DN: Ulven har ført had med sig

DEBAT: Ulvens tilbagevenden har afstedkommet store følelser og sågar had. Vi er enige om, at ét ulveangreb på får er et for meget, men det er ærlig talt for nemt og uforpligtende for organisationer og politikere bare at sige "skyd ulvene", skriver Bo Håkansson. 

Af Bo Håkansson
Seniorrådgiver, naturpolitik og artsforvaltning, Danmarks Naturfredningsforening

I skrivende stund er det forskernes vurdering, at der i Danmark menes at være tre voksne ulve og op til otte hvalpe. De ved fra DNA-undersøgelser, at der har været mindst otte voksne. De fire er forsvundet sporløst.

I 2000 etablerede det første ulvepar sig i Sachsen i det østlige Tyskland. De blev flere og spredte sig mod nordvest. I 2005 spurgte DN EU-Kommissionen om, hvorvidt ulve ville være beskyttede, hvis de nåede Danmark. Det bekræftede man.

I 2010 var ulvene tæt på, og jeg besøgte DN's søsterorganisation NABU's ulvekonsulent for at høre om tyske erfaringer. I 2012 fandt man "Thy-ulven".

Alligevel kom det som en stor overraskelse for mig, hvor stærke følelser og sågar had, ulvens tilbagevenden har afstedkommet.

Voldsomme udmeldinger  
For nogle år siden skrev en politiker til mig, at jeg angiveligt er "i pagt med det onde", fordi jeg taler for accept af ulven.

På Facebook taler fremtrædende politikere åbent om forståelse for at tilsidesætte lovgivningen og "tage en spade med på jagt".

Andre taler om at smide de skudte ulve i gylletanken. Så skulle de hurtigt være væk.

En Folketingskandidat udtalte for nylig, at man må tro (!) at ulvene er sat ud. Uagtet at forskerne med DNA har dokumenteret at kunne følge ulvene tilbage til vilde ulve i Tyskland.

Nogle politikere taler om en særlig risiko for ulveangreb på skovbørnehaver og ældre mennesker. I Tyskland havde man per 2017 60 ulveflokke plus 13 ulvepar. Men ingen angreb i de forgangne år siden genindvandringen i 2000.

Folk kommer stadig i skovene. I samme periode er i øvrigt 7 personer i Danmark døde af husdyr-MRSA.

En hjemmeside om ulve dekreterede for nylig, at en "Frygtløs kvinde møder frygtløs ulv i Skagen". Samtidig med at folk i Skagen via Facebook efterlyste ejeren af en sød og lidt ulvelignende hund, der rendte rundt i byen.

Hadet er fulgt med ulven 
Dele af pressen, nogle (men ikke alle) fåreavlere og politikere kappes om kategorisk at konkludere, at ulvesikre hegn ikke virker.

Samtidigt med at Miljøstyrelsen konkluderer om ulvesikring af hegn i området ved Holstebro, at hegning har reduceret antallet af angreb på husdyr.

I de tilfælde, hvor der har været angreb på husdyr inden for de ulvesikrede hegn (seks tilfælde i 2017), har der kunnet konstateres fejl på hegnene.

I 2015 oplyste en person på Facebook, at han vidste, at to ulve var skudt: Hans ven havde nemlig skudt den ene.

En politianmeldelse fra DN førte efter tre rykkere til et svar om, at Politiet havde talt med den pågældende. Og i øvrigt henlagde sagen.

Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer taler om "dyremishandling" og "massakrer", når ulve ligesom andre rovdyr tager husdyr – når de kan komme til dem.

Samtidig med at landbrugsmaskiner om foråret dræber op mod 20.000 rådyrlam og et ukendt antal tusinde harekillinger og fugle ved at klippe benene af dem eller sprætte dem op.

Så jeg er også bange for det, ulven har ført med sig: Had. Sågar religiøst betinget. Opfordringer til og accept af lovbrud. Mildest talt udokumenterede påstande, der kastes på medier som fakta. Argument-resistens. Politisk populisme og total mangel på proportioner.

Det er for nemt at opfordre til skud 
Hvad i alverden sker der?

Er ulven et skadedyr eller bare et nemt hadedyr? Og skal det virkelig være niveauet for dansk naturforvaltning i det 21. århundrede?

Ét ulveangreb på får er et for meget. For det er voldsomt som fåreholder at finde sine dyr dræbt eller sårede.

Men det er ærlig talt for nemt og uforpligtende for store interesseorganisationer og politikere bare at sige "skyd ulvene".

Det er ganske enkelt at stikke blår i øjnene på den enkelte fåreholder, der ikke får sikret sine husdyr på sigt, medmindre hegningen fungerer eller med vogterhunde.

Handler det om at sikre husdyrene – eller bare om at skyde ulve?

Lad os udrydde konflikterne i stedet for dyrene, og alle anlægge en faglig, respektfuld og konstruktiv tilgang.

Forrige artikel Debat: Udflytningen af Miljøstyrelsen er et farvel til fagligheden Debat: Udflytningen af Miljøstyrelsen er et farvel til fagligheden Næste artikel Forskere til L&F: Pesticidafgiften virker efter hensigten Forskere til L&F: Pesticidafgiften virker efter hensigten
 • Anmeld

  H Klausen

  Ordforklaring

  Hvis du ikke forstår hvorfor en udtalelse som "i pagt med det onde" han
  er yderst rammende, så vil jeg prøve at give en forklaring her.

  Hvis man ser lidt frem i tiden, vil den meningsløse ulveplan betyde en indskrænkning i min ret til at bevæge mig frit ude i de frie naturområder!
  De endnu ikke fødte ulve vil derimod have uindskrænket ret til at bevæge sig frit!
  Der mangler respekt for menneskers værdighed, Det er en krænkelse af en persons æres- og selvværdsfølelse!
  Hvor mange timer frivilligt ulønnet arbejde kan du tilbyde pr. måned, for at hjælpe de mennesker, der bliver nødsaget til at lave nogle beskyttelsesforanstaltninger.
  Hvor meget vil du støtte økonomisk pr. måned af egen privat lomme.
  Hvor vil du foreslå at staten skal spare, for at dække alle de udgifter som ulvefortalerne ikke dækker.
  Er det Erasmus Montanus højborgen i Århus , der skal have reducere deres sysselsætningsafdelinger, eller hvor kan der spares, uden at det kan mærkes?
  Jeg har aldrig hørt ulvefortalere berøre disse emner, og der er mange flere af den slags!

 • Anmeld

  Ole Petersen

  H Klausen

  Det var godt nok en sølle kommentar til et flot og seriøst indlæg fra Bo. Jeg gider ikke en gang argumenterer, du er fuldstændig uden for rækkevidde. Dine holdninger passer slet ikke ind i et moderne samfund. Det du foreslår var noget man gjorde for 200 år siden. Du har ikke ret til jorden alene. Mener du det ville være ok hvis inderne udrydede tigeren?

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Massehysteri

  Desværre er det jo sådan at de fleste der "føler de har problemer med at ulvene er her".
  Slet ikke ønsker, endsige kan forholde sig til, fakta vedr. ulvene, deres gøren og laden.

  Vi kan allerede nu kan se, i kommentarene her der starter med et indlæg, man skulle tro var skrevet af lille førskolebarn, rettet mod noget vedkommende opfatter som fanden selv.
  En kommentar der med al tydelighed viser at, debattøren ikke besidder nogen reel viden om ulvene, hvorledes disse påvirker vores hverdag og liv i det hele.
  Og derfor føler sig indskrænket og krænket.

  Faktisk er der ikke meget vedr. ulve i dansk natur, der gør at vi ikke alle kan leve videre præcis, som vi kunne før ulvenes genindvandring.
  Der er ikke meget, der ikke allerede, på absolut bedste vis tages hånd om, vedr. ulvenes tilstedeværelse her i landet, og det endda på en sådan måde at ingen for alvor kan betragte sig som overset, ignoreret -for slet ikke at tale generet af ulvene.

 • Anmeld

  Ellen Daugaard Jepsen

  Tak for et godt indslag, Bo Håkansson

  Du har ret, Bo Håkonson. Tak for et godt indslag i debatten. Danmark er desværre blevet et U-Land i forhold til at forstå, acceptere og respektere naturen. Det ses rigtig tydeligt nu, hvor ulven er her, men det har jo længe været sådan. Der skal kun være de ting, vi synes godt om, og det vi direkte kan bruge - resten sprøjtes, fældes, reguleres og skydes væk. Det hele bliver endnu mere sørgeligt, når vi ser vores politikeres "uvidenhed" (vælger jeg at kalde det, selv om det måske bare er stemmefiskeri)

 • Anmeld

  Betty Steglich-Petersen · Cand.jur

  Ulven eller høstmaskiner ?

  Når man skriver et indlæg hvor man bruger store ord om andre som "had" skal man være varsom med egen retorik.
  SeniorrådgiverBo Håkansson, DN, burde vide bedre end at bruge en bevidst pinlig sammenligning mellem forhold der ikke har nogen som helst indbyrdes årsagsammenhæng.
  Det burde han holde sig for god til - og det burde DN også, hvis man vil opretholde både dialog og respekt i befolkningen.
  At bruge det sørgelige faktum, at der utilsigtet omkommer dyr under landbrugsmaskiner har INTET med ulvens genindførelse at gøre. Og hvor han får tallet 20.000 rådyr fra - lader sig næppe efterprøve.
  Men det er for ringe af hr Håkansson.
  Han kunne lige så godt have brugt antallet af trafikdrab - som argument for, at ulven ikke er så farlig som at køre på cykel eller færdes i trafikken.
  Så hvor vil han hen med den uredelige argumentation - andet end at søge at lægge landbruget for had.
  Der er INGEN landmænd der dræber rådyr med vilje og heldigvis er det blevet udbredt at sende sweisshunde i kornet inden høst - for netop at undgå skader.
  Men det er måske det som ulven skal bistå med fremover ? Eller hvor vil han hen med det ?
  Argumentet giver ingen mening - medmindre det er for at lægge for had.

 • Anmeld

  H Klausen

  Begrundelse

  Jeg mener at Ulvefortalerne negligerer artikel 1 og 3 i verdenserklæringen om menneskerettigheder .

  Artikel 1: alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder De er udstyret med fornuft og samvittighed ,og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

  Artikel 3: Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.

  Jeg forsøgte efter bedste evne at svare på overskriftens spørgsmål, intet andet.
  Hvad dansk naturfredningsforening foretager sig har jeg ingen mening om, jeg har kun forsøgt at besvare overskriftens spørgsmål.
  Til Louise Jørgensen : Jeg er da ikke totalt håbløs. Jeg kan da altid bruges som et dårligt eksempel !

 • Anmeld

  Helle Poulsen

  Ulven skal ikke have skylden.

  Det er ikke ulven der skal have skylden, den er bare et rovdyr der har svindlet sig til den højeste artsbeskyttelse, en art kan opnå.
  Eller er svindlerne de mennesker der står bag rewilding af Europa, der arbejder under raderen og glemmer at oplyse om hvad deres agenda er.
  Hadet kommer når den del af befolkningen der skal leve tæt sammen med ulven, hænges ud og latterlig gøres.
  Hadet opstår når man fra myndigheder og andre der har politisk magt, vedvarende påstår at de anbefalede ulvesikre hegn virker, hvis ikke lige krondyrene har lagt dem ned. I tyskland hvor der ikke er problemer med hegnene ødelægges i samme grad, der beskytter hegn ikke husdyrene tilstrækkelig, selvom de er 30cm højere end det bliver anbefalet i Danmark.
  Nu laves der forsøg med hegn der er 160cm høje.
  Hadet opstår når man tilsidesætter befolkningen, gør grin med dem, at det må være løse hunde i får øje på.
  Hadet opstår når man ikke er på forkant med at ulven vil brede sig til hele Danmark, når det kun er i et enkelt område der kan opnås tilskud til sikring af hegn, og det viser sig at de anbefalinger der gives, slet ikke er tilstrækkeligt til at sikre dyrene.
  Hadet opstår når det påstås at vogterhunde klarer problemet med ulve, vær nu ærlig og indrøm at mange vogterhunde må lade livet til ulven.
  At større besætninger vil have brug for 20 eller flere hunde for at kunne beskytte deres dyr, og det vil stadig ikke kunne garantere noget.
  Hadet opstå når man påstår at heste og kreaturer ikke angribes, eller at det sker meget sjældent, det er et stort problem i tyskland, men i Danmark ser det ikke som noget problem, så kvægavlerne kan ikke opnå nogen nogen form for hjælp til sikring af hegn.
  Hadet opstår når informationer holdes skjult eller der manipuleres med sandheden.
  Hvem kan hade et stort flot rovdyr, der uforskyldt er inviteret/tvunget til at leve næsten dør om dør med befolkningen.
  Mon ikke at de ansvarlige skal indse at hadet ikke er rettet mod et uskyldigt dyr, men slet og ret mod de personer der ikke lever op til deres ansvar, for at totalfrede en art.

 • Anmeld

  Bo Håkansson · Biolog i DN

  Svar til Betty Steglich-Petersen

  Hej Betty
  Det er Danmarks Jægerforbund, der i en undersøgelse er nået frem til at op mod 20.000 rålam dræbes i høstmaskiner:
  https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2017/op-til-20-000-radyrlam-draebes-hvert-ar-i-danmark/
  Mvh Bo Håkansson

 • Anmeld

  Kenneth Pedersen · SOSA i Ringkøbing Skjern Kommune.

  Ulvesikker hegning.

  Jeg vil gerne gøre læserne opmærksomme på, at der i 2016 blev udbetalt kr. 16.950 i erstatning til berørte fåreavlere efter angreb fra ulv. I 2017 (også selvom der var opsat godt 35 km ulvesikker hegn) var dette beløb steget til 94.556 kr.

