Esben Lunde om naturpakke: Vi leverer mere end SR-regeringen

NATURPAKKE: Det blå skovmål er nu opfyldt, og så leverer vi nu mere natur end den røde regerings Naturplan Danmark, lyder det fra miljøminister Esben Lunde Larsen (V). Konservative fik sin kvælstof-løsning, og LA glæder sig over skov-resultat.

Det er en overordentlig ambitiøs naturpakke, som blå blok har præsenteret fredag morgen.

I hvert fald hvis du spørger miljøministeren selv. Faktisk kan regeringen nu bryste sig af at bruge flere penge på natur end den røde regering.

”Jeg er glad for, at vi har lavet en meget ambitiøs aftale. For vi ønsker at være ambitiøse og sikre os mod tilbagegang i biodiversiteten. Faktisk bruger vi nu mere end 100 millioner kroner ekstra i forhold til Naturplan Danmark,” lød det fra miljøminister Esben Lunde Larsen (V), da pakken blev præsenteret.

I aftalen bruger man 363,5 millioner kroner over fire år, og ministeren peger på, at Naturplan Danmark samlet set indeholdt initiativer for 240 millioner kroner.

LÆS MERE: Overblik: Her er den nye naturpakke

Partierne vil derudover bruge 23,1 millioner kroner om året på naturpakkens helt store slagnummer: Udlæg af mere skov til biodiversitetsformål.

De fire blå partier havde før valget et fælles forslag om at udlægge 25.000 hektar statsskov til naturhensyn, herunder urørt skov. Og med naturpakken ønsker partierne at nå det mål. Konkret er man klar til at udlægge 13.300 nye hektar til biodiversitetsformål oven i de 11.700 hektar, der allerede eksisterer.

Det fremgår i teksten, at der alt i alt kommer til at være udlagt 19.100 hektar urørt skov og 5.900 hektar anden biodiversitets-skov, når alt er fuldt indfaset. Derudover skal private skov-ejere kunne tilbydes en ordning til frivilligt at udlægge urørt skov mod kompensation. Partierne forventer, at der over de næste ti år vil blive udlagt 3.300 hektar urørt skov på private arealer.

Vi er nu i mål
Esben Lunde Larsen er meget tilfreds med resultatet.

”Vi er nu i mål med vores løfte. Vi leverer 25.000 hektar biodiversitetsskov, og der kommer 10.000 hektar ny urørt skov. Det viser, at vi har lyttet til biodiversitetsforskere, som har givet os nogle virkelig gode råd. Det skinner igennem,” siger Esben Lunde Larsen.

Næste skridt bliver ifølge ministeren at få afdækket, hvor man får mest biodiversitet for pengene. Det vil være afklaret inden for et år, lyder det.

LÆS MERE: Her er reaktionerne på naturpakken

Liberal Alliances Carsten Bach lægger også vægt på skovene, som han bestemt gerne vil have æren for.

”Målet om urørt skov var nok ikke blevet indfriet uden Liberal Alliance. Jeg vil sige så meget, at regeringens første udspil til det her i min optik ikke var nok til at leve fuldt og helt op til intentionen i vores fælles forslag fra før valget,” siger han.

K glæder sig over kvælstof-løsning
I den brede offentlige debat om naturpakken har Konservatives kvælstofkrav – der kom i kølvandet på det kaotiske forløb om Landbrugspakken – fyldt meget. Og Konservative fik sit ønske opfyldt, da man vil etablere en ny frivillig efterafgrøde-ordning.

”Det er svært ikke at smile, når jeg står her med 630 tons kvælstofreduktion. Og vi har holdt fast på, at pengene ikke skal komme fra de midler, der oprindeligt var afsat til naturpakken,” siger miljøordfører Mette Abildgaard (K).

Dansk Folkeparti glæder sig over, at der med aftalen bliver fokus på at afbureaukratisere, så landmænd får nemmere ved at lave naturpleje. Der skal blandt andet tages hånd om landbrugets bekymringer for §3-naturen, og så bliver der nu åbnet op for mere brug af erstatningsnatur.

”For os har det handlet meget om at sikre afbureaukratisering, så landmanden kan passe på naturen, uden at han mister rettet til at dyrke sin mark. Og så er jeg rigtigt glad for, at vi får mere erstatningsnatur,” siger Pia Adelsteen (DF).

Politisk prioritering
I alt er der initiativer for 363,5 millioner kroner over fire år. Det er inklusiv penge til de ekstra 65,8 millioner til kvælstofreducerende tiltag, som er taget fra Landbrugspakkens kvælstofreserve. I øvrigt kan man konstatere, at naturpakken er finansieret ved at skære 152,5 millioner ned på SR-regeringens Naturplan Danmark, og så dropper man projekter og puljer inden for Miljø- og Fødevareministeriets ressort for 80,7 millioner kroner.

