DN: Grundlag for landbrugspakken er væk

DEBAT: Nye målinger viser, at kvælstofudledningen fra 2012 ikke falder, men stiger. Grundlaget for landbrugspakken er forsvundet, og politikerne må gribe ind, skriver præsident for Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

Af Ella Maria Bisschop-Larsen
Præsident i Danmarks Naturfredsningsforening

Der er behov for, at landbrugspakken får et reality-tjek. Det må være konklusionen på den stigning i kvælstofforureningen af det danske vandmiljø, der fremgår Novana-rapporten, som Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet står bag.
 
Den nedbørskorrigerede udledning steg i 2015 til knap 62.000 tons. Til sammenligning var udledningen i 2012 på 55.372 tons ifølge regeringens egne tal i kvælstofudvalgets tekniske rapport.
 
Stigningen kolliderer fuldstændig med den forventede udvikling af kvælstofudledningen, som regeringen har regnet med i landbrugspakken. Her er det forudsat, at udledning skulle falde hvert eneste år fra 2012.
 
Trækker tæppet væk under landbrugspakken
Virkelighedens målinger viser altså, at kvælstofudledningen udvikler sig markant anderledes end forudsat. De nye tal trækker fuldstændig tæppet væk under det regnskab, som regeringen har brugt som argument i landbrugspakken for at give landbruget lov til at gøde mere.

Og det trækker sådan set også tæppet væk under de forhandlinger, som regeringen har med EU om pilotskrivelsen på landbrugspakken, fordi problemerne med kvælstofforurening af det danske vandmiljø er langt værre end hidtil antaget.
 
Det er en bunden opgave for Danmark at få forureningen af vores farvande ned. Derfor har samfundet over de sidste 30 år brugt milliarder og atter milliarder på at rydde op efter forureningen af vandmiljøet.

Hvis ikke den indsats skal sættes over styr, så er der brug for omgående at gribe ind overfor fejlkalkulationen i landbrugspakken.
 
Forureningen er problemet
En af hovedforfatterne bag Novana-samlerapporten, chefkonsulent ved Aarhus Universitet Poul Nordemann Jensen, udtaler til Altinget tirsdag, at den øgede forurening måske skyldes mere regn om vinteren end tidligere, så kvælstoffet på land altså i højere grad bliver udvasket til vandmiljøet.
 
Det er sådan set underordnet, om forureningen skyldes klimaforandringer med stigende temperaturer, øget nedbør eller måske noget helt tredje. Hovedsagen er, at den er der, og det er et problem for vores natur og miljø.

Det øger risikoen markant for iltsvind, fiskedød og algesuppe, som vi sidste år har set i stort omfang i danske fjorde og kyster. Når først en fjord er ramt af iltsvind, så bliver den slået tilbage til start, og så tager det ekstra lang tid at få økosystemerne til at fungere naturligt igen.
 
Hasard med naturen
Når nu kvælstofforureningen udvikler i en helt anden retning end forventet, hvilket Poul Nordemann Jensen også understreger i Altingets artikel, så bliver man nødt til at træde på bremsen og mindske udledningen, så den ikke bliver endnu værre.
 
I stedet har regeringen med landbrugspakken valgt at træde på speederen allerede fra 2016, på trods af faglige advarsler, og tilladt landbruget at bruge mere gødning, samtidig med at man har fjernet kvælstofreducerende tiltag som for eksempel randzoner.

Og tilmed på en forventet udvikling, der med en stigning i kvælstofforureningen siden 2012 nu er endegyldigt væk.
 
Faktum er, at hvor man politisk regnede med et fald i udledningen af kvælstof, er der i stedet sket en stigning. Det forventer vi, at de ansvarlige politikere handler på.

Forrige artikel Forening mod Tange sø: ”Den tredje vej” fører lige lukt i undergrunden Forening mod Tange sø: ”Den tredje vej” fører lige lukt i undergrunden Næste artikel S: Vi mangler klare regler for kystsikring S: Vi mangler klare regler for kystsikring
 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Så er der drama igen

  Så er DN's Drama Queen atter på banen. Nu, hvor Aarhus Universitet endelig forklarer sammenhængen, kan de pludselig ikke bruges til noget.

  Prøv lige at se på, hvor problemerne er: Er det i fjorde med stort landbrugsopland og mindre bymæssig bebyggelse (mindre spildevand), eller er det i fjorde med betydelig bebyggelse (betydelige mængder spildevand) og mindre landbrugsopland ???

