Gjerding til DF: Jeres forslag udhuler et vigtigt instrument til naturbeskyttelse

REPLIK: Under overskriften ”demokratisering” vil DF give stat og kommune ret til at stoppe forslag om fredninger. Det er de facto et opgør med fredningsinstrumentet, skriver Maria Reumert Gjerding.

Af Maria Reumert Gjerding
Præsident for Danmarks Naturfredningsforening

En fredning er den stærkeste beskyttelse af naturen, vi har i Danmark, og fredninger beskytter nationale natur- og kulturværdier, som mange af os nødig ville undvære.

For eksempel skulle Fyns største strandeng Monnet efter den oprindelige plan være blevet en losseplads, men den er nu sikret for nutidige og fremtidige generationer.

Madsebakke på Bornholm med 3000 år gamle helleristninger skulle have været sommerhusområde, men det endte netop ikke sådan, fordi Danmarks Naturfredningsforeningen foreslog fredningen.

Samlet set er det os, der foreslår 7 ud af 10 nye fredninger, og i 85 procent af tilfældene beslutter fredningsnævnene, at vores forslag skal gennemføres.

DF's foreslag vil føre til færre fredninger i fremtiden
Derfor kan det undre, at folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Københavns Storkreds, Lars Vestergaard, skriver i Altinget mandag, at det ”klinger hult”, når jeg siger, at partiets nye forslag er en trussel mod naturbeskyttelsen i Danmark.

For det, Dansk Folkeparti vil med deres forslag, er at fratage os muligheden for selvstændigt at foreslå fredninger i fremtiden.

Det betyder, at nye fredningssager kun vil blive rejst, hvis stat eller kommune har en selvstændig interesse i en ny fredning.

Vi ved, på baggrund af firs års erfaring i fredningssystemet, at stat og kommune meget sjældent har en selvstændig interesse i at foreslå nye fredninger.

Dansk Folkepartis forslag vil derfor føre til markant færre fredninger i fremtiden, og det vil dermed effektivt udhule det stærkeste instrument til naturbeskyttelse, vi overhovedet har.

Hvis ikke Danmarks Naturfredningsforening havde haft mulighed for at foreslå en fredning selvstændigt, så ville der være sommerhuse på Skagens Gren, og fredningen på Brorfelde var ikke blevet gennemført, og sådan kan listen fortsættes.

Generationskontrakt
Fredninger er en slags generationskontrakt, der er med til at sikre nationale natur- og kulturværdier for os og vores efterfølgere.

Det var Thorvald Stauning som i 1937 gav civilsamfundsorganisationer mulighed for at rejse fredningssager ud fra den begrundelse, at der skulle sikres en part i fredningssystemet, som udelukkende varetog naturens interesse over for kommunerne og statens mere kortsigtede ofte økonomiske interesser.

Dengang var det fordi, der var et behov for at sikre naturen mod pres fra byggeri og landbrug, og for at sikre borgernes adgang til den frie og ubebyggede natur.

Det billede er ikke ændret – tværtimod. Naturen er presset som aldrig før.

Danmark er det land i EU med mindst beskyttet natur, og presset på naturen fra menneskelig aktivitet som industri og byggeri har aldrig været større.

Over 2000 arter af dyr og planter i den danske natur er truet med udryddelse – det gælder for eksempel spidsmusen, kirkeuglen, rødlig perlemorssommerfugl og enghumlebien.

Derfor er der om noget brug for, at vi ikke slækker på naturbeskyttelsen, som Dansk Folkeparti lægger op til.

Deler gerne retten
Vi har i Danmarks Naturfredningsforening en ret til at foreslå fredninger, og det gør vi efter nøje overvejelser omkring 4-5 gange om året. Altid efter grundig og forudgående dialog med lodsejere, politikere og borgere.

Her er det vigtigt at huske, at vi ingen indflydelse har på, hvorvidt fredningen skal gennemføres.

Det besluttes i lokale fredningsnævn, hvor både kommune og stat er direkte repræsenteret med en uvildig dommer for bordenden.

Vi deler gerne retten til at foreslå fredninger med andre civilsamfundsorganisationer, som Dansk Folkeparti foreslår, men at kalde det samlede forslag for en demokratisering er simpelthen spin af værste skuffe.

For kernen i forslaget er, at naturens stemme i fredningssystemet skal stækkes, fordi os, der entydigt står på naturens side, ikke længere selvstændigt skal kunne foreslå nye fredninger. Uanset hvor mange vi er.