  Så når biologen fra Danmarks Naturfredningsforening henviser til Miljøstryrelsen, at ulvesikker hegn har reduceret angreb, er dette forkert. Det er modsat, trods forbedret hegning, sket en mangedobling af angreb.

  Hegnene der er blevet forbedret, korrekt opsat, virker ikke efter hensigten i områder med stor vildtbestand der konstant render hegn ned. Det har vi her efter et år med ulvesikker hegn måtte sande. Det er mig derfor en gåde hvorfor det ikke bare både fra Miljøstyrelsen og fra Danmarks Naturfrednings forening bliver accepteret, at hegnene ikke virker efter hensigten og derfor må andre afværgeforanstaltninger træde i kræft. Det kan være på papiret et forbedret hegn måtte virke, men ude i den der virkelighed, så er sagen en helt anden.

  Nb. Vi har et hobby fårehold i den vestjyske ulvezone, og har ikke oplevet angreb. Vores folde er forbedret efter myndighedernes foreskrifter.

 • Anmeld

  Bo Håkansson · Biolog i DN

  Svar til Kenneth Pedersen

  Kenneth Pedersen - Miljøstyrelsen har oplyst følgende:
  "ulvesikring af hegn i området ved Holstebro har reduceret antallet af angreb på husdyr. I de tilfælde hvor der har været angreb på husdyr indenfor de ulvesikrede hegn (seks tilfælde i 2017 ) har der kunnet konstateres fejl på hegnene (f.eks. ødelagt – sandsynligvis af krondyr og/eller manglende strøm på hegnet).”

  Miljøstyrelsen har lavet opgørelsen for 2017. Jeg ved ikke hvor du har dine oplysninger fra, men vil opfordre dig til at give konkrete oplysninger videre til styrelsen, hvis du mener at deres vurdering er forkert, og du eller andre har erfaringer om at strømførende og korrekt opsat hegn ikke måtte virke.

  Nogle steder er det helt sikkert ikke muligt (f.eks pga terrænet eller arealets størrelse) at etablere ulvesikkert hegn. Her har du jo fuldstændig ret i, at andre foranstaltninger må til. Men det er jo ikke det samme som at ulvesikkert hegn ikke virker.
  Mvh Bo Håkansson


 • Anmeld

  Ulla G

  Ulvesikring

  Forestiller ulvefortalerne sig, at tusindvis af hektarer af naturarealer til afgræsning i Vestjylland og Nordjylland skal ulvesikres af hegn på 1,50 - 2 meter, hvilket er den højde, som sagkyndige fra Aalborg Zoo nævner som relevant højde på hegn?
  En så massiv hegning vil - bortset fra en forstyrrelse af naturoplevelsen - vanskeliggøre hjortevildtet i at forcere hegnene med det resultat, at de fanges i korridorer endda muligvist adskilt fra deres unger. Som det er nu, lever hjortevildtet og de græssende husdyr i en harmoni, hvor hjortevildtet kan bevæge sig over store områder, mens de græssende husdyr bliver indenfor hegnene.
  Man kunne ønske, at Danmark havde store naturarealer, hvor ulvene kunne leve i frihed med rigelig føde uden konstant at komme i kontakt med husdyr og beboelser. Dette er dog ikke tilfældet. Der er kun ganske få steder i Danmark, selv i de største jyske naturområder, hvor der er mere end 2 km til en indhegning med græssende husdyr eller beboelser.
  Man kan ikke fortænke ulven i at vælge de lette byttedyr, som vil være husdyr i indhegning.
  Erfarne ulveflokke, hvilket vi vel har i vente, vil kunne nedlægge såvel voksne kreaturer som store heste, der er fanget i deres indhegninger, når først ulvene får adskilt det individ, de kaster sig over.
  Erfaringer fra Norge tilsiger i øvrigt, at det er umuligt at holde ulvene ude fra indhegninger. Selv de bedste og mest velholdte hegn vil et eller andet sted have svagheder, som ikke kan opdages i tide.
  Okse- og lammekød fra de jyske naturarealer vil i løbet af få år blive umuligt at købe i de københavnske gourmetrestauranter. Ingen dyreholdere vil i længden udsætte deres dyr for ulveangreb.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Hegn lagt ned

  Kenneth Pedersen.

  Som jeg forstår dig virker ulvesikkerthegn ikke, fordi det ligges ned af vildtbestande.
  Og inden ulven genindvandring skete det aldrig at hegn blev lagt ned af vildtbestande.

  Er det rigtigt forstået, eller blev hegn også inden ulvenes genindvandring, lagt ned af vildtbestande, måske blot ikke så ofte som nu og jo altså hegn uden ulvesikring.

  Og hvad gjorde man dengang, inden ulvenes genindvandring, når et hegn var lagt ned af en vildtbestand.
  Lod man det ligge der indtil man tilfældigvis kom forbi, synes man havde tid til at se på problemet ?.
  Hvad gjorde dyrene i den pågældende indhegning, blev de inde eller forlod de -eller i hvert fald nogle af dem, indhegningen ?

  Mine spørgsmål skyldtes, at jeg godt kunne forestille mig at hegn, også før ulvens genindvandring blev lagt ned af vildtbestande og at man dengang som nu, var nødt til at tage hånd om det problem det var (at dyrene som jeg formoder, forlod indhegningen og derfor eks. forsvandt ud på andre og mere spændende marker, måske endda over veje og derfor måske var skyld i trafikale problemer.)

  Altså at der sådan set ikke er noget nyt i at hegn ligges ned, eller for den sag skyld at dyreholderen er den ansvarlige ift. nedlangt hegn.
  -som denne også tidligere var den ansvarlige, den der skulle reetableret hegnet.

  Og at det på ingen måde skyldtes den ulvesikring af hegnet, der sikre dyrene i indhegningen mod angreb af ulve, der er skyld i at hegnene ligges ned.  Men du mener vel ikke at hegn uden ulvesikring, ikke vil blive lagt ned af vildtbestandeikke dette ville ske for hegnet, -uden ulvesikringen ?
  Altså at hegne ville blive lagt ned, uanset om det er ulvesikkert eller ej ville den pågældende dyrholder ikke uanset ulvesikringen skulle ud og rejse sit hegn op.


  Ulla G.

  Danmark er et videnssamfund, ikke et landbrugsland.
  Dansk landbrug har de sidste mange år haft nedgang og dette fortsætter uden tvivl de næste mange år.
  Det bliver ganske simpelt sværere og sværere, at drive et rentabelt landbrug i Danmark, i fremtiden.
  Derfor kan vi allerede nu, se frem til at få store arealer der ikke bliver opdyrket, -ikke bliver brugt, og som derfor kan stå hen som vild natur, men rigeligt plads til vildtet herunder ulvene.

  Så at frygte, at skulle til at kigge på kilometervis efter kilometervis af hegn,
  behøver du næppe.

  Man kan forestille sig meget vedr. ulve, deres gøre og laden, noget af det man kan forestille sig vil helt sikkert ske en dag.
  Fakta er bare at det, endnu i hvert fald, er yderst sjældent at ulve tager, voksne kreaturer og store heste.

 • Anmeld

  Helle Poulsen

  Endnu et pilotprojekt med hegn og vogterhunde

  Der er masser af erfaring fra projekter i udlandet. Det er ikke kun gode erfaringer, der er mange problematikker der skal løses for at det kan fungere med vogterhunde. I flere projekter beskrives det at får og hunde kan bruge op til et år for at vænne sig til hinanden.
  Det kræver at fåreholderne har forstand på at håndtere disse hunde.
  De hyrdehunde som der normalt bruges for at kunne håndtere større flokke af får, vil for vogterhunden være lige så meget en fjende som hvis en ulv trænger ind på folden.
  Publikum vil ikke længere kunne færdes frit på områderne.
  Vogterhunde kan bestemt være en god løsning i mange besætninger, hvor det i andre vil være helt urealistisk at kunne beskytte sine dyr mod ulve.

  Schaible war der erste, der für das Projekt Hunde testete. Er bewertet die Testphase mit gemischten Gefühlen: „Herdenschutz und Schafe, das harmoniert nicht unbedingt“, sagt er. Herdenschutzhunde – zumal wenn man wie benötigt gleich ein halbes Dutzend in einer Herde einsetzt – und Hütehunde können kaum miteinander. Frey hat sie nie zusammen agieren lassen.
  https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Herdenschutz-vor-Wolfsattacken--347261.html

 • Anmeld

  betty steglich-petersen · cand.jur

  Svar til Bo Håkansson

  Hr. Håkansson. Det er da smukt at se, at DN og Jærgerforbundet står sammen, når landbruget skal lægges for had, med beregninger af beregninger, der unddrager sig enhver empiri eller erfaring - eller endda sandsynlighed.
  Men således får I to jo også mere natur at dyrke jeres specifikke interesser på - inklusive vores fritidslandmænds - økologiske landmænds - jorder med netop dyr på store arealer. Som laver sunde sygdomfrie dyr - som I jo iøvrigt gerne vil købe og spise.
  Tillykke med parterskabet.
  Det var nu heller ikke min direkte anke, men den akademiske uredelighed at inddrage indbyrdes usammenligenlige størrelser - med det ene formål - netop at lægge for had.
  Det er grimt - det er dumt. I netop en debat du selv rejser om had.
  Jeg/vi naturelskere, der bor og lever i naturen og værner om den - savner iøvrigt i den grad meldinger fra DN og DOF om hvad der egentlig bliver af de andre rødlistede arter: Odder eller Traner og andre bundrugere?
  Ved ulven godt, at den ikke må tage dem ??
  Jeg kan ikke få svar - så det kan du nok skaffe, mens vi lever med ulv/ikke-ulv luskende om husene og foldene og den guffer i sig af både tamdyr men sandelig også jægernes byttedyr og de særlige arter, som vi har været så glade for igen yngler i Danmark.
  Den stigende Tranebestand her i det nordlige - kan jeg godt befrygte forsvinder helt igen. Sammen med os, der gratis og i døgndrift passer på jorden og vores dyr.


 • Anmeld

  Erik Siersbæk · Pens. politimester

  Tryghed på Landet

  På borgermødet i Holstebro i januar, hvor mere end hundrede mennesker (herunder Bo Håkansson) var til stede var der stor frygt og utryghed. Ikke had mod ulven som dyreart men frygt for, hvordan fremtiden bliver for vores udegående husdyr. De hegn, der har været præsenteret indtil nu er ikke ulvesikre og det uanset, hvad Miljøstyrelsen fortæller. De skal jo fungere i praksis hos mange tusinde besætninger og det gør de ikke. Der med sikkerhed kun 11 ulve p. t., men der er nu flere ulveangreb hver uge. Lad os så tænke på, hvor ulidelige forholdene bliver for vores tamdyr, når vi når tallet 100.

 • Anmeld

  H Klausen

  Teori og virkelighed

  Hvis Bo Håkansson er vokset op i Københavnsområdet, uddannelse på København universitet, Arbejdspladser i Københavnsområdet, og bopæl på Sjælland, så synes jeg han burde tage på en dannelsesrejse i de områder hvor problemerne er. Almindelig erhvervspraktik i en periode.
  Observer alle aspekter i praksis, saml indtrykkene, og lav en OBJEKTIV helhedsvurdering, så vil jeg respektere dine holdninger.

  Ulvetilhængerne kunne nemt løse problemet ved at købe et stykke jord, indhegne arealet, og lade de ulve, de er tilhængere af gå der helt frit.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Fornøjelse eller

  Er der nogen der kan oplyse mig, med hvilken begrundelse de synes hjælp til ulvesikkert hegn og erstatning for dyr dræbt af ulve, er et offentligt anliggende.
  -når de der får tilskuddet er folk der som hobby, har dyrhold for egen fornøjelse skyld.

  Folk med andre hobbys, der rammes af love, afgifter mm. og som en konsekvens deraf får sværere ved at dyrke deres hobby på samme niveau som hidtil, får jo ikke offentligt tilskud så de faktisk kan fortsætte deres hobby på uændret niveau.
  Eller gør de ?

 • Anmeld

  Erik Siersbæk

  Erstatning og Tilskud

  Louise Jørgensen. Du har misforstået noget. Jeg har talt med snesevis af fåre- og kvægavlere. For dem drejer det sig ikke om kompensation eller tilskud til hegn. Det drejer sig om dyrevelfærd. Enten bør du besøge en af de ramte eller nøje studere de billeder, der lagt ud på forskellige sider. Så kan det være, at du vil forstå den ulykke, som et ulvebesøg medfører for dyrene men sandelig også for familien. Iøvrigt er der ikke tvivl om, at kompensation og tilskud er et pinligt forsøg fra det offentlige på at gøre folk mere tolerante overfor ulven og det lykkes ikke.

