Kissmeyer: Skal vi vægte levende mennesker eller trist plantage højest?

KLUMME: Selvfølgelig skal vi vægte mennesket højest, når vi planlægger nye områder med vindmøller. Derfor opfordrer jeg staten til at ændre loven, så det bliver muligt at etablere vindmøller i ’naturdøde’ nåleplantager, skriver Carsten Kissmeyer, borgmester i Ikast-Brande Kommune.

Foto: Erik Refner / Scanpix

Planlægningen af vindmøller på land er et vigtigt bidrag, for at vi kan nå de energi-politiske mål, vi har i Danmark.

I Ikast-Brande Kommune ønsker vi at bidrage til målsætningerne ved at planlægge flere vindmøller på land, men møder uvilje og modstand fra følelsespåvirkede og bekymrede naboer til planlagte projekter. De primære bekymringer går på støj, skyggekast og tab i ejendomsværdi. Borgerne kan ikke forstå, hvorfor vi ikke opfører møllerne i skoven eller på heden, hvor der er længere til naboer og landsbyer.

Med andre ord er borgerne fortørnede over, at staten gennem lovgivningen prioriterer hensynet til naturen - herunder fredskov og naturbeskyttede arealer - højere end hensynet til mennesket.

Placering af vindmøller i plantage
I Ikast-Brande Kommune har vi søgt efter et velegnet plantageareal og er nået frem til Nørlund Plantage, der ligger i en passende afstand fra beboelser. Nørlund Plantage har et areal på ca. 2.400 hektar og ligger vest for den jyske højderyg i et stort øde område i forbindelse med Harrild Hede. Plantagen tog for alvor form efter 1877 og efter statens køb i 1883.

Danmark bør sætte menneskets gode humør og tryghed højere end lovkravet om at bevare triste, mørke og menneskeforladte nåleplantager med en begrænset biologisk diversitet.

Carsten Kissmeyer, Borgmester, Ikast-Brande Kommune

Et projekt i Nørlund Plantage kunne bestå af 12 vindmøller placeret på en lige række – over en strækning på ca. 5 km. Med en møllehøjde på 200 meter kommer møllevingerne over plantagen, og det er begrænset, hvor meget der absolut skal fældes i plantagen.

Konsekvenser for naturen
Værdien af naturen i Nørlund Plantage rækker ikke ud over det gennemsnitlige og almindelige og findes derfor kun på papir i lovgivningen og på kort. Der er tale om en tætplantet plantage med lange og menneskeskabte linjer af nåletræer. Strukturen er meget tydelig i plantagen og giver den et helt andet udtryk end en almindelig skov. Der er begrænset naturlig udvikling i vegetationen, begrænset biologisk diversitet og kun få levesteder for et naturligt plante- og dyreliv. 

Ved at fælde dele af plantagen og genplante med arter, der hører hjemme i plantagen, får vi en unik mulighed for at skabe ny, forbedret natur med en langt større alsidighed i plante- og dyrelivet, end den vi ser i dag. Vi får også mulighed for at tænke projektet sammen med internationalt beskyttede naturarealer i nærheden, så vi får den maksimalt bedste natur. 

Det er statens valg
Staten har undtagelsesvist dispenseret fra forbuddet mod byggeri og anlæg i fredskov i forbindelse med planlægningen af 4 møller på Mors. 

I planlægningen af det nationale Testcenter i Østerild Klitplantage i Thy, vedtog Folketinget en særlov, som gjorde det muligt at fælde ca. 1.200 hektar fredskov.

Har det skadet naturen? Nej, tværtimod.

Indsatsen for at genskabe naturen omkring testcenteret har båret frugt og givet en betydelig bedre natur i området efter fældningen. 

Staten bør give Ikast-Brande Kommune mulighed for at udlægge et vindmølleområde i Nørlund Plantage. Vi anmoder således ministeren om enten at dispensere fra skovloven eller at ændre loven, så det bliver muligt at realisere vores pilotprojekt i Nørlund Plantage.

Da staten ejer skoven og er myndighed for planlægning af vindmølleprojekter med møller på over 150 meter, har staten mulighed for at fastsætte vilkårene for selve projektet, og dermed også hvad der skal ske med området, når møllerne igen er taget ned.

Jeg er ikke i tvivl. Danmark bør sætte menneskets gode humør og tryghed højere end lovkravet om at bevare triste, mørke og menneskeforladte nåleplantager med en begrænset biologisk diversitet. Er du?

...

Carsten Kissmeyer (V) er borgmester i Ikast-Brande Kommune. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carsten Kissmeyer

Fhv. regionsrådsmedlem (V), Region Midtjylland
cand.oecon. (Aarhus Uni.), pædagogikum