Erhvervsliv frygter manglende MUDP-støtte

FINANSLOV: Erhvervslivet er bekymret over, at regeringen vil neddrosle støtten til miljøteknologi. Det kan koste arbejdspladser og eksport, lyder advarslen.

Der er afsat alt for få midler til miljøteknologi på finansloven. 

Det mener DI, Ingeniørforeningen og Dansk Miljøteknologi, som derfor har skrevet et brev til både Folketingets Miljøudvalg og Erhvervsudvalg.
I regeringens finanslovforslag for 2015 er der afsat 15,7 millioner til det såkaldte MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram). Det er langt mindre end i år, hvor der var afsat 55,2 millioner kroner og 2013, hvor bevillingen lød på 106,1 millioner kroner.

”Der er således lagt op til drastiske beskæringer i den generelle MUDP-indsats, og derved at der satses mindre på udvikling og demonstration af nye miljøteknologier, som ville kunne bidrage til at løse nogle af de store udfordringer med rent vand, klimatilpasning og renere luft, som er presserende både i Danmark og globalt,” skriver de tre organisationer, som også understreger, at MUDP kan være en god investering.

”Bevillinger til MUDP giver en stor beskæftigelseseffekt og mange produktionsarbejdspladser. Det er, dels fordi bevillingen suppleres med private investeringer, og fordi der udover den direkte beskæftigelseseffekt også er afledte eksport- og beskæftigelseseffekter, når der åbnes markeder for de nye løsninger og teknologier,” hedder det i brevet, hvor de tre organisationer også opfordrer til, at MUDP får sin egen lov på linje med de parallelle programmer EUDP og GUDP.

Miljøministeriet har tidligere til Altinget oplyst, at ministeriet dog ikke regner med, at faldet i bevillingerne til MUDP bliver så stort, som det lige nu tegner til. MUDP har de seneste år fået de fleste penge fra enkeltbevilllinger, og derfor er forventningen, at der findes penge til MUDP, når regeringen senere på efteråret skal udmønte forskningspuljen, ligesom pengene fra den grønne innovationspulje også vil komme MUDP til gavn. 

Login