Jæger: DOF mudrer politisk spin ind i videnskabelige udmeldinger

REPLIK: Jagtinteresser kædes sammen med faunakriminalitet og er en trussel imod duehøgens eksistens i Danmark. Der er ingen dokumentation for DOF's konspirationsteori om, at det hele er jægernes skyld, skriver jæger.

Af Jens Ulrik Høgh
Kommunikatør, Nordisk Safari Klub

Jeg skrev i et indlæg i Altinget 31. august, at Dansk Ornitologisk Forening (DOF) "blander politik og videnskab sammen".

Det har Mark Desholm fra DOF svaret på fredag den 4. september, og han skriver, at det ikke er tilfældet, men at DOF baserer foreningens politik på deres faglige viden.

Et kort resume: 18. august bragte DOF en overvejende positiv nyhed på sin hjemmeside om rovfugle. I nyheden er der en enkelt "ekspertvurdering" om arten duehøgs tilbagegang, hvor den videnskabelige leder for 'Atlas III', Charlotte M. Moshøj, udtaler, at "årsagen er formentlig, at der fortsat sker en ulovlig bekæmpelse af duehøgen i områder med store jagtinteresser".

Der er ikke angivet andet om årsagen til duehøgens tilbagegang i det pågældende nyhedsopslag. Da der til og med står, at "årsagen er" (bestemt ental), læser jeg udtalelsen sådan, at det er Moshøjs faglige vurdering, at omfattende illegal jagt motiveret af "jagtinteresser" er den væsentligste årsag til duehøgens tilbagegang.

Det betyder på godt dansk, at "jagtinteresser" – som alle danske jægere jo har – kædes sammen med omfattende faunakriminalitet og er en trussel imod selve duehøgens eksistens i Danmark.

Jægere bliver stigmatiseret
I mine øjne er det ret alvorligt på denne måde at stigmatisere jægere som kriminelle uden grund. For det er naturligvis et stort problem for danske jægere, hvis vores interesse leder til ulovligheder.

Har vi et problem, skal der gøres noget ved det. Det kan naturligvis kun ske på baggrund af fakta, og jeg har derfor spurgt ind til DOF's konkrete faglige baggrund for at udpege "jagtinteresser" som duehøgens hovedfjende.

Men jeg har ikke fået svar. Hverken da jeg indledningsvis spurgte ind til det eller nu i Mark Desholms replik i Altinget. Det er vel ikke urimeligt at forvente, at der ligger nogle ret konkrete fakta bag den form for udmeldinger?

I særdeleshed, når de kommunikeres officielt ud af den videnskabelige leder på foreningens egen hjemmeside i forbindelse med formidling af forskningsresultater. Mark Desholm understreger jo desuden selv, at DOF baserer foreningens politik på faglig viden.

Så hvor er den faglige viden, der retfærdiggør denne "ekspertvurdering"? Hvor er fakta? Det nærmeste, som vi kommer, er, at Desholm skriver, at han har kendskab til fem "sager", der involverer dødfundne duehøge over de sidste fem år. Okay.

Det afføder yderligere spørgsmål. Hvor stor en del af sagerne er opklarede så vidt, at man kan tale om en klar kobling til "jagtinteresser"? Har politiet rejst nogen sigtelser, udtalt sig om mistænkte, eller er der andre omstændigheder, der entydigt peger imod "jagtinteresser"?

Hvordan kan fem sager på fem år danne tilstrækkeligt fagligt grundlag for en teori om hovedårsagen til en arts tilbagegang?

Hvor er "the smoking gun," og hvorfor er økologiske hønseavlere, brevdueholdere, generelt formørkede sjæle og ornitologiske aktivister på forhånd afskrevet som "mistænkte"?

Konspirationsteori
Er hovedsagen til duehøgens problemer i det hele taget ulovlig efterstræbelse og ikke for eksempel naturlig prædation, ændrede fødeforhold, forstyrrelser i yngletiden, omlægninger i skovdriften, kollisioner med elledninger, vindmøller, biler og vinduer eller måske en pærevælling af det hele og mere til?

Da jeg ikke har fået nogle svar, går jeg ud fra, at der ikke i øjeblikket er nogen svar. Der er altså ingen dokumentation for DOF's konspirationsteori om, at det hele er jægernes skyld. Teorien kan åbenbart ikke engang sandsynliggøres. Alligevel står den fortsat uændret på DOF's hjemmeside.

Bemærk, at jeg på ingen måde udelukker nogen mulige forklaringer. Inklusive den, at det rent faktisk er omfattende illegal jagt, der er problemet. Jeg ved det rent faktisk ikke. Men vi er nødt til at vide, hvad det specifikt er for nogle problemer, der kræver løsninger.

Ubegrundede beskyldninger, fordomsbaserede formodninger og diverse konspirationsteorier kan ikke bruges til meget andet end politisk grøftegraveri.

Samarbejde foregår i vid udstrækning
Tilbage til duehøgen: Samarbejde er godt. Det foregår i meget vid udstrækning allerede lokalt imellem jægere og ornitologer. Jægerne har stor praktisk indflydelse på naturforvaltningen på en stor del af Danmarks areal.

Vi har meget at bidrage med, vi gør det allerede, og vi gør det gerne endnu mere. DOF kan bidrage med konkret viden baseret på solid forskning, hvis de fremadrettet kan stå for fristelsen til at mudre politisk spin ind i deres videnskabelige udmeldinger. Vi er nødt til at kunne stole på, at fakta er fakta.

Hvis miljøminister Lea Wermelins (S) foreslåede "jagtskat" i form af en 30 procent stigning i prisen på danske jagttegn gennemtrumfes, vil jeg helt konkret foreslå, at en væsentlig del af de ekstra 26 millioner kroner om året afsættes til en særlig taskforce indenfor politiet til efterforskning af faunakriminalitet.

Vi har alle brug for seriøs evidensbaseret opklaringsarbejde i disse sager.  

Forrige artikel Rådet for Grøn Omstilling: EU bør anvende forsigtighedsprincip for glyphosat Rådet for Grøn Omstilling: EU bør anvende forsigtighedsprincip for glyphosat Næste artikel Vestforsyning om Vestforsyning om "dødslisten": Hensynet til forbrugerne må være vigtigst