 • Anmeld

  Ulla G

  Naturarealer, landbrug og videnssamfundet

  Louise Jørgensen
  Jeg forholder mig ikke til, hvorvidt Danmark er et videnssamfund eller et landbrugsland, men til at det i henhold til den officielle naturforvaltningsplan er besluttet, at store naturområder skal friholdes for skovvækst. Netop afgræsning af hedearealer, sandmosearealer mv, som afgræsses giver optimale vækstbetingelser for et varieret plante- og insekt-, og fugleliv. Staten udbyder disse arealer via Skov- og Naturstyrelsen til forpagtning. Arealerne må ikke gødes og ikke sprøjtes, men skal blot afgræsses af kreaturer, får og heste. Husdyr, som derved får noget nær de optimale dyrevelfærdsbetingelser, og som tilmed giver kvalitetskød og for hestenes vedkommende sund opvækst.
  Det undrer mig, at Danmarks Naturfredningsforening slet ikke har øje for, at de åbne naturarealer med ener, lyng, gøgeurt, lærker, traner, regnspover osv osv er helt afhængige af denne afgræsning, og at man ikke kan byde dyrene at blive lemlæstet, dræbt eller stresset af en voksende ulveflok.
  Jeg har stor respekt for vidensfolk, men at de kan erstatte de afgræssende husdyr til naturpleje, tiltror jeg dem ikke.
  I øvrigt kan man på www.wolfmonitoring.com orientere sig om, at det ikke er retvisende, når offentligheden af Ulvegruppe, af Danmarks Naturforening osv belæres om, at i bl.a. Tyskland har befolkningen fundet ud af at leve med ulven. Der er massive angreb på husdyr. Angrebene er ikke faldende, men stigende i takt med den voksende ulvebestand.

 • Anmeld

  Ole Pedersen

  Betty Steglich-Petersen

  Din kommentar til Bo er helt ude i hampen. Fakta er at der dør mange tusinde rålam hvert år i landbrugsmaskiner. Hvis fakta kan fortolkes som at lægge landbruget for had, så har landbruget et alvorligt problem. Fakta er også at vi har mistet halvdelen af vores fugle i landet, og honningbierne er stærkt på retur, på grund af landbrugets brug af sprøjtegifte. Det kan kun tolkes som et udslag af dårlig samvittighed når disse fakta kan få dig op på barrikaderne. Din "spørgsmål" om ulven kan læse, jahhh, hvad skal man stille op med den slags?

 • Anmeld

  Keld Jørgensen

  Manglende fugle

  - skyldes vist nedsat hørelse hos fugletællerne og tillige en forøget mængde rovdyr. Men hvad f...... har det med ulve at gøre. Jo, de spiser vel også en fugl hvis de kan. Men lettere at give landbruget skylden - ifølge DN er landbruget jo skyld i al dårligdom i det danske landskab.

 • Anmeld

  Bo Håkansson · Biolog i DN

  Svar til H Klausen

  Tak for dine tanker om teori og virkelighed.
  I sidste uge besøgte jeg en bekymret kvægholder i Sønderjylland, for at blive klogere på udfordringerne han ser, og høre hans ønsker til forvaltningen. Samtidig var jeg i kontakt med en fåreavler, der har haft adskillige angreb gennem tiden, for at høre vedkommendes vurderinger og ønsker til revisionen af planen.
  Jeg har flere gange overnattet i det fri i ulveområderne og hørt ulvene tæt på. Jeg er ikke bange for ulve.
  Så jeg tænker at dine skrivebordsbetragtninger om "københavneri" og "dannelsesrejser" nok rammer lidt ved siden af. Det kan måske endda være, at du udtaler dig temmelig personligt om min tilgang til ulveforvaltning, uddannelse og arbejdssted - uden egentlig overhovedet at have den fjerneste idé om, hvad du taler om. Apropos teori og virkelighed...

 • Anmeld

  Ole Pedersen

  H Klausen

  I forlængelse af Bo Håkanssons svar til dig kan jeg tilføje at du tilsyneladende ikke er klar over problematikken omkring ulvens fredning. Ulven er ikke udrydningstruet som art. Problemet er, at i Europa er de enkelte bestande isolerede med indavl til følge. EU har fredet ulven for at den skal få mulighed for at færdes frit i hele EU så bestandene får mulighed for mødes på tværs af de forskellige enklaver der er i dag. Så spærre ulven inde i en indhegning er ikke svaret. En anden ting er at det ville være ulovligt, men det er du sikkert klar over.

 • Anmeld

  H Klausen

  Ole Pedersen

  Jeg bor i den nordlige del af Vendsyssel, her har en ulv besøgt stort set alle områder de seneste 2-3 måneder. Jeg ved ikke om den officielt findes.
  Der er beretninger om at den har været omkring Brønderslev, Løkken, Horne , Bjergby , i Sindalområdet. I Ålbæk ca to dage efter af den var blevet set i Skagen, Med det er fra officielt side blevet benægtet at kunne være en ulv personen havde set. At det kunne være Områderne jeg beskriver er frit efter min egen hukommelse , så evt. fejl kan forekomme! Nordjyske Tidende har regelmæssigt haft beretninger om ulven, det ved jeg selvfølgelig heller ikke, hvor meget sandhed der er der!
  Men hvis en ulv kan vandre 40 km om dagen, Kan den teoretisk vær næsten overalt i Vendsyssel , hvis den starter i Sindal.
  Jeg mener det er en problem ulv, hvis en enkel ulv skabe frygt, utryghed og ængstelse i så stor et område.
  Der er en nummer tre paragraf, der siger at en sådan ulv må skydes, men en dansk myndighed skal godkende det. Hvis en dansk myndighed skal godkende, før der må foretages handling, så tror jeg nok at ulven er på et andet sted på det tidspunkt?

  Alle parter ser ud til at køre med skjult dagsorden, på grund af enten ideologi, eller personlig vinding som motiv, men ingen tager ansvar for noget som helst. Det skaber vrede og had!
  Så er spørgsmålet : er det dem der har udarbejdet planen, eller er det dem ,der har vedtaget planen, eller er det den siddende regering , som har ansvaret for planen???
  Jeg mener stadig at jeg har mere ret til at være her end en ulv.
  Jeg vil til evig tid fastholde ,at jeg har ret til at være menneske så lang tid jeg er det.

  Jeg opgiver hermed kampen. • Anmeld

  Keld Jørgensen

  H Klausen

  - du har helt ret, idet det ser ud som om at "eksperter" og visse grupper har travlt med at tale antallet ned og dermed undlade at få elimineret de ulve, som skaber problemer. Den eller de ulve som er set i Vensyssel findes jo slet ikke, men samtidig går man meget op i at der er forsvundet 4 ulve fra DNA registeret. Det er naturvidenskab på højeste plan:
  "der går en ulv herude" - "vrøvl, det er bare en hund" - "nej, det ER en ulv" - "så find en lort efter den og send den til Århus, ellers er det en hund"!!!
  Videnskab på højeste plan!

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Irrationel

  Som menneske er det irrationelt at frygte ulve, det sker yderst sjældent i den moderne verden, at ulve angriber mennesker.
  Men derfor er det selvfølgelig, stadig forfærdeligt for de der har den, at have denne irrationelle frygt.

  Til gengæld er løse hunde og rigtig mange af de hel og halvvilde dyr vi ellers omgiver os med, også de små -dem vi knap kan få øje på, for da slet ikke at tale meget af det "andet" der foregår i vores samfund.
  Overordentlig farlige for os.
  Det er der bare ikke ret mange der gider bekymrer sig om.

  Ulve der har en for ulve normal adfærd, er og kan altså ikke betragtes som problem ulve.
  Og at nogle mennesker, irrationelt frygter ulve -gør ikke ulvene til problemulve, heller ikke selv om de ses tæt på mennesker og vores boliger.

 • Anmeld

  Helle Poulsen

  Ulvens fødevalg

  Bo Håkansson, kan du svare på hvorfor man har undladt at undersøge de Danske ulves fødevalg, ud fra spildprøver ?
  Antallet af dræbte husdyr i Danmark er meget stort i forhold til antallet af ulve i landet.
  Er årsagen kun dårlig hegning eller kan det hænge sammen med at der reelt ikke er den fødemængde som man har vurderet ?
  Eller at enlige ulve ikke er i stand til at nedlægge kronvildt på egen hånd ?
  At råvildt er trukket ud af ulvezonen, som konsekvens af at ulven har etableret sig, så den er tvunget ud i at slå husdyr ihjel.
  Der er store forskelle fra land til land, hvor stor en procentdel af ulvens føde der består af husdyr, men I har så valgt kun at sammenligne med Tyskland.
  På ku's side kan man læse at i Rusland var ulvens andel af føden 4% i år 1990-92, i 1994-96 var det øget til hele 37,8%, hvor det så igen falder drastisk i perioden 1999-2000 til 6,5%.
  KU har følgende forklaring: Et godt eksempel på ovenstående kendes fra Hviderusland. Her undersøgte man ulvenes kost fra 1990-2000. I midten af den 11 år lange studieperiode skete der et hurtigt og signifikant fald i bestanden af ulvenes foretrukne byttedyr, elg, rådyr og vildsvin, pga. en stor ukontrolleret jagt, der fulgte i kølvandet på politisk ustabilitet og økonomisk krise i landet. Det gjorde, at de vilde hovdyr faldt fra at udgøre 88% af ulvenes fødemængde til blot 32%. Manglen på vilde hovdyr tvang ulvene til at finde alternative byttedyr, og det gik i høj grad ud over husdyr, der steg fra at udgøre beskedne 4% af ulvenes fødemængde til hele 38%. Men i slutningen af studieperioden kom der kontrol over den menneskelige jagt, og bestandene af vilde hovdyr begyndte at vokse. Det fik straks ulvene til igen at fokusere på de vilde hovdyr, der steg til at udgøre 80% af fødemængden, og husdyr faldt til at udgøre 7%. Se nærmere detaljer i Tabel 3.
  Indtil videre så er ansvaret for ulvens angreb blevet pålagt landbruget.
  Dårlig hegning ses som eneste årsag til at angrebene forekommer, men i Rusland var årsagen til en voldsom stigning af husdyr drab, manglende føde, havde man her lukket øjnene for andre muligheder end forbedring af hegn og afværgeforanstaltninger, så havde man ikke kunne nedbringe antallet af husdyr drab.
  http://ulveidanmark.ku.dk/ulve-mennesket-og-husdyrene/ulven-og-husdyr/

 • Anmeld

  Ole Pedersen

  H Klausen

  Jeg sender hermed et svar selvom du har opgivet kampen. Det er problematisk at ulvens dårlige rygte fra fortiden bliver ved med at forfølge den. Vi mangler i høj grad oplysning om ulven. I stedet for objektiv information spredes der en masse rygter som ikke har hold i virkeligheden. Hvis medier og myndigheder gik mere aktivt ind for at sprede faktuel viden ville det være en stor hjælp for alle. Jeg kan sagtens sætte mig ind i det ikke er sjovt at leve med ulven i området, hvis man er bange for den, og jeg ved godt det ikke er så enkelt at fjerne folks frygt. Blot til din information. Som du selv skriver er det ikke unormalt for en ulv at flytte sig over lange afstande i løbet af en dag. En problemulv er en ulv der udviser manglende frygt for mennesker. Det er ikke nok at den færdes i et område, eller kommer i nærheden af huse og/eller biler. Ulven er ikke bange for biler og huse, kun mennesker. Der skal med andre ord være tale om en ulv der ikke trækker sig når den møder et menneske. normalt er ulvens sikkerhedsafstand 80-300meter. Ulve mister ikke frygten for mennesker fra den ene dag til dan anden, der vil være mange tegn på den er ved at være gal, længe inden den bliver et reelt problem.

 • Anmeld

  Jens Kirk

  Lidt fakta

  Ulveidanmark.ku.dk er en god site at blive klog af. Og med kildehenvisninger.
  Her kan man læse, at hvis ulve en gang har angrebet en ulvefok, så er der 50 gange støre chance for et nyt angreb.
  Man kan læse , at husdyr udgør ca 5 pct af ulvens føde iPolen og Slovakiet, ca 12 pct i Spanien og over 25 pct i Italien (med kilder). Og ca 0,5 pct i Sverige og Tyskland.
  Man kan læse, at ulvehegn i Tyskland og Sverige reducerer ulveangreb på husdyr men ikke 100 pct.
  Man kan læse, at særlige vogterhunde kan reducere ulveangreb med 75 pct, men ikke fjerne angreb
  Det ser også ud til, at detailkravene til ulvehegn er noget skrappere i Sverige end i Dk. (Hjørnestolper, stramme tråde og type af tråd og strømstyrke).
  God læsning

 • Anmeld

  Tina Jensen · Lektor

  Fakta selektion

  JA en realistisk tilgang til vores allesammens naturforvaltning ville være kærkommen. Men desværre er det sådan at hos jer tilhængere gælder det udelukkende om at bevare ulven i Danmark og så må alle andre, dyr som mennesker, indrette sig derefter. Fakta udvælges fra udlandet til at støtte denne sag, og de der peger på store problemer udelades. Ser man lidt nærmere på udlandets udfordringer står det klokkeklart at Danmark slet ikke har pladsen til ulven. Ulven skal være i verden, ja , men ikke alle steder. Det største fejl I eksperter begår er, at tro befolkningens frygt primært angår angreb på mennesker. Det er vores husdrys, og tamdyrs, trivsel vi kæmper for. Deres frihed og tryghed. Dernæst vores ret til at kunne bevæge os frit og 100 % trygt på egen jord og i naturen. Voksne som børn, ældre og handicappet. HJeg er bedøvende ligeglad med hvor lille risiko der er, den er der. Hvordan har andre ret til at udsætte mig og mine dyr for den risiko?

 • Anmeld

  Ole Pedersen

  Tina Jensen

  Du er gået helt galt i byen. Det var ikke ulven der udryddede mennesket for 200 år siden, men omvendt. Hvad giver dig ret til at gøre krav på al tilgængelig plads. og skyde andre arter ud af landet? Her kommer et spørgsmål jeg aldrig har fået svar på, trods det jeg har spurgt mange gange. Hvad tror du at befolkningen i Europa og du selv ville sige hvis Inderne udryddede tigeren? og her er tale om et dyr der koster MENNESKELIV hvert år. Hvordan ville du reagerer hvis afrikanerne udrydde løver som koster ca. 100 menneskeliv hvert år, og elefanter. der ligeledes koster 100 menneskeliv hvert år. Men sølle 11 ulve i Danmark som ikke en gang dræber mennesker ,men nogle husdyr, som I ikke får hegnet ordentligt ind.