  • Det er ikke de mest landbrugsprægede fjorde som for eksempel Randers Fjord, Nakskov Fjord.
  • Det er derimod byprægede fjorde, hvortil der udledes en høj andel af byspildevand, for eksempel Mariager Fjord, Skive Fjord med byspildevand fra Skive/Viborg.
  • Det er endvidere en række østjyske fjorde med relativt små landbrugsoplande, fordi baglandets landbrugsarealer hovedsageligt afvandes mod vest. Dermed bliver fjordene/kystvandene præget af spildevand fra byområderne: Horsens, Vejle, Fredericia, Kolding, Haderslev, Åbenrå, Sønderborg og Flensborg.
  Det er Odense Fjord, som afleder spildevand fra landets tredjestørste by.

  Sandheden er, at det er fosforrigt byspildevand – herunder hyppige overløb af urenset ditto - og mange års fosforudledninger deponeret i sedimentet, der er synderen.

  Hvor der kun er vandafledning fra landbrug og natur, er der ingen problemer.

  Beviserne er overvældende.

  Hvorfor kritiserer DN aldrig den ynkelige danske spildevandsrensning, hvor f.eks. Lynetten sender 10 gange så høje fosforkoncentrationer op i Kattegat, som svenske og tyske anlæg ???

 • Anmeld

  Lars P. Sørensen

  Så er der drama igen??

  Ja så er den gal igen og endnu engang er Poul-Vejby Sørensen forfatteren bag et utidigt, usammenhængende og usagligt angreb...!

  "Så er DN's Drama Queen atter på banen. Nu, hvor Aarhus Universitet endelig forklarer sammenhængen, kan de pludselig ikke bruges til noget."

  Hvad i alverden er det for en fuldstændig vanvittig udlægning af ovenstående debatindlæg?
  En forsker(PNJ) fra AU fremhæves da netop i indlægget og PNJ er i øvrigt citeret for at baseline i landbrugspakken bør revurderes!

  Poul Vejby påstår desuden at den megen iltsvind skyldes fosfor og "ynkelig spildevandsrensning" Jamen så kom dog med noget dokumentation ..!!?

  Fagfolkene på området er enige, det har INTET med spildevand at gøre og det er IKKE fosfor som alene er synderen.

  Det forklares her, på en så let forståelig måde at selv bl's repræsentanter bør kunne forstå det!!

  http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/naturen-saetter-en-graense-havet-er-et-rammevilkar-danske-landbrug

  Kunne være spændende at høre om Poul-Vejby Sørensen overhovedet anerkender den uventede stigning i udledningen af kvælstof?

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Et langvarigt drame

  Til Lars P. Sørensen.
  Dokumentationen står i høj grad i mit indlæg, hvis du læser det. Det kunne du starte med at forholde dig til.
  Når man i 30 år har hørt på, at der er miljøproblemer i netop de fjorde, der har overskud af fosfor, og ikke i dem, der har overskud af kvælstof, så burde tanken om en sammenhæng strejfe alle, der ikke har en rent politisk dagsorden.
  Jo, jeg er fuldstændig klar over, at udledning af kvælstof kan variere fra år til år, som udledning af fosfor og alt andet kan.
  Det er jo bare ikke det, der er det centrale.
  Det centrale er, at hvis der lukkes mere fosfor ud, skærpes kravene til kvælstofbegrænsning per automatik i regnemodellerne. Man kan også sige, at sjusk i kommunen skaber krise i erhvervslivet ved at landbrugsjord må tages ud af dyrkning. Det er ikke kun et problem for et erhverv. Det er et problem for samfundet.

  Når man retter bager for smed, bliver det ikke forureneren, der betaler. Du kan også sige, at man laver symptombehandling i stedet for at angribe problemet.

  Den slags er ikke forankret i videnskab, men derimod i politik. Uanset om det skyldes Christiansborg, SVANA eller Aarhus Universitet.

  En debat herom er både legitim og påkrævet.

 • Anmeld

  Torben Meldgaard

  Lynetten

  Til Poul Vejby-Sørensen

  Lynettens kontrolværdi for total P lå i 2015 på 0,61 mg/l hvor lovkravet er 1,5mg/l. Det synes jeg er ganske pænt.

 • Anmeld

  Per Hansen · Agronom

  Har PV-S fået P på hjernen

  Elle Maria Bisschop-Larsens artikel handler om kvælstof og ikke fosfor.

  Iøvrigt kommer det meste fosfor til vandmiljøet også fra det åbne land og ikke fra spildevand, der som bekendt renses for fosfor.

