Debat

EL: Sidste udkald for naturmål

DEBAT: Hvis Danmark skal nå målsætningen om at standse tilbagegangen i biodiversiteten inden 2020, må regeringen komme på banen med en samlet plan for dansk natur, skriver Maria Gjerding Reumert (EL).

Foto: Mark Knudsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Maria Reumert Gjerding (EL)
Miljøordfører

Der er mange ting, vi er uenige om i Folketinget.

Men én ting kan vi blive enige om helt på tværs af partiskel og politiske fløje. Nemlig at vi skal standse tilbagegangen for vores natur.

Alle Folketingets partier bakker op om målsætningen om, at vi inden 2020 skal have stoppet ødelæggelsen af naturen og udryddelsen af danske arter. Det blev senest bekræftet, da vi i foråret behandlede Enhedslistens naturpakke i Folketinget.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til andersen@altinget.dk

Kigger vi på regeringspartiet, mangler der heller ikke flotte ord om naturen. Venstres naturordfører Anni Matthiesen understregede for få måneder siden her i Altinget, at det er et centralt mål for regeringen at standse tabet af biodiversitet. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har ved adskillige lejligheder erklæret, at vi skal værne om vores natur og biodiversitet, og at regeringens politik skal bidrage til at opfylde EU's og FN's mål om at standse tilbagegangen i biodiversiteten i 2020.

Sidste udkald
Men én ting er at bakke op om målsætninger, der er åbenlyst fornuftige. Noget ganske andet er at gøre de flotte ord til handling, og faktisk træffe de beslutninger, der er nødvendige for at målet nås. Her er handlekraften pinagtigt fraværende. For hvis vi skal tage miljøministerens og naturordfører Matthiesens ord for pålydende, må vi forvente, at regeringen i det kommende folketingsår for alvor kommer på banen med seriøse tiltag og en samlet plan for dansk natur. For vi bevæger os nu ind i Folketingsåret 2016-2017. Med andre ord; allersidste chance, hvis 2020 målsætningen skal nås.

Den kommende folketingssamling skal byde på nogle helt nye skridt i forhold indsatsens for vores natur. Det er ved at være sidste udkald, og nu skal der en samlet plan på bordet.

Maria Reumert Gjerding (EL), Miljøordfører

Vi har ikke fået mindre travlt af, at regeringens første år bl.a. bød på en landbrugspakke gennemtrumfet med manipulation og vildledning af Folketinget, og som betød en merudledning på ca. 8000 tons kvælstof til vores vandmiljø og et væld af andre forringelser for naturen, såsom ophævelsen af randzoner, ophævelse af forbud mod sprøjtning og gødskning i §3-arealer og en finanslov med nedskæringer på naturområdet.

Naturpakken rækker ikke
I den sammenhæng syner regeringens naturpakke ikke af ret meget. Den entydige melding fra eksperter, da Esben Lunde gav folket naturpakken, var da også, at konsekvenserne af landbrugspakken er så voldsomme, at naturpakken blot er kosmetik.

For hverken naturpakken eller naturplanerne, der kom senere på foråret, retter op på regeringens fadæser og er ikke et svar på den enorme udfordring, vi står overfor, nemlig at dansk natur hele tiden bliver fattigere, og at vi konstant mister danske dyre- og plantearter.

Den kommende folketingssamling skal byde på nogle helt nye skridt i forhold indsatsens for vores natur. Det er ved at være sidste udkald, og nu skal der en samlet plan på bordet.

En plan der sikrer tilstrækkelig store sammenhængende naturområder, så naturen får den plads, der skal til, for at den kan være selvforvaltende. En samlet plan, hvor de udpegede områder ikke skal underlægges andre formål end blot at være natur. En samlet plan, der sikrer, at der sættes ind med naturpleje som f.eks. græsning, så arternes levesteder forbedres. Først da vil vi være i stand til at vende tabet af biodiversitet til fremgang.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Maria Reumert Gjerding

Præsident, Danmark Naturfredningsforening
cand.scient i miljøplanlægning og internationale udviklingsstudier (RUC 2006)