 • Anmeld

  Annette Kyneb · Cand. Jur. Tidligere ansat i Miljø og Teknik Aarhus Kommune

  TAK, BO HÅKONSON FOR AT ITALESÆTTE HADET MOD ULVEN !

  Nu er jeg ikke fåreholder, men alene hobbyskovejer i Rold skov, hvis der er noget der hedder hobbyskovejer.Så jeg skal ikke udtale mig om de ulvesikre hegn virker eller ej.
  Debatten ovenfor ser ud til især at dreje sig om disse hegn.Men jeg ved at ULVEGRUPPEN under Vildtforvaltningsrådet i september 2017 var på en tur til Nordtyskland for at studere sådanne hegn og snakke med fåreavlerne dernede om deres erfaringer med ulvesikring af hegn.
  Så mon ikke tyskerne med deres tekniske evner med tiden finder nogle hegn der virker.
  Jeg var også med til Holstebromødet med miljøministeren i TVmv's auditorie.Det var et møde, hvor jeg ikke bare oplevede bekymrede fåreavlere, men direkte had mod ulven.
  Det var direkte had, mange af mødedeltagerne gav udtryk for i diskussionen bagefter miljøministerens korrekte indlæg.
  Min venstre sidemand, en fåreavler, sagde, at han til enhver tid ville skyde ulven, hvis han mødte den.Også selv om han ikke havde haft ulveangreb på sine får.
  Det er dette had, der gives udtryk for overalt i den vestjyske og nordjyske presse.
  Så tak til Danmarks Naturfredningsforening for at forsøge at imødegå hadet til ulven.
  Hvordan ville det ikke gå med vores fredede dyrarter, hvis ikke vi havde Danmarks Naturfredningsforening og alle de frivillige i foreningen.

 • Anmeld

  H Klausen

  Bo Håkansson

  Mine skrivebordsbetragtninger rammer helt sikkert ved siden af en gang imellem. Forskere er heller ikke fejlfrie.
  Et eksempel af flere: Hasselmusbroen over motorvejen ved Svendborg. Pris 18 millioner. Færdiggjort i 2008.
  Forskerne må åbenbart have glemt at informere hasselmusene om, at ideen med broen var ønsket om at skabe øget tryghed og sikkerhed for hasselmusene .
  Tryghed og sikkerhed giver øget livskvalitet, Så det var i bedste mening at broen blev bygget.
  6 år efter var der ikke registreret en eneste hasselmus havde benyttet broen.
  Der er stadig ingen der hader hasselmus.
  Fordi du ikke er bange for ulve, må du da forholde dig til, at andre kan være det. Det er da det jeg også efterlyser!
  Alt andet negativt i dit svar er selvforskyldt.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Husk lige ..

  Det er som jeg tidligere har skrevet andet sted.

  Ganske tydeligt at nogle mener, naturen er noget fanden har skabt for at genere menneskeheden mest muligt.

  Og at vi mennesker skulle være født med retten til at bestemme over, og måtte regulerer naturen efter forgodtbefindende, det er vi ikke, kan jeg så oplyse.
  Vi skal helt sikkert fjerne det i naturen der truer os på livet, det gjorde man med ulvene for 200 år siden, fordi dengang var ulvene et uoverstigeligt problem for vi mennesker.

  Vi levede for en stor dels vedkommende, af de samme knappe naturressourcer som ulvene, og ulvene var derfor en direkte konkurrent til os mennesker.
  Ulvene betød dengang ofte forskellen på et godt og et dårligt liv, et liv med sult, nød, fattigdom og alt for ofte tidlig død for os.
  Det var et intelligent træk af os, at vi fjernede ulvene dengang.  Men sådan er det bare ikke længere, ulvene betyder nu om dage ikke forskellen for os, på et godt og dårligt liv -et liv i sult, nød, fattigdom og måske endda for tidlig død.
  Ulvene betyder absolut ikke forskellen længere, på om vi har eller kan have et godt liv -slet ikke forskellen på om vi får et langt og trist liv med sult, nød, fattigdom og mulig, for tidlig, død.

  Der helt sikkert masser af historier om mennesker i andre lande, der som danskere har udfordringer grundet ulvene, især med angreb på husdyr.
  Der er bare ikke tale om at nogen kommer til at sulte af den grund, intet menneske i den moderne verden får ødelagt deres liv grundet ulvene og yderst få menneske vil nogensinde opleve ulvene udvise aggressivitet rettet mod mennesker, for slet ikke at tale om død grundet ulvene.

  Der er tale om historier, fra både mennesker der er indforstået med at ulvene skal være her og de der ikke er, og lige midt mellem historierne ligger sandheden helt sikkert.
  -eller sådan plejer det at være, så mon ikke også i dette tilfælde.
  Og blot fordi man føler sig truet af en ulvs tilstedeværelse, er det altså ikke ensbetydende med at ulven faktisk er truende, at den udviser aggressivitet vendt mod mennesker, og derfor er sådan en ulve altså ikke bare en problemulv, der skal skydes.

  Jeg er ikke på nogen måde interesseret i at generere mennesker der ikke synes om ulve, mennesker der har udfordringer grundet ulvene eller de der, (irrationelt) frygter ulve.
  Jeg kan simpelthen bare ikke forstå, at nogen trods det at det ikke burde være muligt, mener de fremover vil komme til at leve et ringe, trist og fattigt liv i evig frygt for ulve, blot fordi ulvene lever i naturen her i landet.  Blot for sådan at sætte ulvens påståede farlighed lidt i perspektiv.
  DR1 sendte her til formiddag udsendelserne ”leoparder i Okavango-deltaet og De store katte”, der er tale naturudsendelser.
  Hvor fotografer færdes ”helt frit” meget tæt på og iblandt Leoparder, Løver, Hyæner, Bavianer, Bøfler, dyr der jo næppe kan anses for at være mindre vilde eller mindre farlige for mennesker, end ulve påstås at kunne være.
  -det hele foregik dog helt uden de på noget tidspunkt blev eller følte sig truet, fotograferne altså.
  Heller ikke til trods for at de vilde Leoparder, Løver, Hyæner, Bavianer, Bøfler, udkæmper kampe på liv og død, lige for næsen af fotograferne.

 • Anmeld

  Ulla G

  Manipulationsstrategi. De 20.000 rådyrkid.

  Biolog ved Danmarks Naturfredningsforening Bo Håkansson nævner gang på gang i blogs og debatter vedr. ulve de 20.000 rådyrkid, som i henhold til oplysninger fra Danmarks Jægerforbund årligt dør eller lemlæstes af landbrugets høstmaskiner. Oplysningen får faktakarakter ved, at der vedhæftes et link til Danmarks Jægerforbund.

  Det er meningsløst, ganske uacceptabelt og hjerteskærende, at rådyrkid behandles på denne måde, men emnet har blot intet med ulve og de skader, som ulvene forårsager på husdyr, at gøre. Det er en velkendt manipulationsstrategi at kaste et emne ind, som umiddelbart vækker stærke følelser, og som indlysende kræver handling, for at flytte fokus.

  Problemet med de 20.000 rådyrkid skal løses indenfor rette sammenhæng. Dvs problemet skal analyseres ud fra de betingelser, der gælder for rådyrs adfærd, opvækst og væresteder, og der skal findes løsninger, så de meningsløse og uacceptable drab og mishandlinger kan ophøre. Løsninger kunne være droner, trænede hunde, skræmmetilkoblinger til slåmaskiner, påbud fra myndigheder eller samarbejde med landbrugets organisationer med klart udtrykte krav om, at de skal finde løsninger indenfor en bestemt tidsperiode.

  Bo Håkanssons siger naturligvis ikke selv, at han afleder, men at han sætter tingene i "proportion". Det lyder jo fint. Det er bare irrelevant, hvis ikke emnet er at sammenligne forskellige dyrs lidelser eller at forholde sig sammenlignende til mængden af dyr, der skades/dræbes.

  Afledningsstrategien anvendes også af andre end Bo Håkanssons. Den er, alment anvendt, og det er vigtigt at gennemskue den, så man ikke lader sig aflede fra det, sagen drejer sig om. Eksempelvis er der debattører, der igen og igen trækker kortet "de halekuperede grise", trafikdrab eller "flåters farlighed", når diskussionen drejer sig om ulvens hastige udbredelse og konsekvenserne heraf. Det er imidlertid klart mere effektivt at aflede debatten med rådyrkiddene, fordi det er så umiddelbart hjerteskærende og meningsløst at se disse lemlæstet for sig.


 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Men

  Ulla G.

  Det er tankevækkende, at du kan opfatte den del Bo Håkanssons skriv der er gengivet herunder, som værende at forsøg på en afledningsmanøvre..

  Det er helt klart og tydeligt (for enhver skulle jeg mene) blot et forsøg, fra Bos side, på at vise os og dermed udstille det hyklerisk i at man fra L&F, forsøger at fremstille ulvenes (i øvrigt helt naturlige) måde at dræbe andre dyr på, som værende dyremishandling og massakre.
  Samtidig med at man (medlemmerne) selv, i den grad begår dyrmishandling og massakre.


  "Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer taler om "dyremishandling" og "massakrer", når ulve ligesom andre rovdyr tager husdyr – når de kan komme til dem.

  Samtidig med at landbrugsmaskiner om foråret dræber op mod 20.000 rådyrlam og et ukendt antal tusinde harekillinger og fugle ved at klippe benene af dem eller sprætte dem op."


  Bemærk at dyremishandling er et begreb opfundet af mennesker, og det dækker alene menneskers behandling af dyr.
  Begrebet kan simpelthen ikke udvides, til også at dække dyr -og da slet måden hvorpå et dyr dræbe andre dyr.
  Dyrs behandling og omgang med andre dyr, kaldes natur.

 • Anmeld

  Ulla G

  Manipulation. At flytte fokus

  Louise Jørgensen

  At der foregår lemlæstelse af dyr og drab ( de 20.000 rådyrlam mv) er uacceptabelt og skal bekæmpes indenfor rette sammenhæng og med de midler, der er til rådighed eller udvikles.
  Emnet har blot intet med ulveproblematikken at gøre. Det ene dyrs lemlæstelse berettiger ikke til et andet dyrs - ej heller selv om der talmæssigt lemlæstes flere af høstmaskiner.

  Jeg mener, det er bevidst afledning, når Bo Håkansson gang på gang trækker rådyrlamkortet. Selvfølgelig skal lemlæstelsen af rådyrkiddene ophøre, hvad enten vi har ulve eller ikke har.

 • Anmeld

  Ulla G

  De 20000 rådyrlam

  I øvrigt ville det være på sin plads, hvis Bo Håkansson og Danmarks Naturfredningsforening kom med intiativer til at hindre de meningsløse lemlæstelser af og drab på rådyrlam og harekillingerne fremfor at bruge disse helt uacceptable hændelser som et led i argumentationen for ulvens udbredelse.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Det stadig skidt

  Ulla G

  Du forstår tydeligvis stadig ikke, at det alene var for at vise hykleriet der hersker hos L&F, der fik Bo til at bruge eksemplet -på netop hykleriet.

 • Anmeld

  Tina Jensen · Lektor

  Ole Pedersen

  Som skrevet efterlyser jeg en realistisk naturforvaltning. Jeg er af den klare opfattelse at de store rovdyr og mennesker skal leve hver for sig. Jeg går ind for bevarelse af diss rovdyr i fredede store naturreservater hvor de ikke gør skade på mennesker eller menneskers hus og tamdyr. Jeg mener hus og tamdyr har ligeså meget ret til et godt dyreliv som de store rovdyr. Så må vi nøjes med en mindre bestand af diss store rovdyr, og fremover begrænse befolkningstilvæksten.

 • Anmeld

  Ole Pedersen

  Tina Jensen

  Savner et svar på hvorfor vi ikke skal accepterer de få ulve vi har i landet når vi forventer at indere og afrikanere passer på deres store kattedyr selv om disse dyr koster mange menneskeliv hver år, modsat ulven i Danmark. Der er rent faktisk en fornuftig forvaltningsplan for ulven i Danmark. Hvis en ulv udvikler sig til problemulv kan Naturstyrelsen give tilladelse at skyde den. Du begår en af de klassiske fejl ved at foreslå naturreservater. Problemet for den europæiske ulv er indavl. Hvis de ikke kan blande gener vil det give meget store problemer, som faktisk allerede er en realitet i Sverige, Norge og Portugal.

 • Anmeld

  Gorm Rasmussen · Forfatter og journalist

  To ulveartikler

  Der er undertiden noget dæmonisk, indtil varulveagtigt truende over argumentationen fra ulvefjenderne og de ulvebetænkelige; ligesom der er en Lille Rødhætteagtig-naivitet fra den anden siden.

  Jeg glæder mig personligt over ulven. To af dens slægtninge sover i vores fodende hver nat. (Ja sommetider på hovedpuden).

  Og jeg har lige læst en artikel fra Spanien (El País), om hvordan det står til med ulven dernede, eller med "ulvekampen" skulle man måske sige. Også i Spanien har ulven mange fjender. Artiklen nævner, at der årligt dræbes op til 500 ulve illegalt i landet, selvom det er et truet og fredet dyr. Gift, hængning, agressiv jagt og meget andet er midlerne.

  Mærkeligt nok nævner artiklen, som ellers er ganske lang, overhovedet ikke antallet af dræbte eller overfaldne mennesker.
  Derimod nævner den tal for, hvor mange får der årligt overfaldes og/eller dræbes i Storbritannien. Men derovre er der bare ingen ulve; de blev udryddet for flere hundrede år siden. Det er forsømte og forvildede vovser, der skaber ulykkerne.