  Den mindre del, der kommer fra spildevand er fra de regnvandsbetingede overløb fra rensningsanlæg og fra områder i det åbne land, hvor der ikke er spildevandsrensning.

 • Anmeld

  Lars P. Sørensen

  Til PVS

  Jeg ser ingen dokumentation i dit indlæg, blot påstande. Jeg ser heller ikke forskerne tale om at det KUN er kvælstof eller KUN er fosfor der er problemet, men derimod er det en kombination.
  Det danske spildevand har tidligere været den store synder i udledningen af fosfor, der er dog gennem årtier, brugt utallige milliarder på forbedringer og i dag er fosforudledningen fra det åbne land(landbruget) jo det største problem. (kilde: NOVANA)
  Så hvis bl virkelig vil have mindsket udledningen af fosfor, hvordan vil man fra landbrugets side så løse det? Eller anerkender PVS slet ikke det faktum at også når vi taler fosfor er landbruget det største problem?

  Mht den uventede stigning i udledning af kvælstof så er der ikke tale om en"variation fra år til år" men en stigning flere år i træk. Der er ikke taget højde for denne stigning i de beregninger der ligger til grund for landbrugspakken, derfor er det da fuldstændig rimeligt når man vil have det grundlag revurderet.
  Anerkender PVS slet ikke at kvælstof OGSÅ er et problem, og at man selvfølgelig er nød til at tage en uventet merudledning alvorligt?


 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Svar til flere

  Til TM
  Her er udledningstallene for 2013, mg P/l:
  Stockholm 0,14.
  Malmö 0,27.
  Kiel 0,11.
  Lübeck 0,18.
  Rostock 0,18.
  Gdansk 0,38.
  Osv.
  København 1,81.
  Kilde: Revisionsretten

  Til PH
  Pointen er, at kvælstof KUN er et aktuelt problem, hvor der i forvejen er stærkt forurenet med fosfor. Og du ved formentlig, at der er udledt alt for meget fosfor i mange år, som nu er deponeret i sedimentet. I 1897 var målet reduktion på 50 % for N og 80 % for P. N er nået for længst. P er aldrig nået.
  Så det er ikke mig, der har P på hjernen, men derimod miljømyndighederne, der har N på hjernen.

  Til LPS
  Her er lidt mere dokumentation med eksterne links:
  http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/bl-au-sender-spildevandsregningen-ud-paa-landet

  Jeg anerkender til enhver tid, at der uundgåeligt er P-udledning fra landbrugsjord. Men hverken du eller jeg burde anerkende, at der er helt unødvendige P-udledninger fra RBU (regnbetingede udledninger / overløb) og umådeholden etablering af vådområder, der forstærker problemerne med P-mobilisering. Hertil kommer ovennævnte eksorbitante P-udledning fra Lynetten m.fl.

  Du må til gengæld erkende, at P-udledningen afsættes som N-krav til landbruget med de alvorlige samfundskonsekvenser, det får.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Rettelse

  Beklager en slåfejl i mit ovenstående svar til PH.
  1897 skal rettes til 1987 (VMP I).

 • Anmeld

  Torben Meldgaard

  Hatten af for den københavnske spildevandsrensning

  PVS:

  Så meget desto mere imponerende at de københavnske renseanlæg har reduceret deres P udledning til under 1/3 fr 2013 til 2015. Man må kippe med hatten.

  Tabel 5
  http://www.biofos.dk/wp-content/uploads/2014/11/Miljoeberetning-2015.pdf

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Tro kan flytte bjerge

  Til TM
  Kip du bare med hatten.
  Men husk lige, at dine tal bygger på selvkontrol.

  Fødevarekontrollen holder øje med kantinen på Lynetten.
  Men ingen myndighed kontrollerer, hvad der kommer ud af "det store rør".

 • Anmeld

  Lars Peter Sørensen

  Til PVS

  Når man skal dokumentere en påstand, så kan det ikke nytte noget at henvise til et debatindlæg man selv har skrevet. Der må valid forskning til og/eller konkrete udtalelser fra "uvildige" eksperter.

  Det er efterhånden ret svært at finde ud af hvad du egentlig mener! Landbrugets udledning af fosfor er uungåelig siger du, men hvor stor er landbrugets del af den samlede udledning og vigtigst, kan den, ifølge dig, slet ikke mindskes?