Det vil de facto være et opgør med fredningsinstrumentet, og det vil betyde, at der stort set ikke længere vil blive rejst fredninger i Danmark.

Danskerne bakker op
Heldigvis bakker rigtig mange danskere op om Danmarks Naturfredningsforenings ret til at foreslå fredninger.

Ifølge en ny måling fra Kantar Gallup erklærer 73 procent sig enige eller overvejende enige i, at "det er vigtigt for beskyttelsen af vores natur, at en organisation som Danmarks Naturfredningsforening kan foreslå fredninger af natur- og kulturhistoriske værdier”.

Blandt Dansk Folkepartis vælgere er tallet 70 procent. Det vidner om, at bevidstheden om en stærk naturbeskyttelse er bredt repræsenteret i Folketinget, ligesom værdien af fredninger er almen kendt.

På regeringens nye liste over Danmarks smukkeste og rigeste natur er 10 ud af de 15 kanoniserede områder i den nye Naturkanon således fredede områder. For eksempel Suserup Skov, Skagen og Råbjerg Mile, Mandø og Vadehavet.

For alle parter bliver som regel glade for en fredning, selvom stat og kommune ofte er tilbageholdende, når det gælder om at rejse en fredningssag.

Derfor bliver det ofte os som naturens organisation, der står på mål for en fredning, indtil den er faldet på plads.

Jeg kan kun appellere til, at Folketingets partier bakker op om naturbeskyttelsen i Danmark, når Dansk Folkepartis beslutningsforslag bliver behandlet i Folketingsalen den 24. januar 2019.

Forrige artikel Biolog om dige-kritik: Vi har gjort op med kaotiske tilstande Biolog om dige-kritik: Vi har gjort op med kaotiske tilstande Næste artikel Aarhus Universitet: Sådan vil vi sikre forskningsfriheden Aarhus Universitet: Sådan vil vi sikre forskningsfriheden
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Glædeligt at se at DN stadig betragter fredning som et vigtigt redskab til naturbevarelse.

  Et samfund, der forbyder brugen af kunstgødning, syntetiske pesticider og gensplejsning til produktion af fødevarer og andre produkter det vælger at kalde økologiske, er et samfund der hverken interesserer sig for økologi, natur eller sine efterkommere og den fremtid det stiller dem i udsigt.

  Det er en ulykke af dimensioner om det mod forventning skulle vise sig at pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, biodiversiteten, folkesundheden, dyrevelfærden, klimaet, denne verdens fattigste mennesker, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

  Miljøforkæmpere fortjener stor anerkendelse for at have rejst tvivl om, hvorvidt pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi nu også vil vise sig som det vigtige fremskridt mod en mindre naturødelæggende økologisk produktion af sundere fødevarer vi ellers havde håbet på og regnet med at det ville.

 • Anmeld

  Torkil Formanb · selvstændig

  Hvorfor vil DF ikke medvirke til naturbeskyttelse- de har retten allerede idag!

  Hvis DF tænker på samfundets udvikling som politisk parti kan de også tænke på hvad natur betyder for os alle. Men hvordan gør de det?
  Medvirker de til der bliver mere og at naturen bliver mangfoldig?
  Rejser de mange sager som byrådsmedlemmer og fra deres øvrige politiske ta buretter? Har de brugt deres rettigheder mange, gange, nogle gange eller slet ikke?
  Når de formenligt har glemt dette, hvorfor vil de så ikke gøre noget reelt for at styrke sagen reelt? hvorfor roser de f.eks. ikke DN som dog gør lidt takket være en politisk historisk rettighed som tidligere politikere gav DN, som slet ikke kan løfte opgaven i forhold til hvad naturen betyder for os alle.

 • Anmeld

  Flemming Kruse · Naturelsker

  DFs populisme er uden grænser

  DF vil begrænse, og helst helt stoppe, naturbeskyttelse i Danmark. Det som er allermest dansk vil de ikke beskytte, netop det karakteristiske danske landskab med bakker, skov og strand og dets indhold af dyr og planter. Man finder altid DF på den side af fronten hvor man aktivt bekæmper vores natur: landbrugspakke, forhadte vandløb, flere havbrug, byggeri i skove, byggeri ved vores kyster, pesticider og mere gødning. Kun pensionerede cirkuselefanter og hundehvalpe finder nåde for DFs populistiske snæversyn. Måske det er DFs mørkemænd i Bæredygtigt Landbrug og andre ekstremistiske organisationer der støber de kugler som så føres frem af DFs intelligentsia i form af jyske bodegaejere.
  Det er en stor glæde at progressive konservative (Mette Abildgaard) har sagt Nej til DFs sorte forslag og fået udvirket et Nej fra Regeringen til forslaget, selvom Venstres mørkemænd som Erling Bonnesen og Kristian Pihl Lorentsen sikker gerne så naturbeskyttelsen fjernet.