  Hvad er det for noget det hele ... det er lige til at tuuuuude og hyyyle over nu her, hvor månen er i det lune.

  Venlig hilsen fra en gamle ulveunge

  Gorm Rasmussen

 • Anmeld

  Kirsten Siersbæk · Lærer

  En frontberetning

  Tak til Lars Hvidtfeldt for en krystalklar og velformuleret status i Altinget 29. marts på den pinagtige situation, som ulvens tilstedeværelse har medført for beboerne i de jyske landdistrikter. Jeg forestiller mig ikke, at "balkonbiologerne" og deres følgere kan påvirkes af rationelle argumenter. Men jeg har stor tillid til almindelige menneskers sunde fornuft.
  Bo Håkansson fra DN har i hvert fald ikke fornyet sig i dagens udgave af Altinget.
  Den negative effekt af ulvens tilstedeværelse på den danske natur og på det danske landskab vil kunne ses i løbet af et kortere åremål, hvis ikke de ansvarlige myndigheder og politikere griber ind

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Alt afhænger af omstændighederne hvorunder......?

  Et indlæg af Bo Håkansson, hvor han postulerer, at alle som er modstander af ulven i Danmark, vil have den skudt.
  Bo Håkansson ulven er et smukt dyr, en dygtig (forfærdelig) jæger og den skal kunne overleve. (Andre steder)
  Men se det dog i øjnene. Der er mange modstandere af ulvens tilstedeværelse, som ikke ønsker den skudt eller på anden måde udsat for overgreb; men som blot har så stor indsigt i det, vi kan kalde den danske natur, at de kan se, at der ikke er plads til den og det vil komme til at gå frygteligt ud over mange menneskers økonomi og mange husdyrs liv.
  Vi har også en stor flot hjortevildtbestand. Den må det være naturligt at passe lidt på. Den kan kun i takt med en større ulvebestand svinde ind og det ved du jo som biolog udmærket godt, at det er sådan tingene hænger sammen derude.
  Men man får aldrig fanatiske ulveromantikere til at indrømme dette.
  Du giver en oplysning om, at du ikke er bange for ulve. Det er der ikke ret mange der er - heller ikke blandt dine opponenter.
  Men vi kunne jo forestille os, at du overnatter ude i ulveland i et område hvor hegn har umuliggjort at ulven har taget husdyr og hvor hjortevildtbestanden er faldet, - det er i februar og du hører et ulvekobbel meget tæt på!
  Så find et træ og husk kaffen - for du kommer til at sidde deroppe temmelig længe. De er nemlig kloge de ulve.

 • Anmeld

  Ole Pedersen

  Erik Nørgaard

  Jeg har stor respekt for folks frygt for ulve. Vi er jo blevet fyldt mend myter gennem mange år, og det er ikke sådan lige til at ryste af sig.
  Men fakta er at ulven ikke har angrebet mennesker i Skandinavien siden 1882, hvilket reelt gør ulven til et af de mindst farlige dyr for mennesket i Danmark. Det ville være på sin plads at medier og politikere kom på banen med reel information, i stedet for de skrammekampagner de kører
  Med hensyn til hjortebestanden og din frygt for der vil komme til at mangle naturlig føde til ulven over tid, kan jeg berolige dig. Det vil ikke ske.
  Hvis du havde undersøgt dine påstande inden du skrev dem her, kunne du have fundet følgende:
  Vi har 11 ulve i Danmark
  Det vurderes der med stor sandsynlighed ikke vil komme maks. 50-80 ulve i Danmark, og allerhøjst 100.
  Vi har en rådyrbestand på 4-500.000 styk, og kronvildtbestand på ca. 30.000
  Det er disse to dyr ulven hovedsageligt vil leve af.
  Jægerne skyder lige godt 100.000 rådyr hvert år ,og ca. 30,000 dræbes i trafikken. Til trods for herfor er bestanden stigende.
  100 ulve skal bruge ca. 15.000 rådyr om året for at leve, hvis de vel at bemærke kun spiser rådyr. Ulven tager meget gerne kadavere, så noget af dens føde vil være trafikdræbte dyr. Hertil kommer at de rent faktisk spiser en del krondyr (1 krondyr svarer til 5 rådyr, fødemæssigt til ulven)
  Ja, det er ikke problemfrit at have store rovdyr i naturen. Da du ikke vil udrydde dem, må jeg tolke det sådan at du vil "eksportere" problemerne til andre. Men svar mig ærligt, hvad ville du mene hvis afrikanerne ikke ville have løven i naturen, den dræber ca. 100 MENNESKER, ikke får men mennesker, om året, eller elefanter, som ligeledes dræber 100 mennesker om året. Eller ville det være i orden hvis inderne ville jage tigeren ud af Indien?
  Hvis Danmark er så lille at vi ikke har plads til de naturlige dyr, så er vi et noget sølle folkefærd.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Håber på hjælp.

  Nu har debatten nået 47 indlæg i en i hvert fald forholdsvis fredelig tone. Det er sammenlignet med lignende debatter i Altinget om samme emne godt klaret og naturligvis glædeligt.
  Til gengæld må jeg indrømme, at jeg finder den tilsvarende lidet oplysende. Gentagelse på gentagelse af de kendte, stærkt følelsesladede spørgsmål og argumenter - fra begge sider, skal jeg skynde mig at tilføje - virker næsten søvndyssende på sådan en påske-lørdag.
  OG - så vil jeg alligevel selv trække et par kendte argumenter frem, fordi der er et par ting, som jeg ganske enkelt ikke forstår. Hvis ikke man spørger, får man jo ikke svar.
  Man slår gang på gang fast, at det ikke handler om ussel mammon, men udelukkende om dyrevelfærd for de kære husdyr.
  Hvordan kan man så igen gang på gang meget kontant afvise, at X antal tusinde smågrise HVER DAG lider en ynkelig død i bøndernes stalde, og at X antal tusind små søde råkid hvert år køres levende gennem de grusomme kødhakkere, som landmændene kalder høstmaskiner.
  Begge dele kunne reduceres ganske betydeligt, men den indsats det ville kræve, er desværre ikke økonomisk rentabel - var den det, skulle det nemlig nok blive gjort.

  Er der ikke en, som med jævne ord vil hjælpe mig ud af min uvidenhed, ved at forklare hvorfor i alverden det er mere synd for fårene, end det er for smågrisene og rådyrene?

 • Anmeld

  Bent Hansen · specialarbejder emeritus

  Hvor mange krondyr og rådyr?

  I mange år har vi hørt om hjortevildt der æder guderne hvor mange hektar vintersæd ud af landmændenes kornkamre.
  Dé historier er helt forsvundet.
  Man skulle tro vi havde censur.
  Men jeg gætter på at at hjorte stadig æder vintersæd - dyr skal jo overleve, og de tager føden hvor de kan få den.
  Så mon ikke ulvens ankomst i Danmark kan få betydning for hjortebestanden, hvor 'frække' de er til at.rende rundt i åbent land i fuldt dagslys - og dermed hvor meget korn de æder?
  Naturen har det med at finde sine egne balancer - og mon så ikke vi kan finde en udvej for at kompensere dé landmænd, der mister får - hvad enten det nu er til strejfende hunde eller til ulve?

 • Anmeld

  Ole Pedersen

  Tommy Poulsen

  Nej det er der ikke, for der findes ikke en god forklaring. Det har været efterspurgt i lang tid, men der kommer ikke noget svar.
  Jeg har samme problem når jeg spørger om folk mener inderne skal udrydde tigeren fordi den koster menneskeliv. I Afrika koster løver 100 menneskeliv hver år det damme gælder for elefanter.
  Der er ingen der svare på mit spørgsmål, men sølle 11 ulve i Danmark kan rejse en shitstorm, og dem er der ikke plads til, selv om det ikke koster menneskeliv.

 • Anmeld

  Jens Erik Bech

  Det danske folk har udviklet en kultur

  Det danske folk har igennem 1000 år udviklet en kultur som har udryddet ulven. De har prioriteret sikkerhed og hygge. Det er u-hyggeligt at have en tudende ulv udenfor hjemmet.
  Derfor blev den fravalgt som del af den rappende danske kultur der følger ællinger over vejen. "Rødhætte og ulven" er et skræmmebillede!
  Men i vore dage har "Eliten" sat spørgsmål ved hvad det er at være dansk. Og deres sidste terror-tiltag imod vores kultur er at genindføre ulven. Uden at spørge befolkningen!

 • Anmeld

  Bo Håkansson · biolog i DN

  Svar til Ulla G

  Kære Ulla G
  DN har jo faktisk taget initiativ til at få iværksat et projekt under Århus Universitet, som skal kortlægge problemet med rålam i høstmaskiner mere detaljeret, med henblik på at finde løsninger som fungerer i praksis. Vi fik for nogle år siden foretræde for Folketingets miljø- og fødevareudvalg for at præsentere problemet, Og vi har inviteret både Dyrenes Beskyttelse og Landbrug & Fødevarer til at være medejere af projektet. Så DN gør absolut noget for at medvirke til at reducere det problem.
  Men det ændrer ikke på, at de etiske proportioner er fuldkommen tabt i ulve-debatten, når landbruget kan tale om et etisk problem i at et rovdyr tager tamdyr. Samtidig med at dyr skæres i småstykker i et omfang, der er langt mere omfattende

 • Anmeld

  Peter Madsen

  Ulven lever i hele verden - og næsten hele 'Europa

  Jeg skal ikke gøre mig klog på ulvenes adfærd, men jeg undres over, at den lever talrigt i de fleste lande i Europa, Jeg vedhæfter lige en artikel med angivelse af antal ulve i de forskellige egne af Europa.
  Man hører så tit, at Danmark er for lille til ulven, men Danmark har befolkningstæthed som Tjekkiet, Slovakiet, Polen og Frankrig. Italienerne og tyskerne bor meget tættere end os. Jeg undres over, at danskere rejser Europa tyndt på ferie i europas naturområder og kommer aldrig hjem med skrækhistorier om ulve. Og hvem kører ikke til Nordkap og overnatter trygt i et lille telt i en svensk skov?
  https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/kort-ulven-vender-staerkt-tilbage-overalt-i-europa

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  100 års indsats ødelagt på een generation

  Det tog 1000 år at få udryddet ulven i Danmark, men det formål at kunne opdrætte tamdyr på landbrugsjorden - skaffe føde til mennesker.

  Det arbejde bliver nu ødelagt på mindre end én generation af totalt naturfremmede mennesker der har set for mange "åh så søde" dyreudsendelser i fjernsynet, og ikke erkendt, at disse såkaldte "naturudsendelser" er stærkt manipulerede.

  Det går tydeligvis den gale vej med uddannelsesniveauet. For første gang i nyere tid oplever vi at de nye generationer véd mindre énd deres forældre.

 • Anmeld

  Bent Hansen · specialarbejder emeritus

  Hvorfor er ulven her?

  Ulven er ikke 'placeret' i den danske natur, som f.eks. bævere.
  Den er ikke indslæbt af tåbelige turister, som har lukket den ud, fordi den ikke længere 'passede ind' i husholdningen, eller som mink lukket ud af burene fordi tåbelige idealister synes at minkfarme er dyrplageri.
  Eller som skvalderkål slæbt her til af eksperimenterende munke – og sidenhen forfulgt af kemisk krigsførelse, hvis lige ikke er set siden Vietnamkrigen.
  Eller ramsløg som spanske lejesoldater påstås at have haft med, dengang de futtede Koldinghus af.
  Eller bjørnekloen, fordi de tørrede frøskærme pynter over pejsen.
  Den er selv løbet hertil til på flaje kungfelutter, og næppe én eneste af de naturvenner, som er så udskældte, har hjulpet den så meget som én meter.
  Og så finder den sig så godt til rette at den begynder at formere sig.
  Hvorfor?
  Fordi der i dag bor færre forstyrrende elementer på landet – under betegnelsen mennesker! – end på noget tidspunkt siden den Sorte Død huserede for knapt syvhundrede år siden.
  Dét – mere end noget andet – er argumentet for at vi måske skal være lidt forsigtige med at udtale sig om hvem der har ret til at være her!

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Bent Hansen

  Så lykkedes det jer igen at afspore en rimelig god debat, hvad er grunden til alle jeres fuldstændigt sindssyge kommentarer, der er mange men du leverer da en af de mest tåbelige.

  Hvorfor f.. er der ingen der tænker på Ulven?

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Ulven,igen.

  Jeg har tidligere anført min holdning til ulve, og gør det gerne igen.
  Jeg mener fortsat at ulven er en nyttig og nødvendig del af den danske fauna, i det den er med til at gøre det af med sårede og døde dyr.. Alle rovdyr er nyttige , forstået på den måde at de er med til at holde planteædere i ave, da de ellers vil formere sig så voldsomt at de vil udgøre et problem.
  Jeg læste for nyligt om en fåreavler, som havde anskaffet sig et muldyr til bevogtning af fårene i det muldyret, hver gang en ulv nærmer sig sparker ud efter den. Det samme gør heste og et velanrettet hestespark kan nok gøre stor skade på den som bliver ramt. Derfor, velkommen ulv.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Ole Pedersens vrøvl

  Jeg vil gerne have en dokumentation af din usaglige efterfølgende påstand? Hvor har du det fra?
  Citat: "Med hensyn til hjortebestanden og din frygt for der vil komme til at mangle naturlig føde til ulven over tid, kan jeg berolige dig. Det vil ikke ske."

