Engelbreth Larsen: Danmarks 6. nationalpark: Fyn? Jylland? Hele Danmark?

KLUMME: Der er lande, der desværre devaluerer konceptet om nationalparker til det absurde. I denne ende af skalaen placerer Danmark sig solidt, mener Rune Engelbreth Larsen.

Lige inden udgangen af 2017 blev Danmarks femte nationalpark en realitet: Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Ligesom de fire forrige nationalparker er det en stor nyhed, der er omtalt i talrige nationale, regionale og lokale medier, som imidlertid næsten uden undtagelse er blanke i forhold til nationalparkkonceptet – for slet ikke at nævne en kritisk stillingtagen til betydningen for de naturværdier, det hele formelt skulle handle om.

I 1872 blev verdens første nationalpark oprettet i Yellowstone i USA, og siden har nationalparkkonceptet historisk været begrundet i at etablere naturreservater, hvor naturen er i centrum. Internationalt handler det om at beskytte og bevare biodiversitet.

Selvfølgelig er der forskel på standarderne – i den negative ende er der lande, som snyder på vægten, og lande, der ligefrem devaluerer konceptet til det absurde. I denne ende af skalaen placerer Danmark sig desværre sørgeligt solidt.

Det er måske lettest at forklare ved en lille analogi.

Forestil dig, at vi i Danmark netop havde åbnet det femte operahus. Alle medier beskrev det i opløftende vendinger, og nogle lokale operaforeninger glædede sig over mange års arbejde med at få opera længere op på dagsordenen.

Der er bare ét problem: Næsten ingen har fundet tid til den smule research, der kunne have vist, at operamusik blot er en marginal del af de fem operahuses budgetter, bl.a fordi samtlige fem operahuse skal beskæftige sig med alt muligt andet end opera.

Erstattes analogiens 'operahus' med 'nationalpark' fås et svar på, hvor meget Danmarks fem nationalparker betyder for en opprioritering og opkvalificering af naturtilstanden i Danmark: i realiteten ingenting.

Det betyder ikke, at der er ikke er gode og naturfremmende tiltag i nationalparkerne, eller at der ikke er ildsjæle og medarbejdere, som gør et godt arbejde.

Men lyspunkterne er desværre marginale i den større sammenhæng, primært på grund af udtalt politisk underprioritering, sekundært fordi nationalparkbestyrelserne rummer alt for få og spredte naturfaglige kompetencer, og fordi nationalparkernes arealer er mangelfuldt – til tider absurd – udpeget.

Eksempelvis ligger byerne Ebeltoft, Egsmark, Femmøller og Feldballe inde i Nationalpark Mols Bjerge, og samtlige byer på Fanø og Rømø ligger i Nationalpark Vadehavet …?! Endvidere er Roskilde bymidte blevet en del af Nationalpark Skjoldungernes Land og Helsingør bymidte af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Er der stor natur dér på strøget i Roskilde og Helsingør?

I danske nationalparker kan man således møde så eksotiske ’arter’ som benzinstationer, rapsmarker, supermarkeder, motorsave, gågader, sommerhuse og juletræsplantager. Nationalparkerne er blevet natur-kludetæpper med masser af landbrug og skovbrug, skønt hverken landbrug eller skovbrug fremmer natur og biodiversitet – tværtimod. Og dér, hvor nationalparkerne faktisk har højkvalitetsnatur, gøres alt, alt for lidt for at bevare og fremme biodiversiteten, selv om naturen formelt er nationalparklovens luftige hovedformål.

I ‘Notat til Statsrevisorerne om nationalparkerne i Danmark’ kan man f.eks. læse, at kun en forsvindende del af nationalparkernes hidtidige budgetter overhovedet har haft noget med en styrkelse af naturen at gøre: »Når det kommer til nationalparkernes hovedformål om at styrke og udvikle naturen, har Rigsrevisionen på baggrund af Naturstyrelsens opfølgning beregnet, at henholdsvis 5, 6 og 7 procent af nationalparkernes samlede udgifter er gået til dette formål.« (Rigsrevisionen 2016).