 • Anmeld

  Søren Jensen · Politisk engageret SF pensionist

  DF er i sin holdning, skyld til dårligere klima

  Gud ske lov har DF ikke magt som de har agt, på klima området, det ville blive en katastrofe for vores samfund og sundhed, hvis dette nationalistiske parti også kunne påvirke klima debatten, som DF har på værdi politikken. Når et højteknologisk og meget forurenende land som det danske, skal vi holde ekstra fast i klima/miljø området, og have de mest kvalificerede organisationer og råd til at varetage disse meget følsomme områder. DF er klima fjende nr. 1 i Danmark, så derfor skal deres indflydelse på området lukkes helt af. I den fremtidige evt. røde regering, skal DF lukkes helt ude af alle klima/miljø afgørelser overhovedet. SJ.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Hele Danmark skal fredes,

  fra flere kulturødelæggere, fra flere euudbyttere og fra flere smaskebureaukrater og deres grådige sugerør i folkets lommer.

  Jeg kan da blive lidt bekymret for hende med det lange navn, hun er så bleg, det lille skind; måske lidt motion udendørs og lidt sol og blæst vil få lidt farve i de anæmiske kinder?
  Nogen gange en gåtur får tankerne på rette vej, måske en ide for hende?

 • Anmeld

  Ivar Nielsen

  Angående Madsebakke fredningen

  Det er korrekt at Danmarks Naturfredningsforening i 2006 rejste en fredningssag om helleristningerne omkring Madsebakke og fik den gennemført.
  Men allerede tilbage i 1994 planlagde daværende Allinge-Gudhjem Kommune et Hotel & Feriehytteprojekt hvor hverken den lokale Fredningsforening eller andre offentlige myndigheder havde noget at indvende imod dette projekt der havde fået dispensation til at bygge helt ind til 30 meter fra selve Madsbakke der var AUTOMATISK fredet som oldtidsminde med en 100 meters fredning:
  Havde jeg som privatperson ikke indklaget projektet til Naturklagenævnet og fået medhold i klagen, var området blevet bebygget allerede i 1995-96 og så havde der slet ikke være en sag for Danmarks Naturfredningsforening at rejse i 2006.
  Dette forløb viser med al tydelighed at hvis kommuner får retten til at indstille frednings sager, så kan det se sort ud for vores kulturfund.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  DN er et demokratisk problem

  - nej, det er ikke et "de facto et opgør med fredningsinstrumentet," sådan som Maria Reumert Gjerding skriver. Det er kun at bringe DN ind på linie med alle andre institutioner og borgere i landet.

  For sagen er jo, at vi har et demokratisk problem med DN når, situationen er, at 7 ud af 10 nye fredninger foreslås af DN, og at fredningsnævnene i 85 procent af tilfældene beslutter DN´s forslag.

  Og Thorvald Stauning gav ganske rigtigt i 1937som begrundelse for at tildele DN denne udemokratiske rettighed i fredningssystemet, at en civilsamfundsorganisation skulle have mulighed, fordi de så udelukkende tog naturens parti.

  Men Maria Reumert Gjerding glemmer den måske væsentligste begrundelse for Thorvald Stauning: At han nok var noget forlibt i DN´s daværende charmerende forkvinde, og gerne ville pleace hende med denne uhørte gestus - hvormed han udelod resten af samfundet. Al ære for Stauning, men i den sag fejlede han fælt, og har næppe tænkt konsekvenserne igennem.

  Sagen er i en nøddeskal, at DN helt uden noget politisk mandat, og på grundlag af en uhørt særstilling, har tilkæmpet sig en ret til bestemme over andres ejendom og værdier. Og tilmed tillader sig den frihed, at postulere, at alle vi andre jo er ligeglade med naturen og fredning.