  Nu er der blevet nævnt alt fra fire til fyrre ulve. Hvor kan jeg gå hen og se at der er nøjagtig 11 ulve. Hverken mere eller mindre? Er det i en af de lukkede grupper?
  Citat: "Hvis du havde undersøgt dine påstande inden du skrev dem her, kunne du have fundet følgende: Vi har 11 ulve i Danmark"

  Citat: " Det er disse to dyr ulven hovedsageligt vil leve af."
  Altså krondyr, rådyr, får og kalve af græsningskreaturer! Det giver da vist fire dyrearter.
  Jeg kan forstå på dine udsagn, at du kun har teoretisk og bogligt kendskab til naturen. For hvis du påstår, at hundrede ulve ikke kan mindske bestanden af hjortevildt ved at tage voksne dyr, så har du måske ret.
  Problemet findes i slutningen af maj og i juni måned, hvor rålam og hjortekalve "dækker", fordi de ikke er hurtige nok endnu. På det tidspunkt kan ulve tage ufatteligt mange og DET vil sætte sine tydelige spor i bestanden. Ikke hvor mange voksne dyr de tager.

  Jeg er desværre nødt til at undlade at svare på dit forvrøvlede sludder om tigre i Indien og løver i Afrika; men blot nøjes med at konstatere, at niveauet åbenbart er sådan.

  Ulven er ikke et i Danmark naturligt dyr længere, Heller ikke selvom du i dine ulveromantiserende vildfarelser påstår det.
  Om du tilhører et sølle folkefærd skal jeg lade være usagt, - jeg føler ikke jeg gør.

 • Anmeld

  Ole Gisselmann · Cand.scient.pol

  Bo Håkonson

  Denne repræsentant for Danmakrs Naturfredningsforening, Bo Håkonson er udenfor pædagogisk rækkevidde. Det skrev jeg allereder til ham for 4 år siden da ulvedebatten startede.
  Det er ubegribeligt, hvad vi skal med disse ulve i Danmark. Hvis der kommer ulve til Falster, hvor jeg bor, køber jeg en kæmpedolk i Thailand, hvor jeg bor meget af året, så jeg kan forsvare mig eller bare føle mig tryg på mine daglige spadsereture i vores natur,

 • Anmeld

  Ole Pedersen

  Erik Nørgaard

  Tak for din pæne overskrift.
  Jeg kunne jo spørge dig, hvorfor du mener der ikke er føde nok. Men oplysningen kommer fra Århus Universitet.

  De 11 ulve er det antal Naturstyrelsen oplyser. De oplysninger du har om op til 40 ulve stammer formodentlig fra en DNA analysefejl hos DCE for flere år siden. Det har de nu helt styr på, så 40 ulve kan du glemme alt om.

  Ulvens føde i Danmark vil hovedsageligt bestå af rådyr og krondyr. Det er dig der vrøvler ved at blande husdyr ind i ulvens primære føde. I Tyskland udgør husdyr 0,6% af ulvens føde. I Danmark er tallet formodentlig lidt højere, grundet avlernes manglende lyst til at anvende ordentlige ulvehegn.

  Jeg mener stadig ikke der er problemer med at skaffe føde til ulven i maj juni, da jeg antager DCE ikke overser den slags. I øvrigt glemte jeg de 8000 - 20,000 rålam der dræbes af høstmaskiner, som skal lægges oven i de 30.000 trafikdræbte og 110.000 som skydes af jægere.
  Min viden om ulven kommer fra foredrag men hovedsageligt bøger og artikler af eksempelvis Luigi Boitani og Dave Mech, men også af mange andre ulvekyndige forskere.

  Det er helt i orden du ikke vil svare på hvorfor vi forventer andre tager vare på deres store rovdyr, som koster menneskeliv hvert år, men vi ikke kan finde plads, og tage ansvar for et mindre antal ulve, som ikke dræber mennesker. Det er der heller ikke andre der har et godt svar på.

  Ulven har været i Danmark i 13.000 år. Selvfølgelig høre den hjemme her.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig journalist & fotograf

  Ole Pedersen

  Du skrev:
  "I øvrigt glemte jeg de 8000 - 20,000 rålam der dræbes af høstmaskiner, som skal lægges oven i de 30.000 trafikdræbte og 110.000 som skydes af jægere"
  Jeg kunne vel lige så godt forsøge at forklare, hvorfor der er flere limfjordsøsters nu end tidligere eller hvorfor der er flere citronsommerfugle efter en hård vinter; - MEN hvad har det med ulven i Danmark at gøre?
  Det fremføres konstant som et argument af ulveromantikerne; men har jo ikke en dyt med problematikken og diskussionen omkring ulven i Danmark at gøre?

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Tvivl om ulve.

  Tilsyneladende er der tvivl om ulvens levevis. Jeg kan varmt anbefale netavisen: ulvetracking.dk. som kan søges på nettet ,der findes alle relevante oplysninger om ulve og deres adfærd, samt deres fødeemner.

 • Anmeld

  Ole Pedersen

  Erik Nørgaard

  Du spørger hvad det har med ulven at gøgre
  1. Det betyder der tages ca. 140000-150000 rådyr ud hvert år. Ulvens behov er således kun en meget lille del af det samlede årlige tab. Altså er der ikke et problem med fødegrundlaget til ulven.
  2. Landbruget råber dyremishandling når ulven tager husdyr. Det er der nogen der mener klinger lidt hult når landbruget samtidigt dræber og lemlæster op til 20000 rålam hvert år med høstmaskiner.
  Det er disse 2 ting der har med ulvenat gøre, modsat østers og citronsommerfugle.
  Jeg bruger aldrig udtrykket " ulvehader" da det forplumre debatten ulvemodstandere og ulvetilhængere imellem. Når ulvemodstandere bruger udtryk som ulvekræmmer og ulveromantiker antag er jeg det er for at tale ned til mindreværdige. Det ville klæde dig at bruge ulvetilhænger i stedet for. Der er ingen grund til at tale ned til os, selv om du naturligvis er den klogeste.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Tak Ole Pedersen

  Tak for indlægget Ole Pedersen. Jeg havde selv noget lignende "i maskinen", men godt du kom først, for jeg havde ærlig talt svært ved at beskrive faktaresistensen, hykleriet og dobbeltmoralen i så sobert og kontrolleret som du fik gjort.

  I øvrigt synes jeg der mangler noget. Når man læser debatterne i Altinget og andre steder, får man jo let det indtryk, at Jylland flyder i fåreblod efter ulvens utallige massakrer, men nu har jeg skimmet alt det, jeg kunne finde, og har ikke læst et eneste indlæg, fra nogen, som selv har mistet dyr på den konto. (Hæng mig ikke op på et eller to - jeg skrev skimmet).

  Der er rigtig mange, som helt udokumenteret slår deres egen private mening fast som et uomgængeligt faktum, som andre helt åbenbart er svært mindrebegavede, hvis de ikke er 100 % enige i.
  Og så er der et endnu større "kor" af folk som Erik Siersbæk og mange andre, som alle har besøgt, talt med eller mødt "nogen" som i hvert fald var meget bange, og måske oven i købet kendte eller havde hørt om en som havde set et grimt billede. Siersbæk har i øvrigt den særlige evne, at han i pressen kan rapportere, drage konklusioner og kritisere foredragsholderen - fra møder han godt nok ikke selv har deltaget i. ???

  Nå, men naturligvis er ovenstående sat på spidsen, men det er da påfaldende, at en så følelsesladet og "skinger" debat ikke underbygges af ofrene. Er disse måske lidt mere realistiske og nøgterne end "forskrækkelseskoret" og de "alenevidende"?

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig journalist og fotograf

  Ole Poulsen

  Det er en mærkværdig argumentation, der bliver brugt.
  Når landbrugsmaskiner tager 20.000 rålam årligt så kan ulveflokke (hvad det formentlig udvikler sig til ad åre) jo lige så godt tage nogle flere. Hvor er sammenhængen i dette? Der jo trods alt en overgrænse for alting.

  Du har aldrig set mig anvende ordene ulvehader eller ulvekræmmer eller lignende i øvrigt. Jeg har heller ikke noget ønske om at tale ned til nogen; men jeg ville da synes, at udtrykket: "Ulvetilhænger", ville være en tilkendegivelse af, at nu er vi ovre i et eller andet der ligner religion, med al respekt for det.
  Jeg står gerne på mål for, at jeg har indført udtrykket: "Ulveromantiker" og det skal du nærmest tage lidt "kærligt/humoristisk", fordi det er opstået ud fra bevidstheden om, at der i Danmark er en nogle naturinteresserede mennesker, som har en romantisk drøm om, at der skal være ulve i Alaska, Yellowstone. Taigaen, Sibirien OG Jylland.
  Men drømme er hver mands eje, som ingen skal bestemme over.

 • Anmeld

  Ole Pedersen

  Erik Nørgaard

  Som tidligere skrevet: DCE mener der er plads til omkring 100 ulve i Danmark. De vurderer samtidig at det reelle antal formodentlig ikke kommer over 50-60 dyr. Men lad os sige 100 ulve.
  Det årlige fødebehov til 100 ulve vil være 15.000 rådyr, hvis ulvene udelukkende tager rådyr, hvilket ikke vil være tilfældet. Når de bliver flere og lever i kobbel vil de ofte gå efter større bytte, altså krondyr.
  Det jeg prøver at anskueliggøre er at 15.000 rådyr ikke er noget der vil true rådyrbestanden. Det er kun ca. 1/10 af den mængde rådyr der tages ud af bestanden hvert år af andet.

  DCE skriver i øvrigt det samme. Se (Ulve i Danmark - Hvad kan vi forvente?) Afsnit 5

  Tak for din forklaring, men der er mange ulvetilhængere der ikke bryder sig om disse alternative betegnelser. Jeg respekterer ulvemodstanderne og kalder dem derfor ikke for andet. Det er de to ord der er mest betegnende og neutrale, der er intet "religiøst" i det.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Ole Pedersen

  Jeg er ved at være lidt træt af de tal.
  Hvis man har en mængde (de rådyr der bliver taget nu) og man lægger en anden mængde til (de rådyr der bliver taget senere af ulvene) så er det altså en stigning, uanset hvordan man vender det.
  Mon du eller folkene på DCE ved nøjagtigt, hvor den kritiske grænse, der betyder en bestandsnedgang, ligger.
  Specielt hvis vi føjer til, at det i stor stil vil være tillægget af rådyr, det går ud over. Lammene - ikke de voksne.
  Måske er udtrykket "ulvemodstander" også en alternativ betegnelse.
  Jeg har personligt ikke noget mod ulve; men de skal leve der, hvor der er plads til dem.
  Det kan ikke lade sig gøre i Danmark.

 • Anmeld

  Bent Hansen · specialarbejder emeritus

  DIXIT! UGH!

  Ole Pedersen er ' ved at være lidt træt af de tal.'
  (....)
  "Jeg har personligt ikke noget mod ulve; men de skal leve der, hvor der er plads til dem. Det kan ikke lade sig gøre i Danmark".
  Den store har talt - og han har gennemskuet naturens sammenhæng. det er sket ikke så svært på hans niveau!
  UGH som rødhuderne altid sagde i min barndoms western-tegenserie, når en sag var afgjort.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Ole Pedersen

  Jamen tal er da også noget surt stads at beskæftige sig med - især når bundlinjen ikke passer i ens kram.
  Men så kan man jo pansre faktaresistensen lidt ekstra, og fornægte de tusindvis af professionelle mennesker, organisationer og myndigheder, som samarbejder både på EU- og globalt plan med at observere, tælle, måle, beregne og sammenholde resultater - det kaldes vist nok forskning.
  Men naturligvis er du da meget klogere end sådan nogle "fagidioter", for du har jo allermindst læst noget i avisen. Så selvfølgeligt skal både ulven og alt andet, da bare klappe hælene sammen og rette ind efter din afgørelse.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Sorry Ole

  Beklager navneroderiet i forrige indlæg. ;-)

  Det var rettelig stilet til Erik Nørgaard og ikke dig, men det fremgik vist også temmelig tydeligt af teksten - heldigvis.

 • Anmeld

  Bent Hansen · specialarbejder emeritus

  Navneroderi -sorry

  Jeg har begået samme brøde som Tommy Poulsen - angrebet den stakkel, der står med de tydeligste bogstaver.
  Og det er selvfølgelige - ligesom Tommy - Erik Nørgard der skal have hele salven
  Dén trækker jeg til gengæld ikke et bogstav af!

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  En ulveelsker er uimodtagelig for sund fornuft og logik

  Hvis man elsker ulve så er man fuldstændig ligeglad med hvad andre mener. og om noget, total fløjt hamrende ligeglad med de stakkels ulve der er presset her op på grund af manglende regulering.

  Og så savler de i hvad diverse forskere siger, jo forskerne har da helt ret der er helt sikkert føde nok et år eller to, men det de kære forskere ikke har med i deres forskning er at dyr der bliver stresset får mindre afkom, og mange af dem vil også dø af stres, de vil forsøge at finde steder i fred, men det bliver svært for ulven skal have føde og følger efter, den rådyrbestand der er blevet opbygget gennem de sidste 40 år vil forsvinde inden for få år, hvad sker der så? Større og større angreb på tamdyr for ulven må ikke reguleres, ellers bortskydes!

  Det mindste ulveelskerne kan gøre er da at lade være med at pakke deres argumenter ind i fulkommen tåbelige sammenligninger, høstmaskiner, flere dør i trafikken, og så den bedste af dem alle, at den så tragisk komisk 25.000 døde smågrise, jeg ved ikke om ulveelskerne er blevet indpodet det tal, noget kunne tyde på det, jeg fatter simpelthen ikke hvad fanden "undskyld" det har med en ulvedebat at gøre.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Anders Chr Hansen

  Du behøver såmænd ikke undskylde dit sprogbrug - den slags er en helt normal reaktion, når argumenterne ikke slår til - og nok derfor ret udbredt fra ulvemodstandernes side.

