Ida Auken til LA: Vi skal have rent vand i hanen – Ikke pesticider

REPLIK: Det er ikke falsk alarm, når Radikale Venstre vil tage de næste skridt for at beskytte vores drikkevand. Nye fund øger mistanken om, at pesticider i vandet udgør en sundhedsrisiko, og det skal vi handle på, skriver Ida Auken (R). 

Af Ida Auken (R)
Miljøordfører

Jeg ved ikke, hvad der skal til for at få Liberal Alliance til at tage beskyttelsen af vores drikkevand alvorligt.

Fund af sprøjtemidler i grundvandet, alvorlig bekymring fra landets læger om hormonforstyrrelser og resistens, opråb fra vandforsyninger i hele landet om forurenede boringer - intet af dette kan tydeligvis få Liberal Alliance til at vågne op.

Senest kunne man her i Altinget læse, at Liberal Alliances ordfører Carsten Bach mener, at der er tale om falsk alarm, når vi i Radikale mener, at tiden er kommet til at tage de næste skridt for at beskytte vores drikkevand.

Det er ikke falsk alarm.

Der er tale om forskellige tilgange til vores drikkevand. I Radikale ønsker vi, at usikkerheder skal komme grundvandet og danskernes sundhed til gode, ikke producenterne af sprøjtemidler.

Og vi ønsker at handle, når vi får ny viden. Derfor er der i øjeblikket tre ting, vi i Radikale foreslår at tage fat på for at beskytte drikkevandet:

Vi skal have styr på triazol
For nyligt fandt man rester fra svampemidlet tebuconazol kaldet 1,2,4-triazol i en tredjedel af de boringer, der overvåger vores grundvand.

Der bliver brugt over 100 tons af disse typer af svampemidler årligt i Danmark. Carsten Bach mener ikke, at det er et problem med disse fund, fordi de kun er over grænseværdien i fire af tilfældene.

Fire fund over grænseværdien er alvorligt, men dertil skal man lægge, at der er mange forskere, blandt andet fra Syddansk Universitet, der mener, at grænseværdien bør strammes betragteligt. Selv meget mindre koncentrationer af triazol har vist hormonforstyrrende effekter, særligt på fostre.

Alligevel har ministeren ikke forbudt brugen af denne type azol-svampemidler lige oven på vores drikkevand i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder, men blot begrænset det samlede forbrug af svampemidlerne på den enkelte mark.

Det har imidlertid ikke nogen indflydelse på udvaskningen af 1,2,4-triazol, da man - overraskende nok - stadig må anvende samme mænge af svampegiften tebuconazol.

Måske mest bekymrende er det, at den overdrevne brug af svampemidlerne på markerne fører til resistens blandt mennesker. Det vil sige, at vores svageste medborgere på sygehusene nu risikerer, at de ikke kan få medicin mod svampeinfektioner - fordi landbruget har brugt for mange svampemidler.

Det er uansvarligt. Når vi har få midler til at bekæmpe svampeinfektioner, må mennesker have førsteret før afgrøder på marken. Derfor skal der laves yderligere restriktioner på disse stoffer i landbruget.

Stop med at sprøjte pesticider oven på drikkevandet
Når Miljøstyrelsen godkender pesticider, tillader de, at en vis mængde af stofferne udvaskes til grundvandet i koncentrationer helt op til grænseværdien på 0,1 µg/l i årsgennemsnit.

Det betyder, at regnvandet, der netop nu er på vej ned mod vores grundvand under dyrkede marker, bliver ved med at forurene vores fælles grundvands- og drikkevandsressource.

Vi er enige om, at fortidens brug af sprøjtemidler var letsindig. Men hvorfor skal vi ikke lære af dem?

Vi burde som minimum stoppe med at bruge sprøjtemidler i de områder, hvor vi indvinder vores drikkevand, de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder. Nutidens brug af sprøjtegifte ender i vores børns og børnebørns drikkevand.

En ny undersøgelse af en million danskere har vist, at der er en øget risiko for kræft, når der kommer kvælstof i grundvandet.

Risikoen opstår allerede ved et nitratindhold på 4 mg NO3/liter. Grænseværdien i drikkevand i dag er over ti gange så høj, nemlig 50 mg NO3/l.

På trods af dette tillod regeringen i landbrugspakken en øget mængde kvælstof i både grundvand og overfladevand. Dertil kommer, at beregningerne bag landbrugspakken er meget usikre, hvilket regeringen har medgivet.

Tvivlen skal komme vandet til gode
Blå blok ved reelt ikke, hvad landbrugspakken gør ved drikkevandet. Og man ønsker heller ikke at vide det. Regeringen har netop afvist at validere og usikkerhedsberegne kvælstofmodellen i landbrugspakken.

I 2003 stod Anders Fogh stolt på scenen på Venstres landsmøde og proklamerede, at ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk havde fået det ringere.