  Det er vi ikke, men vi er nogle der er godt trætte af DN´s stadigt stigende misbrug af sin politiske indflydelse.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Underlig form for demokrati

  Så er Maria Reumert Gjerding igen ude og remse den samme lire af hun har kørt med gennem længere tid:
  - Ingen andre end Danmarks Naturfredningsforening har forstand på naturen og ingen andre gør noget for naturen, så derfor skal DN være den eneste organisation, som kan indstille til fredning!
  Første gang jeg hørte at det var en eneret, - et patent som DN havde var jeg ved at tumle baglæns ned af stolen. Hvorfor kun en - én organisation? Det er da ganske urimeligt set med demokratiske briller, også set i lyset af den medlemsflugt DN har oplevet gennem en længere årrække.
  Hvorfor kan Danmarks Jægerforbund eller lystfiskernes organisation eller måske Dansk Sejlunion ikke?
  DF er ikke mit parti (hvis der er noget, der er det) men jeg må tage dem i forsvar, - de har aldrig påstået, at retten skal tages fra DN; men blot opfordret til at nogle flere, vil kunne foreslå fredninger, - hvilket da er helt efter den demokratiske opfattelse, vi har i DK.
  Om en fredning så bliver taget til følge, er jo en helt anden snak.
  Men det ville under alle omstændigheder være gavnligt for debatten omkring fredningssager, da DN dels har en tilbøjelighed til at zoome helt ind på millimetersmå detaljer og derved glemme det forkromede overblik og måske endda i særlig grad nu, hvor DN nærmest har udviklet sig til en slags politisk parti.

 • Anmeld

  Lars Vestergaard · pens. Nørrebro, absolut ikke DF-er

  Der er 2 fredningsområder i Danmark. Ingen har monopol på fredningsforslag.

  Danmarks Naturfredningsforening har ret til at rejse fredningssager, dvs foreslå fredninger af det danske landskab
  Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur har tilsvarende mulighed for at rejse fredningssager for bygninger og bebyggede områder.
  Begge former for fredninger skal vedtages i fredningsnævn eller det særlige Bygningssyn for at fredningerne gennemføres.

  Det er altså ikke DN eller By og Land, der freder.
  Afgørelsen om fredning ligger i fredningsudvalgene med en dommer som formand; men DN og By og Land har retten til at udarbejde solide forslag, der redegør for hvorfor arealer eller bygninger bør fredes.
  Stat og kommuner har ret til selv at foreslå fredninger, men gør det sjældent.
  DN har ikke monopol på fredningsforslag.

  Fredningsforslag er ofte i opposition til de kommunale interesser.
  Derfor skal kommunerne naturligvis ikke have ret til at sætte sig imod fredning, allerede ved forslagenes formulering og fremsættelse, men de skal naturligvis fortsat have ret til at argumentere imod fredninger hvis de har gode argumenter.

  Fx blev fredning af Kløvermarken på Amager gennemført imod Ritt Bjerregaards forsøg på at binde et flertal i BR med en budgetaftale, som ville have ødelagt Kløvermarken med byggeri.
  Folkelige kræfter med solide argumenter og mange tusinde underskrifter fik flyttet et BR flertal til at stoppe byggeplanerne, hvorefter DN fremsatte fredningsforslaget som Fredningsnævnet senere vedtog.
  Kommunerne bør aldrig opnå ret til at spænde ben for udarbejdelse og fremsættelse af fredningsforslag.
  Havde kommunerne ret til at hindre fredningsforslag i utide ville mange fredninger aldrig være gennemført.
  Derfor er Pia Adelsten og DFs forslag et angreb på alle fremtidige fredninger.

  DFs beslutningforslag vil forhindre DN i at fremsætte egne fredningsforslag ved: ” at grønne organisationer kun kan rejse en ny fredningssag sammen med staten og/eller en eller flere kommuner.
  Dermed er DFs forslag et hårdt angreb på de folkelige fredningsinteresser.

  Der går pænt lang tid fra en fredningssag rejses i Fredningsnævnet og alle høringer er foretaget i fuld offentlighed, til nævnet træffer sin afgørelse. Alle interesser bliver hørt.

  DFs repræsentanter i denne sag har åbenbart ikke forstået hvordan reglerne er, og hvordan sagerne behandles.

