Hækkerup: Naturpakken sikrer indsats for biodiversitet

DEBAT: Styrkelse af biodiversiteten, afbureaukratisering og målretning af naturindsatsen er nogle af de centrale dele i regeringens længe ventede naturpakke, som Landbrug & Fødevarer tager rigtig godt imod, skriver adm. direktør Karen Hækkerup.

Af Karen Hækkerup
Adm. direktør for Landbrug & Fødevarer

En målretning og prioritering af indsatsen har været efterspurgt både fra landbruget og fra forskerkredse, og med Naturpakken tages der nu udgangspunkt i de områder, hvor der i forvejen er naturværdier at bygge videre på.

Fra Landbrug & Fødevarer har vi også taget godt imod pakken, fordi den lægger op til, at der skal være en balance mellem natur og anden arealanvendelse. Pakken vil være med til at sikre en vigtig indsats for natur og biodiversitet samtidig med, at den ser på, hvordan vi fremover bedst kan få styrket landmandens rolle som naturforvalter.

Incitamenter til at pleje naturen
Afbureaukratisering af naturlovgivningen og flere konkrete initiativer til mulige justeringer af både national lovgivning og EU-regulering vil uden tvivl være med til at øge landmændenes incitament til at etablere og pleje naturen. Hvis vi kan nå frem til et regelgrundlag, hvor landmænd, der ønsker at styrke naturen og biodiversiteten i agerlandet, ikke skal fraregne gødningskvoten for en lærkeplet eller sikre, at en vildtstribe ikke bliver bredere end ti meter, så er jeg sikker på, at vi vil opleve en gevinst for naturen.

Og hvis den landmand, der frivilligt udlægger og plejer et naturområde, ikke behøver at frygte, at det kan betyde, at han eller hun ude i fremtiden ikke vil kunne udvikle sin landbrugsbedrift, så er jeg slet ikke i tvivl om, at vi vil se mange flere områder, der får lov til at udvikle sig på naturens præmisser. I dag kan en landmand risikere, at en mergelgrav, der reetableres eller et areal, der plejes med afgræsning, kan spænde ben for bedriftens fremtid - og det er hvert fald ikke fordrende for naturindsatsen.

Værdifuldt første skridt
Naturpakkens elementer løser ikke fra dag ét de udfordringer, vi i dag ser i det åbne land, men der sættes på flere forskellige områder fokus på problemstillingerne, hvilket må siges at være et værdifuldt første skridt. Hvis processer og udredninger, der skitseres, munder ud i reelle regelændringer, vil det kunne have en meget stor betydning for landbrugets muligheder for at udvikle sig sideløbende med en fortsat indsats for mere og bedre natur.

Med flere frivillige tiltag som læplantning, friluftsfaciliteter, efterafgrøder og et skulderklap til projekt ”Spor i Landskabet” er der lagt op til, at landbruget også fremover kommer til at spille en vigtigt og centralrolle i naturforvaltningen.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at de danske landmænd vil være parate til at tage bolden op og kvittere for aftaleparternes tillid ved at gå ind i nye naturprojekter, etablere flere nye læhegn og småbiotoper til glæde for biodiversiteten og ved at invitere offentligheden ud i naturen ad nye spor og til nye friluftsfaciliteter.

Og fra Landbrug & Fødevarer vil vi følge aktivt med i arbejdet med både erstatningsnatur, genopdyrkningsret og en ny lovstruktur både på hele Miljø- og Fødevareministeriets område og for naturlovgivningen. Med enklere og mere overskuelige regler og med en indsats, der tager udgangspunkt i de eksisterende værdier og en inddragelse af alle relevante parter, vil vi forhåbentlig se en styrkelse af vores natur og biodiversitet. Vi er parate!

Forrige artikel ALT: Naturpakken er kun første skridt på vejen ALT: Naturpakken er kun første skridt på vejen Næste artikel S: Naturpakken er et blufnummer S: Naturpakken er et blufnummer