Hård kritik: EU-borgere er for dårligt beskyttede mod luftforurening

LUFT: EU’s pendant til Rigsrevisionen kritiserer EU-Kommissionen og medlemslandenes evne til at beskytte borgerne mod luftforurening. Helt berettiget, mener Det Økologiske Råd.

Inden for EU’s grænser dør 400.000 mennesker for tidligt af luftforurening. Hvert år. Det koster flere hundrede milliarder euro i sundhedsomkostninger. Hvert år.

Og det er, selvom EU i mange år har stillet krav til bedre luft. Blandt andet derfor får den indsats nu kritik fra Den Europæiske Revisionsret, der spiller nogenlunde samme rolle, som Rigsrevisionen gør i Danmark.

”I de seneste årtier har EU’s politikker bidraget til at mindske emissionerne, men luftkvaliteten er ikke blevet forbedret i samme takt, og den har stadig en betydelig negativ indvirkning på folkesundheden,” siger Janusz Wojciechowski, der er medlem af Revisionsretten, i en pressemeddelelse.

Login