Eksperter hælder central del af regeringens havplan ad brættet: Der er ikke 30 procent beskyttet natur

Regeringen kan ikke regne alle naturområderne i havplanen med som reelt beskyttede områder, vurderer Biodiversitetsrådet i ny rapport. Havet er ikke tilstrækkeligt sikret mod bundslæbende fiskeri på områderne, lyder det.