  Det lader til at du mener de regnbetingede udledninger er den helt store synder, men kan det nu virkelig passe og har du tal på hvor meget der udledes via regnbetingede overløb?
  Som jeg lige husker det, er det en meget meget lille del af den samlede udledning, så hvor meget kan den udledning reelt mindskes?
  OG i øvrigt noget vi stadig bruger enormt mange penge på at forbedre.

  "umådeholden etablering af vådområder" altså hvad i alverden betyder det?
  Du elsker at fremhæve svenskernes kamp mod fosfor, så jeg har kigget lidt på hvad man gør i Sverige. Det står klart at man især benytter sig af 3 værktøjer i naturen. Randzoner, vådområder og fosfordamme(småsøer til opsamling) Er det løsninger du mener vi bør benytte os mere af i Danmark?

  I dit svar til PH skriver du:
  "Pointen er, at kvælstof KUN er et aktuelt problem, hvor der i forvejen er stærkt forurenet med fosfor."
  Selv hvis den påstand skulle være korrekt, altså at det KUN er steder med tidligere tiders forurening af fosfor hvor kvælstof er et problem, så betyder det jo at kvælstof er et KÆMPE problem mange steder netop fordi fosfor ligger lagret fra mange år tilbage. Derfor er det så vigtigt OGSÅ at nedbringe udledningen af kvælstof!


 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Ja, men så ta'r vi den da en gang til...

  Til LPS.
  Du skriver: "Når man skal dokumentere en påstand, så kan det ikke nytte noget at henvise til et debatindlæg man selv har skrevet. Der må valid forskning til og/eller konkrete udtalelser fra "uvildige" eksperter."

  Ja, men som jeg tidligere har skrevet, indeholder min artikel links til de ønskede kvaliteter.

  Du kan vel indse, at et meget begrænset P-udslip som prisen for mad på bordet, er mere konstruktivt, end et P-udslip begrundet i sjusk med rensning af spildevand og mange års undervurderet RBU ?
  Men selvfølgelig skal også gøres en indsats for at reducere P-udslippet fra landbrug. Og det arbejdes der seriøst på.

  "Umådeholden etablering af vådområder" kan eksemplificeres med, at der f.eks. er lavet et stort vådområde i forbindelse med Korup Å med udløb i Mariager Fjord. Fjorden har været stærkt P-forurenet, men var under bedring. Nu får den så et nyt skud P fra vådområdet, der er opstået på baggrund af massive offentlige tilskud - EU og staten half and half. Det er mere politik, end det er videnskab.

  Endelig skriver du, "at kvælstof er et KÆMPE problem mange steder netop fordi fosfor ligger lagret fra mange år tilbage".
  Yes præcis! Derfor rettes bager for smed, når nu landbruget får regningen for noget, de er relativt uskyldige i. Og derfor er det både flovt og uansvarligt, at danske renseanlæg - in casu Lynetten - har så ringe effekt, at de hælder 10 gange så høje P-koncentrationer ud som vore naboer.

 • Anmeld

  Niels Åge Skovbo · Fotigraf

  Poul Vejby-Sørensen tager fejl.

  PVS skriver i sit indlæg, at den fosfor der er bundet i sediment fra fordumstider, ikke er væk. Det er rigtig. Naturen forbruger fosfor på anden vis en kvælstof, men faktum er altså bare, at fosfor findes i altvforcstore mængder. At disse store mængder i høj grad, også er et udtryk for, at landbruget, over tid har udledt ekstreme mængder. Faktum er, at fosfor er der og det er et problem. De danske kyster har max 30 % målsætningsopfyldelse jvf, vandrammedirektivet, så hvis der skal ske en God Økologisk Tilstand senest i 2027, må staten gøre noget drastisk. Der er god grund til, at ændre på den omtalte baseline, når nu det viser sig at den er helt galt.

 • Anmeld

  Lars Peter Sørensen

  Enighed??

  Altså stop nu med de rensningsanlæg, det er jo for dælen ikke dem der er den store udleder af P i dagens Danmark! Det er slået fuldstændig fast i NOVANA rapporten.

  At vådområder generelt skulle være skyld i øget udledning af P er nyt for mig, men modtager gerne en henvisning til data.

  Landbruget er uden sammenligning den største udleder af N til vores indre farvande. Når nu de farvande er i en tilstand(pga tidligere tiders P forurening) hvor de ikke tåler ret meget kvælstof, så er vi da tvunget til at begrænse den udledning uanset hvem den største synder var for 30-40 år siden, ellers bliver problemet med vandmiljøet jo aldrig løst, hvilket vi er forpligtet til, det er hævet over enhver tvivl!
  Det bringer os tilbage til netop det som ovenstående debatindlæg handler om, UVENTET, ØGET KVÆLSTOFUDLEDNING, samt planlagt merudledning i henhold til landbrugspakken.
  Det kan alle de fosfor belastede vande ikke klare og derfor er vi tvunget til at se på hele grundlaget for landbrugspakken igen. Forskerne er enige, de grønne er enige, hvor står landbruget?