Det var forkert dengang, men vores nuværende miljøminister Esben Lunde Larsen og kollegaen i Liberal Alliance får alligevel forgængerne Anders Fogh og Hans Christian Schmidt til at ligne medlemmer af Greenpeaces hovedbestyrelse.

Radikale Venstres holdning er klar:

I Danmark skal vi ikke bruge sprøjtemidler oven på vores drikkevand. Og er der usikkerhed om, hvorvidt et stof kan gå i grundvandet, skal usikkerheden komme vandet til gode, ikke sprøjtemidlet. Det ønsker vi at lave om på nu.

Forrige artikel Professor: Kvaliteten af grundvandet er truet – ikke drikkevandet Professor: Kvaliteten af grundvandet er truet – ikke drikkevandet Næste artikel Naturvejleder til DN: I skal lære danskerne at elske naturen Naturvejleder til DN: I skal lære danskerne at elske naturen
 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  I grunden har vi jo verdens bedste grundvand

  "En ny undersøgelse af en million danskere har vist, at der er en øget risiko for kræft, når der kommer kvælstof i grundvandet", fortæller Ida Auken.
  Karolinska Institutet i Stockholm har dokumenteret andre ligefrem positive effekter af nitrat, men det er en anden sag.

  Man finder kun "nitrat i grundvandet", når man definerer grundvand forkert, som Danmark har specialiseret sig i.
  Grundvandslommer i vandumættede omgivelser er ikke nitratfri.

  Men rigtigt grundvand under det primære grundvandspejl er uden nitrat, fordi det er omdannet til frit kvælstof og sendt op i atmosfæren, hvor det er hovedbestanddelen.

  Miljøstyrelsens mani med at referere målinger af nitrat i det, de kalder "iltet grundvand", er uden egentlig mening. Der har altid været nitrat i jordvandet - og vil altid være det - også under naturarealer.

  GEUS har flyttet målingerne højere og højere op gennem en årrække og har naturligvis derved målt mere nitrat.

  Begrundelsen: At vise resultater af vandplanernes reducerede kvælstofnormer i en misforstået opfattelse af nitratdirektivets krav vedrørende "vand, der stammer fra landbruget". Hvis man følger udviklingen tæt på rodzonen, får man naturligvis en virkning af reduceret kvælstoftilførsel. Men det har intet med grundvand eller sikring af drikkevand at gøre.

 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Hvorfor stemte de Radikale for pesticidhandlingsplanen ?

  Det er yderst positivt at der kommer en klar melding fra Ida Auken om at der ikke skal bruges sprøjtemidler oven på vores drikkevand.
  Men hvorfor stemte i så for pesticidhandlingsplanen som ikke sikrede drikkevandsboringerne? Enhedslisten og Alternativet gik fra forhandlingerne på grund af denne manglende sikring, mens Radikale og SF gik med i aftalen.
  Der er brug for en samlet opposition også på dette område hvis den fatale politik skal ændres.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Forbyd pesticider og roundup

  til private villaejer.
  Det er villaejerne der sviner og splasker med roundup i voldsomme mængder,
  og forurener både grundvandet og ødelægger biodiversiteten på det groveste.
  De største svin er på de enorme parcelhusørkner, der breder sig over grundvandsreserverne vores børn skal drikke af.
  Også bierne er truet af ligusterhaverne, gør noget Ida!
  Ikke bare snak, og snakke, det kan du.
  Vi vil se handling, også fra dig.
  mvh

 • Anmeld

  Holger Øster Mortensen · debatør

  Bønderne er skurkene

  Det er bønderne, der er skurkene i forbindelse med forurening af drikkevandet. Da MINDST 60 procent af vores samlede areal er oppløjet og dyrket, er det naturligvis også her de store mængder grundvand findes. Der findes meget få grundvandsressourcer under vores byer. Så derfor skydes der med kanoner mod spurve, når nogen påstår, at det er haveejere, der forurener vores fælles drikkevand. Bønderne bruger 93 procent af ALT forbrugt gift (som de ynder at kalde "planteværn") - mens haveejere bruger under 3 procent. Det er bønderne, der er nogle svin i denne forbindelse. I gamle dage høngte man hestetyve og brøndpissere. I dag straffer man hestetyve - men giver en Dannebrogsorden til brøndpissere