Derudover sælger man ud af grunde og arealer (blandt andet produktionsskov) for 30 millioner, mens tabte indtægter fra skovproduktion er opgjort til 34,5 millioner over de næste fire år.

”Det er udtryk for, at der også er nogle ting, vi gør mindre af. Og det er bare en politisk prioritering,” siger Esben Lunde Larsen.

Forrige artikel Her er reaktionerne på naturpakken Her er reaktionerne på naturpakken Næste artikel DOF: Naturpakken gemmer på mange grimme ting DOF: Naturpakken gemmer på mange grimme ting
 • Anmeld

  Dirch Ehlers

  Naturpakken savner videnskabeligt grundlag

  Saltholm var en frugtbar Ø.

  Det er Saltholm ikke længere. Bramgåsen har indtaget øen og lagt den øde!
  Nu invaderer Bramgåsen for alvor Danmark og efterlader spor alle vegne, hvor den hærger.
  720 millioner gåselort afleveret i foråret 2016 på Saltholm varsler ilde for Danmark!
  Opmåling på Saltholm primo maj viser ca 80 gåselort pr. kvadratmeter Saltholm i gennemsnit .
  Saltholm er på ca 18 kvadratkilometer, der er en del pytter, øer og vandhuller, så lad os for nemheds skyld sige at landarealet er på 9 kvadratkilometer (meget lavt sat).
  Det giver 3000x3000 x80 = 720.000.000 gåse lorte på land. Og formentlig mere end 720.000.000 gåselorte i vandet (pytter og Øresund).
  Gåsen har afføring hvert 2 3/4 minut!
  Tidligere gennem mange århundrede har øen kunnet afgræsses af ca 2000 kreaturer forår, sommer og efterår.
  I 2003 var aftalen med myndighederne afgræsning om vinteren med 300 kreaturer, og 800 kreaturer forår, sommer og efterår (nedsat fra 1000 som følge af afgræsning af gæs).
  I 2015 kom der 200 kreaturer ved midsommer og forlod øen magre i november.
  I 2016 er der næppe mulighed for afgræsning med kreaturer, da der intet græs er og øen er som en kokosmåtte, som følge af gæssenes hærgen med Naturstyrelsens velsignelse.
  Dette forår er fårenes ernæringstilstand ikke som den plejer at være til trods for fodring med importeret hø!
  Gæssene flytter, for nu er der ikke mad nok på Saltholm!
  Hele Danmark må holde for, - Saltholm er blot et eksempel, så god fornøjelse på stadions, baner, reservater, parker etc..
  Hvis man vil undgå gåselort kan kunststof græs anbefales til fodboldbaner og golf, invasionen er på vej med Naturstyrelsens velsignelse og samtidig sørger gæssene for at flytte kvælstof og fosfor i store mængder til vandløb, sund og bælt.
  Velkommen til gåselort!
  Når vegetationshøjden falder til kokus måtte højde forsvinder insekterne og med dem en masse fugle til skade for biodiversiteten, dette er dokumenteret af universitetet i Kristianstad!
  Videnskabelige undersøgelser kan anbefales! - og de findes i Sverrig, men de er ikke på mode i DK.
  Talrige henvendelser til ansvarlige myndigheder har været helt uden effekt.
  Og gæs er overhovedet ikke farlige for fly, spøg blot Naturstyrelsen!
  Alle tror at myndighederne tager hånd om flysikkerheden, - det gælder ikke for gæssenes rolle efter min erfaring.
  Gåse bestanden fordobles på 2 år, den første rede blev observeret af myndighederne på Saltholm i 1993, så problemerne er af nyere dato.
  Se selv efter hvordan Naturstyrelsen har ødelagt Saltholm. Naturstyrelsens videnskabelige dokumentation er ikke eksisterende, politikerne er på dybt vand. Troværdigheden til beslutningsprocesserne sættes overstyr og det er umuligt at få en videnskabelig diskussion med de kreative folk i Naturstyrelsen, navnene på disse forbliver hemmelige!
  Dirch Ehlers

 • Anmeld

  Poul B.

  Flot Dirch Ehlers

  Det er en flot indsats du leverer med din kommentar til den vedtagne naturpakke. Mærkværdigt at du ikke får mangfoldigt mange tillægskommentarer fra andre kommentatorer. Tavsheden fra Folketinget var vel forventeligt? Hvilken mening vil det give i stedet for bramgæs at skrive 'mennesker', og tænke tilsvarende på Jordens totaltkatastrofale verbefolkning?

 • Anmeld

  arne lund

  Foruroligende

  Tak till Dirch Elers - Nyt for mig, og sikkert mange andre, men nok kun fordi vi har sovet i timen.
  Hvilke løsninger har du til at "genoprette" tilstanden i de områder, hvor bramgåsen har hærget? Skal de skydes, eller.....?