Friluftsrådet: Naturpakken skal sætte fokus på bedre oplevelsesmuligheder

DEBAT: Hvis natur- og biodiversitetspakken ikke bare skal blive én pakke, men en hel pakkekalender til naturen, skal den indeholde mere natur, bedre oplevelsesmuligheder og stærkere naturformidling, skriver Niels-Christian Levin Hansen.

Af Niels-Christian Levin Hansen
Formand, Friluftsrådet

I Friluftsrådet glæder vi os over den involverende proces, som statsminister Mette Frederiksen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S) har sat i gang frem mod regeringens natur- og biodiversitetspakke.

Krisen i naturen løses nemlig ikke på det miljø- og naturpolitiske område alene. Derfor er der særlig grund til at glæde sig over, at der er lagt op til indsatser, der både muliggør redningsindsatser for truede arter her og nu, men også et bredspektret og langsigtet arbejde for at sikre naturen en plads i vores land og i vores hjerter.

Vi tror nemlig, at det er en forudsætning for at løse natur- og biodiversitetskrisen, at befolkningen er engageret og bakker op om naturpolitikken på den lange bane.

Tænk naturoplevelser ind
Der er ingen tvivl om, at naturen har brug for mere plads, og der er et akut behov for sammenhængende naturområder med vildere natur – sæt for vores skyld gerne ambitiøse mål.

Et godt greb, som er nævnt i flere sammenhænge, er ”naturzoner”, hvor der ikke er produktion, men vild natur til gavn for biodiversiteten og befolkningens muligheder for fantastiske natur- og friluftsoplevelser.

For at løse biodiversitetskrisen er det helt nødvendigt at tænke naturoplevelser ind, hvis vi skal styrke den folkelige interesse for og viden om naturen. Vi skal mere ud i naturen til hverdag og i ferier, gerne så meget, at fremgangen kan måles.

Det kræver åben og let tilgængelig natur med gode adgangsmuligheder.

Grønne stier er vejen ud i naturen
Friluftsrådet foreslår et nationalt net af grønne stier og ruter, der kæder landets naturområder sammen, udvikler sammenhængende naturskønne ruter på kryds og tværs af landet og skaber gode overgange mellem by og natur.

Denne rekreative infrastruktur skal udvikles på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Mange kommuner, foreninger og stigrupper arbejder allerede med at forbedre mulighederne lokalt, men vi mangler at binde landet sammen i et netværk med friluftsfaciliteter undervejs, en samlet formidlingsplatform og fælles kvalitetsstandarder.

Med et sådant forslag kan natur- og biodiversitetspakken blive en gave til os alle og i øvrigt til den bæredygtige turisme.

Vi skal have oplevelser i naturen, som styrker vores forståelse af den og personlige forhold til den. Og så skal vi også vide, hvad biodiversitet er, og hvilken værdi en rig natur har.

Naturdannelse som fundament
Oplevelser i naturen, viden om naturen og et forhold til naturen – det, som Friluftsrådet tilsammen kalder naturdannelse – er fundamentet for at ville passe på naturen, være miljøbevidst og vælge en bæredygtig livsstil.

Derfor skal vi styrke børns naturdannelse alle de steder, hvor børn færdes. Dagtilbud kan med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner – og styrket natur- og udeliv i pædagoguddannelsen – give et fundament for de mindste.

I grundskolen skal naturfagene og særligt biologiundervisningen styrkes, og der skal være resurser til mere udeskole og til friluftsliv som valgfag, i idrætsundervisningen og på udflugter.

Foreningerne skal have gode muligheder for at invitere alle børn med og bidrage til børns naturdannelse i fritiden. Det er en del af et godt børneliv – og det er med til at sikre, at de kommende generationer kommer ud i naturen og får lyst til at passe på den.

Så med denne treenighed: mere natur, bedre oplevelsesmuligheder og stærkere naturformidling, så kan natur- og biodiversitetspakken blive ikke bare én pakke, men en hel pakkekalender til naturen og til befolkningen.

Forrige artikel Forfattere: Rune Engelbreth tillægger os synspunkter, vi ikke har Forfattere: Rune Engelbreth tillægger os synspunkter, vi ikke har Næste artikel Concito: Lav en biodiversitetslov på linje med klimaloven Concito: Lav en biodiversitetslov på linje med klimaloven
Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

ANBEFALINGER: Få måneder før regeringen skal forhandle en stort anlagt naturpakke, kommer en række af landets førende forskere med anbefalinger til, hvordan naturkrisen i Danmark bliver stoppet. ”Der er brug for en særlig indsats i Danmark,” lyder det fra forsker bag rapporten.