5, 6 og 7 procent … Forestil dig et operahus, hvor 95 procent af budgettet intet har med opera at gøre. En guldsmed, hvor 94 procent af budgettet er øremærket fremstillingen af plastik-ringe. Eller et hospitalsbudget, hvor 93 procent går til fastfood og nytårsfyrværkeri.

Alene navnene på de to seneste nationalparker, Nationalpark Skjoldungernes Land og Nationalpark Kongernes Nordsjælland, fortæller, at det ikke er naturen, man har valgt at gøre til hovedsignalet. Fint nok med kulturparker – men det er ligesom noget ANDET.

Ingen af de danske nationalparker er udvalgt ud fra en forskerbaseret plan om, hvordan de kunne modvirke den tordnende tilbagegang for dansk natur og biodiversitet.

Sat en smule på spidsen er det, der i dag adskiller en dansk ‘nationalpark’ fra et hvilket som helst andet areal i Danmark, først og fremmest de skilte, hvorpå der står »Nationalpark«.

Vi har slået nogle streger på landkortet og kaldt resultatet for nationalparker, uafhængigt af om de også inkluderer kartoffeldyrkning, svinestalde, bodegaer, tømmerproduktion og golfbaner.

Vi kunne fortsætte ud ad samme tangent og få en ny og sjette nationalpark i morgen – alt, det kræver, er nogle skilte. For eksempel et skilt til bilisterne ved nedkørslen fra Storebæltsbroen til Fyn, hvorpå der står: »De kører nu ind i Nationalpark Fyn«. Et skilt til bilisterne fra Jylland ved nedkørslen fra Lillebæltsbroen kunne få samme tekst.

Færdigt arbejde. Ny stor nationalpark.

Ja, hvorfor ikke tage hele Jylland og kalde det Nationalpark Jylland? Eller hele Danmark, nu vi er i gang? Natur, industri, marker, savværker, idrætshaller – det hele er jo ét fedt, ikke sandt?

Men vi kunne selvfølgelig også begynde at gå en helt anden vej.

Hvis vi i stedet fremadrettet ville noget afgørende godt for dansk natur i nationalparkerne (og uden for nationalparkerne) kunne vi udpege kerneområder i hver af de fem nationalparker og naturreservatet udenfor, hvor naturen får første prioritet. Det vil sige naturområder, hvor naturen får lov til at udfolde sig SOM natur. Så kunne det danske nationalparkkoncept fortsat rumme de nuværende landbrugsarealer, supermarkeder og parcelhuskvarterer, men også blive rammerne om udvalgte delområder med naturambitioner helt i top.

I min seneste bog ’Vildere vidder i dansk natur’ foreslår jeg otte kerneområder som naturreservater fordelt på de fem nationalparker (plus 27 yderligere naturreservater udenfor disse) og kalder dem for NATURnationalparker for at tilkendegive, at disse arealer – i kontrast til andre arealer i og uden for ’nationalparkerne’ – er arealer på naturens præmisser.

Dermed kunne det danske nationalparkkoncept få en tiltrængt opgradering og dansk natur og biodiversitet komme i centrum i en række naturområder (der tilmed i altovervejende grad er ejet af det offentlige i forvejen, og hvor der ikke er traditionelle konflikter mellem landbrugsinteresser og naturhensyn).

Tænk, hvis det blev kursen for naturpolitikken i 2018? En naturpolitik for naturen i og uden for nationalparkerne, der både af navn og gavn havde det formål at fremme – natur.

Vildt, ikke?

-----------

Rune Engelbreth Larsen er forfatter, foredragsholder og fotograf med fokus på den danske natur. Han er medlem af Etisk Råd og hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Steen Gade: Klimapolitik eller miljøpolitik? Steen Gade: Klimapolitik eller miljøpolitik? Næste artikel Steen Gade: Brug flere grønne kræfter på at påvirke EU Steen Gade: Brug flere grønne kræfter på at påvirke EU
 • Anmeld

  Gitte Løyche · Pens.