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Næh næh, skurkene er dem

  der ikke selv producerer, dyrker deres fødevarer selv. De piller i skærme, laver skemaer, drikker kaffe og forbruger fødevarer- som andre må dyrke! Derudover suger de skattepenge, skattepenge der bliver lagt på fødevareproducenterne. Hvis du gerne vil bekæmpe sprøjtning, så dyrk dine fødevarer selv og lad være med at banke på dem der gør at dine kartofler og bøffer er til at betale, altså hvis du vil betale og ikke bare tude og nasse, direkte eller indirekte.
  Og bagefter og går ud og oversplasker din lille parcelhushave med pesticider for at kigge på gensplejset græs fra Monsanto..
  Hvis du rydder den rustne webergrill ud sammen med carporten og hoppeborgen, kan du måske dyrke kartofler nok til din egen families brug på dine dure 600 m2, ellers må du købe dem fra netto, som de køber billigst muligt fra folk, der dyrker dem. Og på grund af din nærighed, må der dyrkes kæmpe arealer med sprøjtning, for at du og Lars L. Rasmussen kan få nok!
  Bare sådan lidt fakta inden du skal se vild m dans..
  mvh
  mvh

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Løgn og latin fra Ida Auken.

  Mere sludder og vrøvl fra Ida Auken. Der er jo IKKE fundet sprøjtemidler i grundvandsboringerne sådan som hun igen og igen påstår.

  Men der er detekteret nedbrydningsrester fra forskellige plantebeskyttelsesmidler, midler som vores fødevareforsyning er helt afhængig af.

  Så i stedet for at lægge fødevareproducenterne for had, kunne hun og disse "radikale" jo foreslå at ophæve det idiotiske forbud imod at vandværkerne renser drikkevandet for disse nedbrydningsrester. Det kan gøres nemt og meget meget billigt, så hvad tøver Ida Auken for ?

  Hvis rent drikkevand i hanerne virkeligt lå Ida Auken og de radikale på sinde sørgede de jo for den nødvendige rensning NU

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Pesticider, grundvand, økologi, overenskomstforhandlinger og lønfest

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen lønfest, velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for grundvandet, naturen, dyrevelfærden, folkesundheden, denne verdens fattigste mennesker, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Man kan i øvrigt undre sig

  over at en støtteafhængig publikation som denne, så ofte synes at I. Auken skal have spalteplads til sine overfladiske reklamefremstød?
  Egentlig savner jeg personer med mere substans og ikke nødvendigvis flere radikale, end publikationen i forvejen flyder over af.
  mvh

 • Anmeld

  H. Klausen Nordjylland

  Lidt bedre end meningsløst?

  Jeg går også varmt ind for rent drikkevand!
  Der blev på et tidspunkt besluttet at Danmark skulle have mere urørt naturskov, det kan der også være noget rigtigt i.
  Hvorfor bliver der ikke etableret urørt naturskov i de områder, hvor der pumpes drikkevand op?- det er da områder tæt på byerne, hvor borgerne også kan have glæde af området.
  Jeg ønsker heller ikke for mange pesticider i de kartofler jeg spiser!
  For 50 år siden blev kartofler sprøjtet 0-3 gange, afhængigt af vejr og jordbund, dengang var reglen at der skulle gå mindst 6 år før der igen blev avlet kartofler på arealet.
  DN skriver at en normal kartoffel bliver sprøjtet 14 gange før den ender i gryden, i bladet "Samvirke" er der et højere bud, nemlig 18 gange.

  Så i stedet for elitens helt vilde natur i store sammenhængende arealer, ville det være bedre for biodiversitet at have mindre arealer med skov og natur, genetablering af nogle af de læhegn der naturligt nok er blevet fjernet, braklægning og sædskifte.

 • Anmeld

  Helle B Larsen · Landbo

  Hvad er der pludseligt galt med at hæve grænseværdierne?

  Det er jo det, man hidtil har praktiseret - og voila har vi verdens bedste drikkevand. 90% af befolkningen er stort set ligeglade med, hvad de indtager af forgiftede/sprøjtede/MSR-inficerede/industrialiserede fødevarer, så hvor stor en forskel vil rent grundvand gøre i den sammenhæng? Folk kommer kun på barrikaderne, fordi de i årevis er blevet bildt ind, at vi i DK har rent vand i hanerne. Prøv at tjekke vandværksanalyser - der er mange med røde tal, men det er der bare ikke nogen, der reagerer på.

  Med lov skal land bygges Ida Auken, så bare kom i gang og få dine ligeglade kolleger på X-borg med i kampen og forbyd skidtet. Først når de ikke mere har noget valg, finder bønderne ud af andre metoder og genopfinder sædskifte mv. Så længe de bare kan køre med sprøjten, vil de gøre det. Sådan er mennesker - lade og ligeglade - det er derfor der er brug for en ansvarlig og myndig ledelse af landet!

Regeringen giver grønt lys til 2.000 nye sommerhuse

Regeringen giver grønt lys til 2.000 nye sommerhuse

KYSTER: 2.027 nye sommerhusgrunde bliver nu en realitet, meddeler erhvervsminister Simon Kollerup, der glæder sig over at give en hjælpende hånd til landdistrikterne. Men Danmarks Naturfredningsforening uddeler hård kritik.