Grønt lys for dødsliste over invasive arter

BIODIVERSITET: Vejen er nu banet for, at eksperter kan udforme en sortliste over invasive dyr og planter, der skal være forbudt at indføre, sælge eller holde i EU, efter både Parlament og Ministerråd har nikket ja til nye regler.
Placeholder image
Hybenrosen er en af de invasive arter, som ikke vil finde vej til den nye EU-sortliste. Det er nu op til eksperter at definere, præcis hvilke skadelige dyr og planter, der skal forsøges udryddet. Foto: Colourbox

BRUXELLES: Invasive dyre- og plantearter som dræbersnegle og bjørnekløer, der giver økonomiske og miljømæssige problemer, kan fra 2016 ende på en EU-udryddelsesliste.

Det står klart, efter at EU's lovgivende institutioner i denne uge har givet grønt lys for nye regler, der skal gøre det nemmere at forhindre, at skadelige fremmede dyr og planter spreder sig på det europæiske territorium.