  Er det ikke faldet dig ind, at andre end lige netop du måske har fået den lyse ide, at tænke på, hvordan ulvens fødegrundlag reagerer i forskellige miljøer og situationer - og at "de" andre har observationer fra en hel verden at sammenligne og arbejde med i deres forskning. Hvad har du, at sammenligne med?

  Nej, du har ret.
  Det, at I hver dag lader nogle tusind smågrise dø en ynkelig død i jeres stalde, og at I massakrerer nogle tusind rålam, harekillinger o.l. hvoraf kun de heldige dør hurtigt, mens resten pines af deres lemlæstelser, har ikke noget med ulven at gøre.
  Men når I er fløjtende ligeglade med det, og så samtidig skriver klynkende debatindlæg (og oplæg) og er ved at gå i svime, fordi I har set resterne af et får, som er blevet dræbt på en grusom, bestialsk og forfærdelig måde af den onde ulv, så har det RIGTIG MEGET at gøre med den dobbeltmoral og det hykleri, som jeres skræmmekampagne består af.

  Hvorfor skulle den slags have lov at blokere for den større mangfoldighed og bedre balance, som alle (igen alle, der har forstand på den slags ud over næsetippen) er enige om, at ulven vil medvirke til.
  Det er altså ikke at pakke argumenter ind, det er bare en simpel sammenhæng og et udtryk for sund fornuft og logik.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig journalist og fotograf

  Tommy Poulsens postulater

  " - ulvens fødegrundlag reagerer i forskellige miljøer og situationer - og at "de" andre har observationer fra en hel verden at sammenligne og arbejde med i deres forskning. Hvad har du, at sammenligne med?"
  Du siger det jo selv Tommy Poulsen. Hvordan ulvens fødegrundlag i forskellige miljøet og situationer.
  Derfor er der heller ikke noget væsentligt sammenligningsgrundlag, fordi de steder hvor der lever ulve i forvejen, ikke ukritisk kan sammenlignes med det kludetæppe af landbrug, industri, småskove, byer og meget andet der udgør Jylland, så mon ikke man skulle "sammenligne" med: Jylland.
  Din argumentation om landmændenes er malplaceret Den har ikke noget med debatten om ulve at gøre eller noget som helst andet for den sags skyld.
 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Tommy Poulsen

  Jeg er næsten sikker på at du mener at denne ulve expert ikke aner en dyt om ulve.

  https://www.information.dk/telegram/2013/03/ekspert-ulven-angribe-mennesker

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Anders Chr Hansen

  Det har du helt ret i, ikke om Tommy synes det, men at han (Valerius Geist) absolut intet ved om ulve.
  Han har studeret hjorte og kender "sjovt nok til episoder med ulve" ingen andre kender til.

  Valerius Geist, der henvises til i spørgsmålet, har primært beskæftiget sig med hjortedyr og ikke ulve, og han har ikke bidraget til ovennævnte review. Heller ingen af de publicerede kilder om ulve, som DCE har kendskab til, omtaler de tilfælde Valerius Geist angiver, ligesom han heller ikke optræder i, eller er refereret til i den videnskabelige litteratur, der beskæftiger sig med emnet.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Anders Chr Hansen

  Det har du helt ret i, ikke om Tommy synes det, men at han (Valerius Geist) absolut intet ved om ulve.
  Han har studeret hjorte og kender "sjovt nok til episoder med ulve" ingen andre kender til.

  Valerius Geist, der henvises til i spørgsmålet, har primært beskæftiget sig med hjortedyr og ikke ulve, og han har ikke bidraget til ovennævnte review. Heller ingen af de publicerede kilder om ulve, som DCE har kendskab til, omtaler de tilfælde Valerius Geist angiver, ligesom han heller ikke optræder i, eller er refereret til i den videnskabelige litteratur, der beskæftiger sig med emnet.

  http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/dce-ulve-udgoer-minimal-risiko-for-mennesker/

 • Anmeld

  Ole Pedersen

  Anders Chr Hansen

  Valerius Geist er pensioneret professor i hjortedyr, som Louise Jørgensen også skriver. Han har ikke en bønne mere forstand på ulve end andre mennesker. Luigi Boitani, som har forsket i ulve i over 40 år har rent faktisk kontaktet Geist og spurgt ham hvordan han er kommet frem til de konklusioner han skriver om i sin artikel. Det er nok overflødigt at skrive at han over for Boitani indrømmer at konklusionerne står helt for hans egen regning, og han ikke har nogen form for dokumentation på påstandene. Nogen er træt af tal, men jeg er træt af folk der kommer med information der ikke har hold i virkeligheden

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Louise Jørgensen, hjemmestrikker

  Har du i det hele taget læst hvad der står i det du har kopieret fra? Og for en anden gangs skyld så vær venligst skriv "citat

  Artikel, er men på men med henvisninger til lande hvor der er områder hvor der er plads til ulve intet om ulve i et lille urbaniseret land som Danmark, og der er så meget ansvarsfraskrivelse at man ganske nemt kan vaske hænder.

  Og som om det ikke var nok, så beklikker de manden på hans store kendskab til hjortevildt, det er simpelthen ikke i orden, men igen er der nogle djøffer der forsøger at kloge sig, pågældende artikel er i min optik bestillingsarbejde og intet andet.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Anders Chr Hansen

  Nå der var et par andre, der kom først, kan jeg se, men uanset hvad, så havde du nu nok sparet lidt på sarkasmen, hvis du havde tjekket dit kildemateriale.

  Hr. Geist dukkede op i et par aviser, kort efter at "Thy ulvens" identitet var fastslået, fordi en sensationshungrende journalist havde søgt verden over efter en eller anden, som ville sige noget bloddryppende, der kunne skabe fede overskrifter.
  Det ville Hr. Geist rigtig gerne, men "gejsten" gik af ham, da hans "ekspertise" blev gået efter i sømmene. Du kan være 110 % sikker på, at hvis han havde været i besiddelse af nogen som helst troværdighed, så havde du ikke behøvet at lede efter ham. Så havde han været trumfkortet for Hvidtfeldt og alle andre "prominente" danske ulvemodstandere lige siden - men han var altså kun et flop, og jo mere du googler, jo mere vil du få det bekræftet.

  Det er lidt svært at diskutere, når men står som to mure - og jeg sagde to, for jeg er nok lige så sur på hykleriet, som du er på ulven. Men du skulle nu prøve at læse Morten D D Hansens 4½ år gamle udtalelser, som egentligt, lidt ufrivilligt tror jeg, blev "startskuddet" til hele debatten/slagsmålet.
  Du må gerne mene , at jeg bringer det, fordi det "passer i mit kram". Det gør det da delvis, men det er nu ret så objektivt og seriøst.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist og fotograf

  Anders Chr Hansen

  Hej Anders
  Det er ren manipulation ulveromantikerne begår; men det er jo sket før.
  Det de gør svarer fuldstændig til at påstå, at Kevin Magnussen ikke ved en dyt om biler, - heller ikke de hurtige. For han er jo "kun" racerkører og ikke mekaniker eller konstruktør.
  Valerius Geist har i 35 år studeret ulvenes byttedyr.
  En del af tiden sammen med sin kone.
  Det er selvfølgelig ikke det samme som at studere ulven direkte; meeeen det giver jo nok trods alt en vis indsigt - i særdeleshed i den måde ulvene jager på.
  Manipulationen består i, at ulveromantikerne får det til at se ud, som om Valerius Geist gået på klingen af den italienske ulveforsker, Luigi Boitani, måtte erkende, at han havde løjet og bragt ting frem, som var usande.
  Det var ingenlunde tilfældet.
  De iagttagelser Valerius Geist havde gjort, kunne blot for en stor dels vedkommende ikke verificeres, af den simple grund, at Valerius Geist ofte arbejdede alene eller sammen med konen eller en anden forsker.
  Fordi jeg eller en anden gør en iagttagelse i naturen, der lige præcis ikke overværes af personer fra den "rigtige" side, behøver iagttagelsen vel ikke lige præcis at være løgn.
  Denne manipulatoriske udlægning af historien, tror jeg næppe, at Luigi Boitani vil drages ind i af nogle danske ulveromantikere, der udlægger en tekst efter forgodtbefindende.
  Her Luigi Boitanis navn vist lidt for kendt og anerkendt som ulveforsker.
  Men Anders - så fik vi da set en gang mere, hvorledes man omgås sandheder og usandheder i en pærevælling.
  De to ord ligner selvfølgelig også hinanden.
  God weekend

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Jeg stopper her

  Det her fører ingen veje, for der debatteres ud fra noget som ulveelskerne ønsker at tro, der henvises til forskere der beskæftiger sig med ulve i øde områder uden nævneværdig beboelse.

  Hvor seriøst er det at "National center for Miljø og Energi" navnet siger vel alt, sidder og kloger sig på ulve, i min optik dybt useriøst.

  Hvor seriøst er det at sidde og sammenligne Yellowstone nationalpark med ulve i Danmark, Yellowstone nationalpark er 8 gange større en Vejle kommune. Hvad med om "National center for Miljø og Energi" tog udgangspunkt i dette holdt op imod vores lille land?

  Undskyld mig ulvevenner jeres argumenter for at der er plads til ulve i Danmark er så tåbelige at det gør ondt, nej en ulv er ikke farlig for mennesker hvor der er store naturlige vidder at jagte på helt enig, og der er plads til ulve i Europa, helt enig.

  Men at der ikke tages hensyn til ulven er ikke i orden, jeg er helt enig i at vi skal beskytte truede dyr, men når man så glemmer at tænke på dyret hopper kæden af, ud over de ulve der er indført ulovligt, så er der også nogen der er presset her op på grund af at de af naturlige årsager bliver nødt til at søge andre græsgange.

  Igen der er ikke plads til så store dyr i fødekæden her i Danmark, medmindre man vil affolke store dele af Jylland, ok hvis det er dagsordenen, så lad os tage debatten der fra.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Tro

  Erik Nørgaard.

  Man må selvfølgelig tro på lige det man vil, når blot man husker at tro ikke er videnskab.
  Tro kræver ikke beviser, modsat videnskab.

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Erik Nørgaard

  De her debatter fører ingen vegne for de der romantikkere kan du ikke trænge ind til, der er ingen logik i deres verden, de ser en nuttet hund der trisser rundt, den er de som sådan ret blæsende ligeglad med blot de kan få tilfredsstillet deres egne romantiske drømme så er alt godt.

  God weekend

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Underligt

  Anders Chr Hansen.

  Det er alligevel lidt "alternativt" at du mener at, vi der faktisk forholder os til videnskab, fakta, viden -og især empiri vedr. Europæiske ulve i Europæiske lande og bl.a. derfor ikke kan se ulvene skulle udgøre et (uoverstigeligt) problem.
  Ikke er til at trænge igennem til.

  Især er det alternativt, fordi ulvene allerede lever i de fleste Europæiske lande, i nogle har de levet de sidste 40 år nu, helt uden at skabe andre udfordringer, end dem vi kan læse os frem til -andet end det de danske forskere oplyser, og i øvrigt hele tiden har oplyst os om.

  Aparte bliver det, når man tænker på at ulvene er og skal have lov at være her i landet uanset hvad vi, både vi der ikke ser ulvene som et "problem" og jer der mener de ikke skal have lov til at være her, måtte mene om det.
  -ganske enkelt grundet Habitatdirektivet.

  Det er altså ikke sådan at ulvenes ret til at være her i landet, nu og fortsat, skyldtes eller afhænger af os der ikke ser dem som et problem.

  I øvrigt lidt underligt (selvmodsigende) du sætter spørgsmålstegn ved det, at danske forskere, bruger af de videnskabelige erfaringer der findes vedr. ulve i Yellowstone.
  Alt mens du selv henviser til de (udokumenterede, ikke videnskabelige, ikke beviste) påstande om ulve, der kommer fra Valerius Geist.
  -på baggrund af de erfaringer han påstår at have haft, med ulve der jagter hjorte -i de Canadiske ødemarker.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist og fotograf

  Hvad er videnskab?

  Så fik vi det slået fast.
  Videnskab er den religion om ulve i Danmark, der præger ulveromantikerne.
  Det er rimeligt at sammenligne Yellowstone og Jylland.
  Det der står i bøger, er vigtigere end det lokalt boende oplever med en dyreart.
  Svigter alle argumenter, trækker man blot det kort, som hedder EU-Habitatkravet. Sådan ét kunne jeg også godt tænke mig.
  Louise hvornår slår du visiret op, så vi kan se hvem du er?

 • Anmeld

  Ole Pedersen

  Erik Nørgaard

  Du forsøger at give det indtryk at Valerius Geist har ret i sine påstande, hvilket samtlige respekterede ulveforskere har undsagt.
  Det er dig der er stærkt manipulerende. Luigi Boitani og John Linnell har begge undsagt Valerius Geist.
  Skal du bruge bevis, så kan du bare Google "Luigi Boitani Valerius Geist"
  Tak for kampen jeg gider ikke mere.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Erik Nørgaard

  Se heller ikke det forstod du, det gør dog ikke noget.

  Bare andre har fundet ud af, at der faktisk ligger videnskab bag den forvaltning af ulvene, vi har har i landet.
  At forvaltningen af danske ulve ikke styres af, småtossede menneskers, himmelråbende fantasier.
  Når blot folk ved, at det med ulvene beror på, fakta, viden og empiri, at det er det der ligger til grund for det vi bliver oplyst, fra forskerne og biologerne. Så går det nok at der er mennesker, der helst vil holde sig udenfor pædagogisk rækkevidde, og måske endda nøjes med at tro.

