Jægerne: Brede forlig skal sikre naturens genrejsing

DEBAT: Naturen kan kun reddes gennem brede forlig, der rækker årtier ud i fremtiden. Socialdemokratiet og Venstre bør derfor finde sammen om et nationalt kompromis for en langsigtet og storstilet genrejsning af den danske natur, skriver Claus Lind Christensen.

Af Claus Lind Christensen
Formand for Danmarks Jægerforbund

Naturens tilstand i Danmark er på stort set alle områder i så elendig forfatning, at kun et bredt samarbejde over midten i dansk politik kan løse den opgave af historiske dimensioner.

Der skal politisk tages fat, som vi ikke har set før.

Heldigvis har mulighederne for at gøre netop det aldrig været bedre. Valgets tale kan vel næppe tolkes på anden måde, end at en meget stor andel af vælgerne vil have reelle forbedringer af naturen og en ambitiøs klimaindsats.

I mit indlæg her vil jeg fokusere på miljø- og naturdelen. For mange kommer uforvarende til at blande begreberne sammen, og det er en stor skam. Klimaindsatsen er overordentlig vigtigt, men det er indsatsen for at stoppe tabet af biodiversitet og levesteder også.

For mens klimaindsatsen er voldsomt kompleks og forbundet med store usikkerheder omkring løsninger, effekt og økonomi, så er indsatsen for en bedre natur i Danmark det stik modsatte.

Det tabte skal genvindes
Danske forskere har i årevis vidst, hvad der skal til for at forbedre naturen og miljøet i Danmark. 

Der er skrevet flere rapporter og handlingsplaner, og det er mit indtryk, at det, der mangler, er politisk prioritering – på tværs af Folketinget.

Som jeg læser det politiske landskab, så er opbakningen til stede, og nu er tiden kommet til at sætte handling bag ordene.

Jeg håber derfor, at statsminister Mette Frederiksen og miljøminister Lea Wermelin inviterer alle Folketingets partier til en bred politisk drøftelse af, hvordan man kan vedtage en plan for den danske natur, der rækker 20,30, 40 år ud i fremtiden.

Vi er kommet til det punkt i Danmarkshistorien, hvor vi skal lave en omvendt Dalgas, som jo menes at have sagt "Hvad udad tabes, skal indad vindes" (det var vist digteren H.P. Holst, der skrev det), da heden blev plantet til.

I dag bør vi skrive citatet om, så det i stedet kommer til at lyde: "Hvad indad blev tabt, skal indad genvindes".

Vi skal have genrejst den danske natur, og vi skal sætte penge af til det. Nye penge.

Afsæt en halv milliard på finansloven
Med det mener jeg, at befolkningen har krævet af politikerne, at de reelt prioriterer indsatsen for et renere miljø og en vildere natur. 

Og i politik er prioriteringer lig med penge. Derfor er jeg også sikker på, at befolkningen er klar til at acceptere disse prioriteringer.

Jeg foreslår, at der årligt sættes en halv milliard kroner af på finansloven til genrejsning af den danske natur. 

Pengene skal sættes af hvert år, og det skal være nye penge. Er det ikke det, så er vi jo ude i greenwashing, og det kan jeg ganske enkelt ikke tro kan være nogens intention.

Forrige artikel PVC Informationsrådet: Sovjetunionen ville misunde regeringens PVC-system PVC Informationsrådet: Sovjetunionen ville misunde regeringens PVC-system Næste artikel Økologisk Landsforening: Bæredygtigt landbrug er multifunktionelt Økologisk Landsforening: Bæredygtigt landbrug er multifunktionelt