Debat

Enhedslisten: Havplanen er vores mulighed for at blive den grønneste havnation i verden

En ny havplan bør være økosystembaseret og følge de mål, der ligger i EU's naturdirektiver, skriver Enhedslistens miljøordfører, Peder Hvelplund.

Med forhandlingerne om havplanen har vi en unik mulighed for at rette op på den rovdrift og grådighed, der for længe har domineret i den politiske tilgang til havet, skriver Peder Hvelplund (Ø).
Med forhandlingerne om havplanen har vi en unik mulighed for at rette op på den rovdrift og grådighed, der for længe har domineret i den politiske tilgang til havet, skriver Peder Hvelplund (Ø).Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Peder Hvelplund
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danmarks havområde er cirka to en halv gange større end Danmarks landareal.

Fra Østersøen omkring Bornholm til alle de indre danske farvande til milevidt ud i Nordsøen. Det er et kæmpestort areal, vi har ansvaret for at passe på.

Temadebat: Kan en ny havplan sikre havmiljøet?

Regeringens første udkast til en havplan er blevet kaldt “skandaløs i sin mangelfuldhed” og har været kritiseret fra mange sider, siden regeringen i marts sendte den i seks måneders høring. Der er indkommet et hav af kritiske høringssvar, hvor en hel del kritiserer havplanen for at skade havnaturen mere end den gavner.

Men på den seneste Finanslov blev det besluttet, at der skal forhandles en ny plan i løbet af foråret 2022. 

Derfor sætter Altinget Miljø i en ny temadebat spot på, hvordan vi kan ændre den nuværende havplan til det bedre. Det gør vi med spørgsmålene:

  • Hvilke mest væsentlige mangler har den nuværende havplan?
  • Hvad skal der til for, at en ny havplan sikrer den nødvendige naturbeskyttelse i havmiljøet?
  • Hvordan skal tiltagene udmøntes?
  • Hvilke økonomiske, sociale samt miljø- og sikkerhedsmæssige hensyn bør der tages?

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Men historisk set har vi behandlet vores havmiljø stedmoderligt i vores tilsidesættelse af bevarelse og genopretning af naturen til fordel for erhvervsmæssige aktiviteter til havs.

Denne prioritering har huseret for længe, og den har resulteret i, at syv af Danmarks otte beskyttede habitatnaturtyper i havet er i såkaldt ’stærkt ugunstig tilstand’. Det er en knap så mundret måde at sige ’yderst udpint’.

Og det er en uanstændig arv at efterlade vores børn og børnebørn med.

Naturbeskyttelse skal være til stede i alt, vi foretager os til havs

Med forhandlingerne om havplanen har vi en unik mulighed for at rette op på den rovdrift og grådighed, der for længe har domineret i den politiske tilgang til havet. For dens bagside er en skævvridning af havmiljøet. Og jo mere forarmet havnaturen får det, jo sværere er det at genoprette balancen.

Havplanen skal sikre, at den nødvendige naturbeskyttelse af havmiljøet er til stede i alt, hvad vi foretager os til havs. Det, mener vi, er det primære formål – natur- og miljøhensynene skal veje absolut tungest.

Det har vi svært ved at spotte i regeringens udkast til havplanen. Så vi har vores arbejde lagt ud for os.

Havplanen skal være økosystembaseret – det betyder, at grundstenene skal lægges indenfor rammerne af, hvad de naturlige økosystemer kan holde til.

Peder Hvelplund, miljøordfører, Enhedslisten (Ø)

For havplanen skal være økosystembaseret – det betyder, at grundstenene skal lægges indenfor rammerne af, hvad de naturlige økosystemer kan holde til.

Det er vores lavpraktiske fundament og manøvrerum. Det betyder, at vi ikke kan høste flere fisk, end hvad bestandene og havbunden kan holde til, og at vi ikke kan suge råstoffer op eller bygge anlæg uden at tænke os om.

Al aktivitet til havs bliver nødt til at være på naturen og havmiljøets præmisser. Altid.

Vi skal tage udgangspunkt i EU's mål

Selvom det mest lyder som noget flot politik, der kommer fra Enhedslisten, så er den økosystembaserede tilgang udgangspunktet i lovgivningen om maritim fysisk planlægning og i EU’s naturdirektiver.

Det er altså ikke noget, vi har fundet på. Det står i loven. Det vil vi minde om så mange gange, som det måtte blive nødvendigt i de kommende forhandlinger om havplanen.

For vi er udfordrede af, at der ikke har været afsat tilstrækkelige midler til at afklare, hvordan vi reelt laver en økosystembaseret havplan.

Derfor må vi tage udgangspunkt i de mål, der ligger i EU’s direktiver for havstrategi, vandplaner, fuglebeskyttelse, habitater og Natura2000.

Det er nu, vi har chancen for at sætte retning for restaurering af vores havnatur og skabe store sammenhængende naturarealer, hvis vi tænker naturen og havets CO2-optag ind i løsning af klimakrisen og i anlægsprojekterne fra starten og ikke blot overlader den til at være frimærker af ålegræs.

Peder Hvelplund, miljøordfører, Enhedslisten (Ø)

Havplanen skal fremme de mål, der står i direktiverne. Det er ikke tilfældet for det udkast, vi er blevet præsenteret for.

Derudover vil vi i Enhedslisten have fokus på en solid forårsrengøring af tomme ord og ’papirparker’ – beskyttede områder, der kun er beskyttet på papiret.

De eksisterende natur- og miljøbeskyttelseszoner skal være omfattet af reel miljøbeskyttelse. Det gør sig særligt gældende for Natura 2000-områderne. Her skal råstofindvinding, CO2-lagring og bundtrawl formenes adgang.

Det er tid til at restaurere havnaturen

Vi vil også kræve en strategi for naturgenopretning til havs.

Det er nu, vi har chancen for at sætte retning for restaurering af vores havnatur og skabe store sammenhængende naturarealer, hvis vi tænker naturen og havets CO2-optag ind i løsning af klimakrisen og i anlægsprojekterne fra starten og ikke blot overlader den til at være frimærker af ålegræs.

Havplanen involverer i omegnen af 20 forskellige ministerier og styrelser.

Det er rigtig mange kokke, der skal afbalancere mange retter. Men netop derfor vil vi kræve en reel forhandling om havplanen. Vi vil ikke tage os til takke med lovning om, at de store, komplekse emner udskydes til behandling i den næste havplan om ti år.

For eksempel er der drøn på udviklingen af havvind i disse år. Derfor bliver rammerne for den type anlægsarbejde nødt til at blive udarbejdet nu og ikke om ti år.

I Enhedslisten går vi i spidsen for, at Danmark bliver den grønneste havnation i verden. Med havplanen er det nu, vi har chancen for at rette op på den alt for langvarige overudnyttelse af vores naturressourcer.

Det bliver vores fornemmeste opgave at søsætte en reel grøn genopretning, og det ser vi frem til.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00