DN: Kameraer baner vejen for et mere bæredygtigt fiskeri

DEBAT: Flere fiskere stiller sig utilfredse med nye regler om kameraovervågning af deres fangst. Men kameraerne er et vigtigt redskab i at sikre biodiversitet og viden om havet, skriver Cathrine Pedersen Schirmer.

Af Cathrine Pedersen Schirmer
Havpolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening

Lige siden det blev besluttet at kontrollere Kattegatfiskernes fangst med kamera, har fiskerne kæmpet hårdt for at få ændret beslutningen. Kritikken har haglet ned over fiskeriminister Mogens Jensen, som dybest set blot har forsøgt at dele sol og vind nogenlunde lige.

Beslutningen blev taget i forbindelse med forhandlingerne om fiskekvoterne i december 2019. De internationale forskere havde anbefalet et totalt stop for fiskeri af den stærkt truede Kattegat-torsk. En anbefaling, som ville lukke helt ned for bundtrawlfiskeriet af blandt andet jomfruhummer i Kattegat, hvor torsk er en uundgåelig bifangst.

Resultatet af forhandlingerne blev, at Kattegatfiskerne fik lov til at fortsætte fiskeriet efter blandt andet jomfruhummer mod krav om kontrol af fangsten med kamera og brug af redskaber, som øger torskens mulighed for at slippe ud af nettet. En løsning, der tilgodeser både den truede Kattegattorsk og fiskeriet. Noget for noget. Det må vel være rimeligt.

Fra Danmarks Naturfredningsforening skal der da også lyde stor ros til fiskeriminister Mogens Jensen for en klog beslutning om at kontrollere fangsten med kamera. Det kan nemlig bane vejen for et mere bæredygtigt og selektivt fiskeri og forhindre overfiskeri og snyd.

Kameraer giver fiskerne mulighed for at dokumentere deres fangst
Fiskerne er ifølge EU lovgivning forpligtet til tage hele fangsten med i land og må derfor ikke smide uønsket fangst tilbage i havet. Forbuddet blev gradvist indført fra 2015 for at minimere uønskede fangster og fiskedødeligheden og dermed undgå uhensigtsmæssigt spild af vores fælles ressource. 

I forhold til Kattegatfiskeriet konstaterer fiskeriministeren i et svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, at store uoverensstemmelser mellem fiskernes egne indberetninger og tal fra kontrollerne og forskerne ”indikerer, at der sker et ikke ubetydeligt udsmid af torsk i Kattegat, som burde landes og afskrives på kvoten.”

Med kameraerne kan lovlydige fiskere dokumentere, at de overholder loven. Den seneste forskning viser da også, at adfærden om bord ændrer sig, når kameraer kontrollerer fangsten: Mindre udsmid og bedre registrering af fangsten.

Det er fangsten, der kontrolleres - ikke fiskerne
Det er forståeligt, at fiskerne bekymrer sig om, hvordan data fra kameraerne behandles. Men for nu at skære det ud i pap, så er det fangsten, der kontrolleres, ikke fiskerne. Og det giver sig selv, at al data naturligvis skal behandles i overensstemmelse med persondataloven.

Kameraer bliver allerede brugt med succes i mange fiskerier rundt om i verden, for eksempel i Canada, USA, og Australien. Derudover er en del trawlere over 12 meter allerede udstyret med kameraer, som kaptajnen bruger til at overvåge eksempelvis arbejdsdækket og maskinrummet. Det kan derfor undre, hvorfor et supplerende kamera, der filmer fiskene, opleves krænkende og mistænkeliggørende.

Bedre viden om vores hav og fiskebestande
Sidst, men absolut ikke mindst, så kan kameraerne være med til at sikre en langsigtet, bæredygtig forvaltning af fiskebestandene, fordi de giver et mere retvisende billede af hele fangstens størrelse og sammensætning.

Videooptagelser af fangsten kan således give forskerne et bedre grundlag for at vurdere fiskebestandenes tilstand og størrelse, når de for eksempel skal rådgive om, hvor mange torsk, der må fanges i Kattegat. Det giver fiskerne en helt konkret mulighed for at være med til at indsamle værdifuld information om, hvilke og hvor mange fisk, der reelt findes i havet, og dermed også for at forbedre beslutningsgrundlaget for fiskerimulighederne.

Desuden kan data fra kamera samt positionen af fartøjet gøre det muligt at kortlægge områder med mange torsk, ungfisk og anden uønsket bifangst og dermed hjælpe fiskerne med at undgå disse områder.

Ny kurs til gavn for både fisk og fiskere
Et fuldt elektronisk dokumenteret fiskeri er ganske enkelt den bedste og billigste måde at sikre, at hele fangsten landes, så hverken torsk eller anden bifangst smides ulovligt ud. Og til at bane vejen for mere bæredygtigt og selektivt fiskeri. Vi håber, at fiskerne vil være med til at sætte en ny kurs i fiskeriet til gavn for både fisk og fiskere.

 

Forrige artikel DN: Finansloven skal indfri regeringens grønne løfter DN: Finansloven skal indfri regeringens grønne løfter Næste artikel Kommunikatører: Fagpersoner skal blive bedre til at deltage i debatten Kommunikatører: Fagpersoner skal blive bedre til at deltage i debatten