økonomi giver i et moderne samfund.

Forrige artikel SEGES: Brugen af det åbne land skal gå op i en højere enhed SEGES: Brugen af det åbne land skal gå op i en højere enhed Næste artikel Økologisk Råd: Dansk enegang kan presse EU's kemikaliepolitik Økologisk Råd: Dansk enegang kan presse EU's kemikaliepolitik