  DF er en del af det repræsentative folkestyre. De 179 i Folketinget udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Nogen repræsenterer de kvikke og de veluddannede, mens andre repræsenterer de tungere dele af befolkningen.
  Et par professorer har for nyligt udgivet en bog om skatteskandalerne, hvor de gang på gang henviser til beslutningstagernes kognitive begrænsninger.
  Da ingen er alvidende, har alle, inkl. ministre og MF-ere, kognitive begrænsninger; men nogen er mere begrænsede end andre.
  Alle har ret til at ytre sig, stemmeret osv. Sådan er det jo!

  Jeg har også dåbsattest på at hedde Lars Vestergaard, og jeg stemmer ikke på DF.
  Lars Vestergaard er næsten en massebetegnelse, da vi er 100-150, der hedder Lars Vestergaard, uden at have fælles holdninger eller interesser. Vi er end ikke i familie.

 • Anmeld

  Torkil Forman · selvstændig

  Mis forståelse på misforståelse hos flere kommentatorer!

  Kommunerne/ byråd bestemmer faktisk om der skal foregå en fredning. De er sidder i fredningsnævnet, sammen med en dommer og en fra regionen. Kommunen og byrådet kan også rejse fredninger. Og da det er folk fra de politiske partier der sidder i byrådet, er der rig muligheder for at de med deres interesse for naturbeskyttelse kan realisere dette. Det kunne derfor være dejligt om de ville redegøre for hvorledes de har ageret på dette felt hidtil, og hvad de agter at gøre fremover. Ikke mindst de der er stærkt utilfredse og vil ændre her på. Men måske ønsker de slet ikke at fortælle at de ikke ønsker nogen form for naturbeskyttelse?

 • Anmeld

  Lars Vestergaard · Folketingskandidat DF, Københavns Storkreds

  Der ser ud til at være enighed

  Citat: ”Vi deler gerne retten til at foreslå fredninger med andre civilsamfundsorganisationer, som Dansk Folkeparti foreslår, men at kalde det samlede forslag for en demokratisering er simpelthen spin af værste skuffe”.

  Bemærkning: Det glæder mig naturligvis, at DN gerne vil dele retten til at foreslå fredninger. På dette punkt er DN så enig med DF. Tillykke. Måske er det ikke spin alligevel? Demokrati og rettigheder for folkelige naturorganisationer er måske ikke så slemt? Eller er det monopoltabet, der gør mest ondt?

  Hvad er der i vejen med de personlige frihedsrettigheder og demokratiet? Står Maria Reumert Gjerding ikke på vagt for dem? Vil hun ikke gerne arbejde for udvidelse af demokratiet for alle borgere. Ligger der ikke en indlysende kamp for DN’s præsident her? Grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder burde være ukrænkelige i alle situationer – og det må så også gælde indstillingsretten til fredninger for flere folkelige organisationer eller hur?

  Citat: ”Vi ved, på baggrund af firs års erfaring i fredningssystemet, at stat og kommune meget sjældent har en selvstændig interesse i at foreslå nye fredninger”.

  Bemærkning: De 80 år har ikke været omfattet af fuldstændig enslydende lovgivning på natur- og miljøbeskyttelse eller planlægning for by og land. Der er i dag fine love om natur- og miljøbeskyttelse og lov om planlægning, som indeholder ganske mange instrumenter, der skal beskytte land og by, naturen, kulturen og miljøet – og det forvalter kommunerne fint.

  Citat: ”Dansk Folkepartis forslag vil derfor føre til markant færre fredninger i fremtiden, og det vil dermed effektivt udhule det stærkeste instrument til naturbeskyttelse, vi overhovedet har”.

  Bemærkning: Det er jo ren spekulation forårsaget af eget monopoltab. Måske vil der komme flere fredninger – måske vil lystfiskerforeninger og andre AKTIVE naturforvaltere føle sig inspirerede til at rejse fredningsforslag. Det må tiden da vise.

  Og tak til Ivar Nielsen for sandfærdig historisk udredning af Madsebakke fredningen. Den burde DN måske selv have læst op på…..

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Tak for indlæggene.

  Det har været lærerigt for en borger, der faktisk interesserer sig for naturen.

Wermelin til embedsmænd: Vi skal være det grønne foregangsland

Wermelin til embedsmænd: Vi skal være det grønne foregangsland

MINISTERSKIFTE: Danmark skal være det førende land i grøn omstilling, og det stiller krav til idérigdommen i ministeriet, lød det fra den nye miljøminister, da der torsdag blev udvekslet både bacon og blæksprutte under vagtskiftet i Miljø- og Fødevareministeriet.