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Niels Åge Skovbo tager fejl

  Landbruget har ikke udledt "ekstreme mængder" fosfor. Landbrugets P-udledning er stort set uændret over tid. De senere års manglende vandløbsvedligeholdelse med flere resulterende oversvømmelser er skyld i, at tallet ikke kan komme længere ned.
  Men med byspildevandet er der tidligere udledt "ekstreme mængder", og meget af det er deponeret i fjordene.

  Så det er kun relativt, landbrugets udledninger er steget - og det er fordi der trods alt er kommet mere styr på spildevandet. Men altså ikke så meget som målsat i slutfirserne - nemlig en reduktion på 80%.
  Derimod har landbruget med milliardomkostninger for længst halveret N-udledningen.

  Men til tvivlsom nytte, når P-udledningerne og P-forsyningen ikke har haft samme succes.

  Man kan ikke vinde en krig mod økosystemet ved at skyde på kvælstof, fordi der er for meget fosfor. Det er udsigtsløst, hvilket jo er dokumenteret over tre årtier. I fuldskala-format.
  Læs NOVANA tilstandsrapporterne.
  Og læs venligst om Redfield ratio i stedet for Justus von Liebig.

 • Anmeld

  Lars Peter Sørensen

  ikke mere udenomssnak!!

  I dit svar til Niels Åge Skovbo henviser du til NOVANA, samtidig argumenterer du for at kvælstof IKKE er et problem. Det hænger jo ikke sammen, da der jo netop påpeges at N ER et problem.

  Jeg forstår dit svar således at du medgiver at der findes store lagre af P i vores vandmiljø(vi er ikke helt enige om hvor det stammer fra, men fred være med det) du medgiver også at kvælstof er et problem i alle disse P belastede vande, men du nægter at tale om at mindske kvælstofudledning, det giver jo ikke mening!!
  Hvis ikke vi får styr på kvælstoftilførslen til disse vande så kan vi ikke opfylde kravene om god økologisk tilstand og vi vil stå tilbage med et smadret vandmiljø mange årtier frem!
  Vi står nu med en uventet øget udledning flere år i træk, samtidig med landbrugspakken også tillader øget udledning, det er uholdbart og selvfølgelig er man nød til at revurdere baseline.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Jeg holder mig til sagen

  LPS.
  Jeg henviser til NOVANA’s mangeårige observationer om, at en halvering af N ikke har givet nævneværdige resultater for sigtdybde og iltindhold.

  Det hænger da overmåde fint sammen med, at det ensidige fokus på N er forfejlet. Den påståede ”kobling” findes simpelt hen ikke.
  Desuden siger jeg, at fosforforurening fremmer den fysiologiske tilstand ”kvælstofbegrænsning”. Men når et økosystem har kvælstofbegrænsning betyder, at det får tilført for meget fosfor. Og hvad gør man, hvis der tilføres for meget fosfor? Man begrænser fosfor. Men det gør vi ikke i Danmark. Vi udleder i stedet masser af fosfor fra renseanlæg (10 gange så meget som vore naboer), så kvælstoffølsomheden forøges og medfører modellernes krav til yderligere begrænsning af kvælstof.

  Samtidig med, at politikere, der ikke ved bedre, råber på, at ”forureneren skal betale”, så sikrer de med deres politik, at regningen for mange års ineffektiv spildevandsbehandling sendes ud til et erhverv, der ikke har andel i den fadæse. Det er politik. Men desværre understøttes den af myndighedsbetjeningen.

  Så siger du: ”Hvis ikke vi får styr på kvælstoftilførslen til disse vande så kan vi ikke opfylde kravene om god økologisk tilstand”.
  Hvilke krav? EU stiller ikke krav om noget som helst om kvælstof. Kravet om x tons kvælstof er opfundet af Aarhus Universitet og bygger på modeller, der ikke klarer testen for seriøst videnskabeligt arbejde, hvad de sådan set selv har erkendt. Så skrækkampagnen bør afløses af en seriøs diskussion om, hvad vi skal gøre for at opnå ”god økologisk tilstand”.
  Man kunne jo prøve at lave et ægte ålegræskrav, og ikke oversætte det til noget, der ensidigt forbindes til kvælstof ved hjælp af ubrugelige modeller.
  Problematiseringen af Landbrugspakken er opfundet af politiserende forskere, politikere og journalister. Seriøse forskere hopper ikke på den slags pjat med decimalregning på usikre størrelser.

