DN: Regeringen går imod danskernes miljøønsker

DEBAT: Regeringen er i direkte konflikt med befolkningens ønsker om miljø og natur, når den vælger at lægge afstand til de regler, som man er blevet enige om i EU, skriver Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Af Ella Maria Bisschop-Larsen
Præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Når det gælder miljøpolitik, kan man trække i bremsen, eller man kan trække fremad.

Det er kun et spørgsmål om, hvilken vision man har. Regeringen synes at mangle en, der trækker Danmark ind i fremtiden.

Det er ude af trit med samtiden. For vi ved, at den danske befolkning, ligesom os, ønsker et rent miljø og en rig natur – ja faktisk viser en undersøgelse fra landbrugets egen interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer, at hele 61 procent af de adspurgte danskere ønsker, at landbruget skal tage den grønne førertrøje på inden for miljøområdet.

Her er regeringen i direkte konflikt med befolkningens ønsker og har i stedet valgt at lægge afstand til de regler, som man ellers er enedes om i EU.

Regeringens omtale af reglerne handler om, hvor lidt vi kan nøjes med at gøre, og hvor sent vi kan gøre det. Og finder vi nogle, der snyder på vægten, så skal Danmark også gøre det. Om ”overimplementering”. At tæske løs på EU skaber ikke positiv motivation, men udløser derimod et negativt incitament – akkurat som regeringen oplevede med valgnederlaget ved EU-valget denne måned.

Hamsterhjulet snurrer og snurrer
Det er ikke en ny taktik, regeringen bruger. Vi har i årevis diskuteret, hvordan, hvorhenne, hvor lidt og hvor sent vi kan leve op til forpligtelserne for natur og miljø, og hvordan landbruget undgår at betale regningen.

Vi snurrer og snurrer rundt i det samme hamsterhjul, også selvom der er bred faglig konsensus om, hvad der skal til, og selvom vi ved, at alle disse lempelser, udskydelser og forhalinger jo slet ikke løser landbrugets massive gældsproblemer.

Modstanden mod at finde varige og bæredygtige løsninger gør, at alle forsøg på bred politisk enighed på dette område er kørt i grøften. Det er ikke lykkedes at finde vejen til en positiv motivation hos landmændene i forhold til at overholde de regler, der skal sikre natur og miljø. Det er heller ikke lykkes at få naturen og vandmiljøet på fode igen. 

Det grønne får ingen plads i udvalg
Men grønt er jo som bekendt ikke denne regerings yndlingsfarve. Det ses af regeringens nye EU-implementeringsudvalg, der skal lægge afstand til alle tidligere grønne ambitioner og udelukkende består af erhvervsinteresser og en enkelt plads til Forbrugerrådet.

Eller som erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) selv har udtrykt sin opfattelse af, hvordan det grønne område bedst tilgodeses: ”Der er en vis repræsentation, fordi miljø- og fødevareministeren sidder i EU-implementeringsudvalget”. Den lader jeg lige stå et øjeblik!

Danmarks Naturfredningsforening har i efterhånden mange år arbejdet for at finde løsninger, som både er til gavn for landmanden og naturen og miljøet. Det var vores tilgang til Natur- og Landbrugskommissionens arbejde. Derfor har DN nu taget initiativ til et ”Målopfyldelsesråd” med det formål:

  • At sikre opfyldelse af mål for natur, miljø og klima i vores internationale forpligtelser
  • At komme med forslag til positive virkemidler
  • At komme med forslag til at fjerne barrierer

Vi ser fremad – ikke bagud
Målopfyldelsesrådet består af en række grønne organisationer - blandt andre har Dansk Ornitologisk Forening, Verdensnaturfonden WWF, Danmarks Sportsfiskerforbund og Det Økologiske Råd sagt ja til at deltage. Vi arbejder ud fra en præmis om, at målene for kvaliteten af vores natur og miljø står fast.

Rådet skal blandt andet have til formål at sikre, at vi opfylder disse mål for natur, miljø og klima i vores internationale forpligtelser. Vi vil samtidigt se på forslag til positive virkemidler og komme med forslag til at fjerne unødige barrierer. 

Vores råd skal ikke ses som en eksklusiv lukket gruppe, for vi vil nemlig gerne dialogen – den har vist sig at være et stærkt våben, når der skal findes varige og visionære løsninger.

Forrige artikel L&F: Dansk miljøindsats bør følge EU-niveau L&F: Dansk miljøindsats bør følge EU-niveau Næste artikel Professor: Forsimplet debat om miljøregler Professor: Forsimplet debat om miljøregler