  God ambition

  Det er nogle gode ambitioner, der luftes i klummen - men desværre med den nuværende regering + støtteparti også meget utopiske

 • Anmeld

  Holger Øster Mortensen

  Nationalpark Samsø

  Begrebet nationalpark er helt til grin i Danmark. Ikke desto mindre vil jeg foreslå, at vi opretter Samsø Nationalpark. Samsø er i forvejen Vedvarende Energi Ø (VEØ), og kunne - hvis der var vilje dertil - også blive Danmarks første Økologiske Ø (Øko Ø). Derfra ville skridtet ikke være langt til at benævne øen som nationalpark. Store områder på især Nordsamsø er allerede fredet. Status som nationalpark kunne være med til at redde den lille ø midt i vandet og landet.

 • Anmeld

  Vibeke Poulsen · Nationalpark eller naturbeskyttelse?

  Politisk vilje

  Selvfølgelig ville det være et stort plus, hvis der var vilje og evne til at udpege områder som national naturpark. Men at påpege, at den nuværende regering er skyld i de manglende naturbeskyttelsesområder , er vist ikke hele sandheden. Så vidt jeg ved, er der ikke oprettet store sammenhængende naturområde, som er til gavn for biodiversiteten og ikke til rekreative områder tilegnet turister og andet godtfolk. Det må vel være det primære formål med Nationalparker .

 • Anmeld

  Michael · menneske

  Holger ØM Modsat Mors..........  Øen i Limfjorden.

  Hvor 87% øen er opdyrket 99% konventionelt, hvilket i realiteten gør den ikke-selvforsynende med fødevarer, da det meste er til svineder.

  Det vil blive en meget lille nationalpark dér, Mors-nationalpark, men smukt at gå rundt på øen og nyde udsigterne alligevel, selvom den er spøgelsestom for lyden af dyr og fugle og duft.

 • Anmeld

  Michael · menneske

  Holger ØM Samsø modsat Mors..........

  Øen i Limfjorden.

  Hvor 87% øen er opdyrket 99% konventionelt, hvilket i realiteten gør den ikke-selvforsynende med fødevarer, da det meste er til svinefoder.

  Det vil blive en meget lille nationalpark dér.

  Mors-nationalpark, smukt at gå rundt på øen og nyde udsigterne.

  Selvom den er spøgelsestom for lyden af dyr og fugle og duft.

  Kun tavsheden, vinden,lyset, maskinstøjen og stanken af gylle.

 • Anmeld

  Holger Øster Mortensen

  Mors som nationalpark

  - det ville være gefundenes fressen at omdanne Mors til nationalpark - men så skal gift-landbruget fjernes først

 • Anmeld

  Morten Holgersen , Nye Borgerlige, · Entreprenør

  Nørrebro i Kbh som nationalpark.

  Der er mulighed for at se ægte 1400 år gammel middelalderlevevis blandet med pikant 1980'er sortklædte daskerøve med autentiske elefanthuer.
  Hør islamisterne kalde til socialkontor 5 gange om dagen med reelle trusler til alle dem der betaler gildet.
  Heldigvis har rejsebureauet pansrede busser, det er dog stadig på eget ansvar.
  Vi har socialuddannede guider, der taler de indfødtes pidginsprog, og de er glade for almisser, som de omgående bruger på deres rituelle klædedragte, som man ikke kan se udenfor Saudi-Arabien.
  Der vil være mulighed for at købe autentiske shawarmaer og slik til 4kr kg.
  Henvend dem til M.Kabells Rejser for bestilling.
  mvh

 • Anmeld

  HM

  Holy Mackerel

  Holy Mackerel

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Naturbevarelse og økologi

  Et samfund, der forbyder brugen af kunstgødning, pesticider og GMO til produktion af fødevarer og andre produkter det vælger at kalde økologiske, er et samfund, der hverken interesserer sig for økologi, natur eller sine efterkommere og den fremtid det stiller dem i udsigt.