  Du synes sær interesseret i mig og min person, hvad skyldtes interessen, for det er vel ikke noget med ulve ?

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Louise Jørgensen, hjemmestrikker

  Magter du ikke som et minimum at læse hvad jeg skriver, var det så ikke bedre at holde kæft, du er i den grad uden for pædagogisk rækkevidde, læs dog for fanden det jeg skriver og forhold dig til det tak.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Anders Chr Hansen

  Vi har skam forstået, at du er meget klogere end alle andre.
  Vi har bare ikke læst noget fra dig, der antyder at det passer.
  Styr dog dit sprog mand, der er ingen herinde, der får ondt af dig, fordi du skaber dig som et fornærmet barn. Brug kræfterne på at finde nogle argumenter, der understøttes af lidt andet end din egen "visdom".

 • Anmeld

  H Klausen Nordjylland

  Tommy Poulsen, svar udbedes vedrørende sikkerhed/frygt

  Tommy Poulsen . Du undlader ret elegant at meddele at du er biolog?
  Louise Jørgensen undlader elegant at skrive hvilket område hun kommer fra? Jeg har lagt mærke til at når en biolog roser den anden biolog, så komme opholdsområde sjældent med, biolog levebrødet undlades også tit.
  Der er ingen, der kommer ind på det helt lavpraktiske med at se en virkelig ulv på nært hold. Jeg har set en i Ålborg Zoo to gange, første gang var på 3-5 meters afstand. Det var en ret sur og muggen ulv der stod med siden til publikum skulende småknurrende med vibrerende læber. Den var klart større end en schæfer, ca på størrelse med en irsk ulvehund. Næste gang 7 år efter stod der også en ulv helt i front helt på samme måde som første gang, den var også alvorlig træt af naturturisterne, de andre ulve opholdt sig mere tilbagetrukket. I Ree Park fulgte en ulv konsekvent men på afstand efter folk når de gik på udvendig side af hegnet.
  Der er lige så lidt troværdighed i disse ulves fremtoning som det er i DN`s lobbyvirksomhed. Jeg mener ikke der behøves mere faglighed end at besigtige ulve på nært hold.
  Biologerne henviser selvfølgelig til et eller andet som en forsker har skrevet, og det er selvfølgelig også helt i orden hvis ulvene også kunne læse, hvordan man opfører sig når man er en ulv!

  Fokus skal være på menneskers sikkerhed og tryghed.

  Der er sikkerhedsforskrifter for kontorarbejdspladser, trafik, husdyr og kæledyr skal holdes forsvarligt på egen matrikel osv.
  Det er sikkerhedsmæssigt totalt uansvarligt at lade sådanne terrorister gå frit. Det er en ligegyldighed med menneskeliv og en udøvelse af terror
  som tangerer hvad diverse andre bandegrupperinger sætter i værk.
  Ifølge Nordjyske Tidende 3. april 2018 har 10% ændret adfærd i naturen, efter af ulven er dukket op i landsdelen.
  Der bliver diskuteret om hegn kan være et problem når der gives tilskud,
  og skulle en ulv gå amok på dyr kan man da bare få erstatning. Indirekte komme de samme personer til at betale de fleste udgifter selv via skatten.
  Louise skriver at Danmark er et videnssamfund, ja det er Danmark da også, men det er urealistisk at tro at biologerne her kan hente udenlandsk valuta hjem på deres viden. Dansk landbrug henter udenlandsk valuta hjem , så der er noget til at betale biler, tv. osv. med.

  Jeg er ikke landmand, jeg sluttede med at være socialdemokrat den 5. december 2013 da Ida Auken meddelte at ulvens tilbagekomst var utroligt glædeligt for Danmark. Det var kort tid efter sloganet med at de endnu ikke fødte ulve også har ret til at være her. Ulven skal ikke mødes med åbne arme,-Den skal udryddes eller sættes bag lås og slå!
  Ingen varmluft kommentar tak.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  H Klausen

  Det var godt nok langt, så tidligt fra morgenstunden. ;-) Nu rager det jo sådan set ikke nogen af os, hvad den anden laver eller hvor han står politisk, men jeg må jo hellere bruge spalteplads på at svare - for ikke at få skyld for at krybe uden om ;-)
  Jeg har aldrig beskæftiget mig med biologi, eller noget der bare snerper i den retning og har aldrig siddet bag et skrivebord. Jeg er heller ikke landmand, - men vokset op på en gård og gift ind i en familie med en hulens masse vestjyske bønder, hvoraf de fleste nu er ret fornuftige. Jeg droppede et Socialdemokratiet lidt før dig, nemlig da Thorning regeringen indgik "10 minutters forliget" med Venstre - tror dog ikke, at vi flyttede samme vej.
  I øvrigt er jeg heller ikke "landbrugshader", når nu had er blevet sådan et modeord, landmænd skal bare, lige som alle andre, opføre sig anstændigt. Håber dette tilfredsstillede din nysgerrighed.

  For det første, så ville jeg Dælme også udvikle mig til et surt spektakel, hvis jeg blev lukket inde i en lille indhegning, og måtte finde mig i, konstant at blive overbegloet af hundredevis af tåbelige turister og deres skrålende unger. Det er typisk og dybt useriøst at bruge den slags hjernevaskede dyr med totalt smadret psyke, sind og adfærdsmønster som skrækeksempel.
  Men jeg negligerer altså ikke de 10 % nordjyder, som har ændret adfærd i naturen, jeg synes oprigtigt, at det er synd for dem. Men når man ser bort fra dem, hvis frygt skyldes jeres massive skræmmekampagne, så er der altså nogle mennesker, som bare er bange for ulve. Måske er det de samme som er så bange for hunde, at de går totalt i panik, hvis jeg har "glemt" at få snor på min gamle, ejegode labrador i skoven eller klitterne klitterne.
  Til sammenligning lider ca. 30 % af alle danskere af flyskræk, og rigtig mange af dem kommer aldrig op i en flyvemaskine. Min egen paniske skræk for edderkopper deler jeg med 35 % af danskerne, og når min kone ser en mus, skriger hun højt og løber langt væk, ligesom næsten 40 % af alle kvinder gør.
  Det er naturligvis alt sammen latterligt, men irrationel frygt kan man nok ikke gøre noget ved. Derfor hjælper det sikkert heller ikke de ulveforskrækkede nordjyder, at jeg og andre altså flere gange har nævnt, at det sidste ulveangreb på mennesker i Skandinavien fandt sted i Finland for 150 år siden - selv om Danmark er det eneste skandinaviske land, som ikke har haft ulve i samtlige 150 år. Forhåbentlig hjælper det, når de ser, at jeres bloddryppende skrækscenarier ikke holder stik.

  Det var vist også svar, på det du skriver om tryghed, sikkerhedsforskrifter, terrorisme osv. men du har da i øvrigt aldrig hørt mig sige andet end, at en evt. "problemulv", kaldes det vist, som begynder at komme for tæt på menneskeboliger, rode i skraldespande o.l. naturligvis skal skydes, ligesom man skyder bidske hunde. Det er sådan, man vedligeholder ulvenes skyhed andre steder - men lad os nu se, om den opstår.

  Hvad var det så ??? Nåh jo! Erstatning som I selv kommer til at betale det meste af i skat. Jeg kan ikke lige gennemskue hvad du mener, men jeg tror da nu ikke, at nogle få fåreavlere betaler så meget i skat, at det vi andre 5 millioner skatteydere bidrager med, er helt uden betydning.

  Jeg gider ikke diskutere landbrugets betydning for nationaløkonomien med dig. Den største regning i den forbindelse får vore efterkommere, og det kan man for min skyld tro og mene om, hvad man vil.
  Men du/I kan da godt få et link til en enkelt synsvinkel på den sag. ;-) Læs det eller lad være.
  https://www.information.dk/debat/2014/10/landbruget-betyder-forsvindende-lidt-dansk-oekonomi

  Det blev godt nok langt, men du skød jo også voldsomt med spredhagl. Jeg håber ikke, at det er den varme luft der fylder.


 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist og fotograf

  Ole Pedersen, Louise Jørgensen

  Ole Pedersen
  Du skriver, at jeg forsøger, at give det indtryk at Valerius Geist har ret. Nej jeg påstår det!
  Hvem er de dommere, der afgør, hvornår man er ulvespecialist og hvornår man ikke er det?
  Louise Jørgensen, hjemmestrikker
  Jeg tror nu, det var dig, der ikke forstod det.
  Jamen interessen, Louise Jørgensen, skyldes, (og du har selvfølgelig min uforbeholdne undskyldning, hvis jeg tager fejl) at jeg troede, at du brugte et andet navn og i virkeligheden var en ikke helt ung mand fra Aarhus, hvis forbogstaver måske kunne være T.H., men det ville der heller ikke være noget ulovligt i.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Men

  H Klausen Nordjylland

  Jeg vil gerne tage dig og dine spørgsmål, bekymringer seriøst.
  Jeg har ikke udeladt informationer, om min uddannelse eller bopæl -de har bare ingen relevans, hverken for mig, dig eller nogen som helst andre ift. debat om ulve.

  Man kan selvfølgelig sætte spørgsmålstegn ved, om folk der ikke bor i ulvezonen, ved hvad de taler om, eller mene at folk der ikke selv bor i ulvezonen, ikke kan forholde sig til de ”udfordringer” dette giver de folk der bor der, og at ”vores” viden derfor er ubrugelig.

  Men det holder jo ikke, -ikke i virkeligheden, vi kan alle sammen godt forstå at de der lever med ulvene i naturen omkring sig 24/7, tænker mere på de ulve end vi andre gør, at de har flere og andre bekymringer vedr. ulvene end vi andre.
  Ligesom vi alle kan forstå, at folk der lever tæt på havet tænker og bekymrer sig mere om havet, end vi der ikke bor tæt på havet.

  Og da det er med ulve som med havet, hverken ulvene eller havet er farlige for mennesker, men begge kan være det, især hvis man ikke har respekt for dem.
  Er folks angst for ulve, som folks angst for havet i sig selv, ubegrundet og således irrationel.  Min bopæl ligger i Østjylland og jeg er ikke biolog, jeg kommer ikke umiddelbart i berøring med ulve her hvor jeg bor, og jeg har endnu tilgode at stå ansigt til ansigt med en vild ulv.
  Skulle det engang blive sådan, enten fordi jeg flytter til et område med ulve, eller de kommer her hvor jeg bor, -at jeg skulle leve med ulve i nærområdet.
  Vil jeg helt klart ændre adfærd -ift. nu, alt andet vil være underligt og ret mærkeligt.

  Ulve er stor rovdyr, der sagtens kan gøre stor skade på os mennesker, og derfor er det smart at man udviser respekt for dem og, derfor vil det bl.a. være direkte dumt, bare at traske rundt i et naturområde hvor ulve lever, helt i sine egne tanker, -smart at være lidt mere opmærksom på sine omgivelser end det er nødvendigt i naturområder hvor ulve ikke lever.

  Det er helt sikkert også godt, lige at opdaterer sig selv udi måden hvorpå man agerer i mødet med en ulv -ikke at blive bange, ikke at begynde at løbe bort fra ulven, gøre sig stor og måske råbe til ulven.
  Men ellers er der ikke andet man skal bekymrer sig om, end ovenstående og det gælder altså kun ved et møde med en ulv.

  Data og statistik siger, at alt kan ske, men data og statistik siger også at mennesker angribes så sjældent af ulve, i de moderne Europæiske lande, at det er irrationelt at frygte det skulle ske for en.  Alle dyr reagerer ved kontakt med mennesker, på den ene eller anden måde, negativt eller positivt hvorfor det selvfølgelig ikke er underligt at ulve i en dyrepark også reagerer, slet ikke når der står utallige mennesker og glor på dem.
  Man kan selvfølgelig ikke overfører oplevelser med dyr i en dyrepark, 1-1 med de reaktioner man forvente sig af dyrene, når de lever i frit og vildt.

  Apropos ulve i fangeskab, er her link til udsendelser, fra Skandinavisk Dyrepark:

  https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/08-06-2015/1930/vild-med-dyr?autoplay=1#player

  https://www.tv2ostjylland.dk/vild-med-dyr/vild-med-dyr-ulvehvalpe?autoplay=1#player

  https://www.tv2ostjylland.dk/vild-med-dyr/vild-med-dyr-ulv?autoplay=1#player


  Hvor ulvene har besøg af (Journalister) udefrakommende, uden at de slår nogen ihjel.

  Denne med Søren Rye og ulvene i Skandinavisk Dyrepark, ville nok også kunne interessere, men den kan i øjeblikket ikke ses.

  https://www.facebook.com/dyrepark/posts/319362424856285


  Erik Nørgaard.

  Du gør dig generelt synes jeg, nogle mærkværdige tanker, så at du også har overvejet om jeg er mig, eller en mand du kender, der udgiver sig for at være mig, undrer mig ikke.
  Undrer mig dog over hvorfor det overhovedet er tanker du gør dig.
  Troede du som jeg, var her for debattens skyld.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist og fotograf

  Debat og navne

  Korrekt Louise.
  Jeg er her selvfølgelig for debattens skyld.
  Så er det jo i princippet ligegyldigt, hvilket navn man anvender.
  Jeg anvender det, jeg er døbt med

 • Anmeld

  H Klausen Nordjylland

  Tak

  Tak til Tommy Poulsen og Louise Jørgensen for jeres svar. Det er de to mest objektive svar jeg har modtaget indtil nu!
  Det er herligt når alt det varme luft er udeladt!!!!