Drop NOx-overbeskatning

DEBAT: NOx-afgiften har store konsekvenser for de danske energi- og produktionsvirksomheder. Regeringen kan med fordel kigge over på den anden side af Øresund og lære af de svenske erfaringer med at håndtere NOx-udledningen. Det skriver Marie Louise Hede, chefkonsulent i Dansk Energi.

Af Marie Louise Hede
Chefkonsulent i Dansk Energi

”En jobdræber” lyder NOx-afgiftens tilnavn ifølge Dansk Folkeparti og Venstre. Der er ingen tvivl om, at den femdoblede afgift har store konsekvenser for danske produktionsvirksomheder og energiproduktion.

Danmark bør ikke have skævvridende særskatter, som dræber jobs bare for at polstre statskassen. Derfor er det positivt, at Venstres skatteordfører, Torsten Schack Pedersen, som en del af partiets udspil til finanslov vil rulle den skadelige femdobling af NOx-afgiften tilbage.

Fælles politisk fodslag
Hvis der ikke kan findes fælles politisk fodslag om en fuldstændig afskaffelse, kan det være en idé at se mod Sverige, der netop har registreret et historisk lavt NOx-udslip, der tilmed er dykket under EU-direktivets grænse. Den svenske miljøminister er ikke i tvivl om årsagen. Det er måden, man opkræver NOx-afgift på i Sverige. Hvor virksomheder, der forurener med NOx, får lov at betale, og dem, der skærer i NOx-udledningen, får afgiftsbetalingen retur.

Der kan være elementer i den svenske model, der kan inspirere. Efter femdoblingen af den danske NOx-afgift i 2012, udgør den 25 kr. pr. kg udledt NOx. Men kun 10 kr. pr. kg NOx har miljøeffekt ifølge Skatteministeriet. Det efterlader en overbeskatning, som med fordel tilbageføres efter den svenske model, hvor virksomheder får penge tilbage, hvis de reducerer NOx-udledning i forhold til, hvor meget energi de producerer.

Den svenske model fungerer efter hensigten og sikrer, at forureneren betaler for en lavere NOx-udledning. Mens den danske NOx-afgift pålægger alle at betale NOx-afgift uanset udledning. Det giver ikke mening, hverken for miljø eller for virksomhedernes mulighed for vækst.

Forrige artikel Molbo-forvaltning eller samtænkning af interesser? Molbo-forvaltning eller samtænkning af interesser? Næste artikel Juncker skal nok få reglerne til at fungere Juncker skal nok få reglerne til at fungere