 • Anmeld

  Per Hansen

  Landbruget har også N på hjernen ligesom forskerne i havmiljø.

  Når en landmand skal gøde sine afgrøder om foråret kan han sagtens lade være med at tilføre fosfor i et enkelt år eller en årrække, uden det betyder noget for udbyttet, da fosforpuljen i jorden er så rigelig, at det er kvælstof, der er den begrænsende faktor. Det må jo også være derfor, man er så interesseret i at få rigeligt med N at arbejde med = stor plantevækst.

  Der findes et begreb "forpagtergødning" som er gødning med lavt indhold eller intet fosforindhold, som giver forpagteren mulighed for en kortsigtet gevinst ved at tære på jordpulje af fosfor.

  PVS påstand om at udledningen af P fra renseanlæggene er det store problem i Danmark er næppe mere rigtig, fordi den bliver gentaget.

  Problemet med regnvandsbetingede overløb fra renseanlæg vil blive mindre og mindre med tiden, efterhånden som regn og spildevand bliver separeret.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Endelig enighed

  PH.
  Jeg er enig i, hvad du skriver i denne omgang - også "PVS påstand om at udledningen af P fra renseanlæggene er det store problem i Danmark er næppe mere rigtig, fordi den bliver gentaget".
  Jeg vil så bare tilføje, at det jo heller ikke er nødvendigt.

  Tak for debatten.

 • Anmeld

  Niels Åge Skovbo · selvstændig

  Poul Vejby-Sørensen og fosfor balladen

  Poul Vejby-Sørensen skriver i sit svar til mig, citat "Niels Åge Skovbo tager fejl
  Landbruget har ikke udledt "ekstreme mængder" fosfor. Landbrugets P-udledning er stort set uændret over tid. "...undskyld mig, har du slet ikke læst på lektien ?? i Videnskab.dk er der en artikel fra professor Stig Markager der fortæller følgende; "Fosfor og kvælstof kommer især fra landbrug

  Endelig er det ikke korrekt, at fosfor hovedsagelig kommer fra byspildevand.

  Sådan var det engang. Men siden sidst i 1980’erne er spildevandet blevet renset effektivt, og i dag kommer fosfor overvejende fra det åbne land. Så forureningen af havet med både fosfor og kvælstof stammer altovervejende fra landbruget.
  Det er siden reduceret til omkring 57.000 tons kvælstof og 2.400 tons fosfor, altså med henholdsvis cirka 52 og 88 procent. Af de 57.000 tons kvælstof, som udledes i dag, kommer cirka 66 procent fra landbruget, 23 procent som baggrund fra det åbne land og 11 procent fra rensningsanlæg.

  Der har været en meget markant reduktion af Danmarks næringsstoftilførsler til havet, som har medført meget betydelige og veldokumenterede forbedringer af miljøet. Ser man på tilførslerne i et lidt længere perspektiv, er de dog stadig meget høje.".

  Det er derfor helt urimeligt, at du igen og igen fremfører, at udledningen skal ikke har noget med landbruget at gøre. Det er faktuelt forkert.

  Og så tager du helt fejl. DCE har jo også påpeget, at den økologiske tilstand i de danske maritime miljøer IKKE har det godt. Under 30 % af de Danske farvande har God Økologisk Tilstand, og vi skal være 100 % i mål senest 2027 jvf. EUs vandrammedirektiv. Derfor nytter det ikke noget, at du vedbliver med at kæmpe for merudledning, når der burde reduceres for at nå målsætning. En fjord, et bælt mfl. har det så skidt nu, at det tager tid, at få biologien vendt til det bedre. Når det er sket, kan fjorderne blive gode til at rense for både N og P, men lige nu, hvor vi har så massive perioder med iltsvind (kæmpe stort i 2016) at farvandene dør. Når en fjord er død, så tager det tid at komme op i niveau igen. Man kan sige, at i et ludospil, vil vi blive slået tilbage til start. Indtil videre, er du og BL, i fuld gang med at slå os alle sammen tilbage. Det er ikke rimeligt, og jeg kan godt betro dig, at EU har nøje øje med hvad der sker i DK. En granskning af basline, kommer uvilkårligt på programet meget snart.