Fiskeriforening: Husk fakta om fiskeriet i naturpakken

DEBAT: Fiskeriet er afhængig af et sundt og rent havmiljø, og derfor er det vigtigt med en natur- og biodiversitetspakke. Men den skal bygge på fakta om fiskeriets påvirkning af havmiljøet og ikke på følelser og forkerte forestillinger, skriver Svend-Erik Andersen.

Af Svend-Erik Andersen
Formand for Danmarks Fiskeriforening

Fiskerne er over det hele. De fisker i store farvandsområder, tømmer havet og ødelægger havmiljøet.

I fiskeriet bliver vi ofte mødt med sådanne fejlagtige påstande, og intet kunne være mere forkert. Vi lever af havet, og vi er fuldstændigt afhængige af et sundt og rent havmiljø.

Så regeringens grønne fokus og ny natur- og biodiversitetspakke ligger bestemt Danmarks Fiskeriforening på sinde.

Faktisk ser vi det som en gylden mulighed for at få ryddet op i alle de forkerte forestillinger, der hersker omkring dansk fiskeri. Det er tid til at få fakta på bordet og ikke lade følelserne løbe af med én.

Fiskeriets påvirkning overestimeres
Og gerne fakta om, hvilken konkret påvirkning fiskerierhvervet har på naturen. Når vi driver fiskeri, og der høstes af de fisk og skaldyr, vi som mennesker efterspørger, påvirkes havmiljøet selvfølgelig. Det gælder for alt fiskeri og ved anvendelse af alle typer af redskaber.

Det står fiskerne selvfølgelig ved, for det er et faktum, men man glemmer, at selve fiskeriindsatsen ofte kun foregår i de forskellige områder i få minutter ad gangen. Nogle områder er det én gang om året, der fiskes i området, andre områder er det måske 10-20 gange om året.

I den mellemliggende periode har havmiljøet fred og ro fra fiskeriet til at udvikle sig naturligt. Men der mangler en opgørelse af, hvor meget de forskellige farvande rundt om Danmark påvirkes af forskellige typer af fiskeri.

Der findes en lang række opgørelser over fiskeriets udbredelse, men estimaterne er for grove, hvilket automatisk fører til, at påvirkningen fra fiskeriet kraftigt overestimeres. De præcise opgørelser mangler, og det er en skam!

Naturpakke på oplyst grundlag 
For uden det rigtige videnskabelige grundlag, så tages beslutninger i blinde. Og der er risiko for, at de virker stik modsat hensigten og i sidste ende kan resultere i at skade havmiljøet. Det kan ingen være tjent med.

Derfor bør en kommende natur- og biodiversitetspakke bygge på så oplyst et grundlag som muligt, inden eventuelle reguleringer gennemføres.

Det er vigtigt, at der udarbejdes præcise opgørelser over fiskeriets udbredelse. Gerne på de forskellige havbundstyper, der findes i farvandene.

Lad mig give et eksempel. Umiddelbart kan det virke fristende at lukke store områder for fiskeri for at passe på naturen. Men er det nu også det bedste?

Fisk flytter sig, og fiskerne har derfor brug for at kunne fiske dér, hvor de nu engang opholder sig.

Det betyder, at hvis fiskerne ikke har adgang til de områder, hvor der findes store forekomster af fisk, tvinges de til at fiske på meget mere havbund for at fange de tildelte kvoter.

Når fiskeriet er mest muligt effektivt, bliver påvirkningen af havmiljøet mindst, da fiskeren så fanger sine kvoter hurtigt.

Arbejder med at reducere aftryk
Tingene hænger sammen og er komplekse. Der er derfor brug for fakta og for at tænke langsigtet, så får vi de bedste resultater for både natur og fiskeri.

Fiskerne er i høj grad interesseret i at passe på havmiljøet. Størstedelen af dansk fiskeri er bæredygtighedscertificeret med MSC-mærket.

Vi arbejder dagligt på at reducere brændstofforbrug, bundpåvirkning og bifangst i fiskeriet, så påvirkningen på miljøet fra fiskerierhvervet kan blive så lille som muligt, så vi netop sikrer sameksistensen mellem et bæredygtigt forvaltet havmiljø og et bæredygtigt fiskeri.

Fiskerne lever af at kunne fiske og levere friske og sunde fisk og skaldyr, der dagligt høstes fra havene omkring Danmark til de europæiske forbrugere. Og det vil vi selvfølgelig gerne kunne blive ved med.

Forrige artikel Seges: Vores fjorde har brug for lokale indsatser Seges: Vores fjorde har brug for lokale indsatser Næste artikel Dansk Erhverv: Biomaterialer bør anerkendes som knappe ressourcer Dansk Erhverv: Biomaterialer bør anerkendes som knappe ressourcer