Grønt lys for dødsliste over invasive arter

BIODIVERSITET: Vejen er nu banet for, at eksperter kan udforme en sortliste over invasive dyr og planter, der skal være forbudt at indføre, sælge eller holde i EU, efter både Parlament og Ministerråd har nikket ja til nye regler.
Hybenrosen er en af de invasive arter, som ikke vil finde vej til den nye EU-sortliste. Det er nu  op til eksperter at definere, præcis hvilke skadelige dyr og planter, der skal forsøges udryddet.
Hybenrosen er en af de invasive arter, som ikke vil finde vej til den nye EU-sortliste. Det er nu op til eksperter at definere, præcis hvilke skadelige dyr og planter, der skal forsøges udryddet. Foto: Colourbox

BRUXELLES: Invasive dyre- og plantearter som dræbersnegle og bjørnekløer, der giver økonomiske og miljømæssige problemer, kan fra 2016 ende på en EU-udryddelsesliste.

Det står klart, efter at EU's lovgivende institutioner i denne uge har givet grønt lys for nye regler, der skal gøre det nemmere at forhindre, at skadelige fremmede dyr og planter spreder sig på det europæiske territorium.