Esben Lunde om naturpakke: Vi leverer mere end SR-regeringen

NATURPAKKE: Det blå skovmål er nu opfyldt, og så leverer vi nu mere natur end den røde regerings Naturplan Danmark, lyder det fra miljøminister Esben Lunde Larsen (V). Konservative fik sin kvælstof-løsning, og LA glæder sig over skov-resultat.

Foto: Uffe Weng/Scanpix
Hjalte T. H. Kragesteen

Det er en overordentlig ambitiøs naturpakke, som blå blok har præsenteret fredag morgen.

I hvert fald hvis du spørger miljøministeren selv. Faktisk kan regeringen nu bryste sig af at bruge flere penge på natur end den røde regering.

”Jeg er glad for, at vi har lavet en meget ambitiøs aftale. For vi ønsker at være ambitiøse og sikre os mod tilbagegang i biodiversiteten. Faktisk bruger vi nu mere end 100 millioner kroner ekstra i forhold til Naturplan Danmark,” lød det fra miljøminister Esben Lunde Larsen (V), da pakken blev præsenteret.

I aftalen bruger man 363,5 millioner kroner over fire år, og ministeren peger på, at Naturplan Danmark samlet set indeholdt initiativer for 240 millioner kroner.

Målet om urørt skov var nok ikke blevet indfriet uden Liberal Alliance.

Carsten Bach (LA), Miljøordfører

LÆS MERE: Overblik: Her er den nye naturpakke

Partierne vil derudover bruge 23,1 millioner kroner om året på naturpakkens helt store slagnummer: Udlæg af mere skov til biodiversitetsformål.

De fire blå partier havde før valget et fælles forslag om at udlægge 25.000 hektar statsskov til naturhensyn, herunder urørt skov. Og med naturpakken ønsker partierne at nå det mål. Konkret er man klar til at udlægge 13.300 nye hektar til biodiversitetsformål oven i de 11.700 hektar, der allerede eksisterer.

Det fremgår i teksten, at der alt i alt kommer til at være udlagt 19.100 hektar urørt skov og 5.900 hektar anden biodiversitets-skov, når alt er fuldt indfaset. Derudover skal private skov-ejere kunne tilbydes en ordning til frivilligt at udlægge urørt skov mod kompensation. Partierne forventer, at der over de næste ti år vil blive udlagt 3.300 hektar urørt skov på private arealer.

Vi er nu i mål
Esben Lunde Larsen er meget tilfreds med resultatet.

”Vi er nu i mål med vores løfte. Vi leverer 25.000 hektar biodiversitetsskov, og der kommer 10.000 hektar ny urørt skov. Det viser, at vi har lyttet til biodiversitetsforskere, som har givet os nogle virkelig gode råd. Det skinner igennem,” siger Esben Lunde Larsen.

Næste skridt bliver ifølge ministeren at få afdækket, hvor man får mest biodiversitet for pengene. Det vil være afklaret inden for et år, lyder det.

LÆS MERE: Her er reaktionerne på naturpakken

Liberal Alliances Carsten Bach lægger også vægt på skovene, som han bestemt gerne vil have æren for.

”Målet om urørt skov var nok ikke blevet indfriet uden Liberal Alliance. Jeg vil sige så meget, at regeringens første udspil til det her i min optik ikke var nok til at leve fuldt og helt op til intentionen i vores fælles forslag fra før valget,” siger han.

K glæder sig over kvælstof-løsning
I den brede offentlige debat om naturpakken har Konservatives kvælstofkrav – der kom i kølvandet på det kaotiske forløb om Landbrugspakken – fyldt meget. Og Konservative fik sit ønske opfyldt, da man vil etablere en ny frivillig efterafgrøde-ordning.

”Det er svært ikke at smile, når jeg står her med 630 tons kvælstofreduktion. Og vi har holdt fast på, at pengene ikke skal komme fra de midler, der oprindeligt var afsat til naturpakken,” siger miljøordfører Mette Abildgaard (K).

Dansk Folkeparti glæder sig over, at der med aftalen bliver fokus på at afbureaukratisere, så landmænd får nemmere ved at lave naturpleje. Der skal blandt andet tages hånd om landbrugets bekymringer for §3-naturen, og så bliver der nu åbnet op for mere brug af erstatningsnatur.

”For os har det handlet meget om at sikre afbureaukratisering, så landmanden kan passe på naturen, uden at han mister rettet til at dyrke sin mark. Og så er jeg rigtigt glad for, at vi får mere erstatningsnatur,” siger Pia Adelsteen (DF).

Politisk prioritering
I alt er der initiativer for 363,5 millioner kroner over fire år. Det er inklusiv penge til de ekstra 65,8 millioner til kvælstofreducerende tiltag, som er taget fra Landbrugspakkens kvælstofreserve. I øvrigt kan man konstatere, at naturpakken er finansieret ved at skære 152,5 millioner ned på SR-regeringens Naturplan Danmark, og så dropper man projekter og puljer inden for Miljø- og Fødevareministeriets ressort for 80,7 millioner kroner.

Derudover sælger man ud af grunde og arealer (blandt andet produktionsskov) for 30 millioner, mens tabte indtægter fra skovproduktion er opgjort til 34,5 millioner over de næste fire år.

”Det er udtryk for, at der også er nogle ting, vi gør mindre af. Og det er bare en politisk prioritering,” siger Esben Lunde Larsen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carsten Bach

MF (LA)
cand.scient. i anvendt kvartærgeologi (Aarhus Uni. 2003)

Esben Lunde Larsen

Fhv. miljø- og fødevareminister, uddannelses- og forskningsminister og MF (V), studerende
cand.theol. (Københavns Uni. 2008), ph.d. (Københavns Uni. 2013)

Mette Abildgaard

MF og politisk ordfører (K), formand for Statsrevisorerne
cand.soc. i offentlig forvaltning og kommunikation (Roskilde Uni. 2013)

0:000:00