Kjer: Partierne kendte godt regnemetoden

LANDBRUGSPAKKE: Partierne blev i forhandlingerne orienteret om metoderne bag landbrugspakkens beregninger, lyder det fra miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V). Forskere fastholder kritik af Miljøministeriets regnemetoder.

Folketingets partier kendte til baggrunden for ministeriets beregninger i landbrugspakken.

Sådan lyder det fra miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) ved tirsdagens eksperthøring om landbrugspakken.

Hun citerer et notat, der viser, at partierne i forhandlingerne blev orienteret om, at effekter fra 2013 til 2015 bidrager til at reducere effekten af landbrugets lempelser, der bliver indført i 2016.

"Dermed er metoden helt entydigt beskrevet. Problemstillingen blev gennemgået mundtligt i forhandlingerne for at være sikre på, at de valg, der blev truffet, blev forstået,” siger ministeren.

Miljø- og Fødevareministeriet har valgt at opgøre landbrugspakkens effekter fordelt på år, hvilket får kritik for at være en usikker fremgangsmåde. Men den metode var partierne også bekendte med, lyder det fra ministeren.

Hun citerer et andet notat, hvor det påpeges, at år til år-opgørelsen er forbundet med usikkerheder.

“Der er rejst et kritikpunkt fra forskellige forskere, og her må jeg blot konstatere, at denne begrænsning og usikkerhed netop er blevet gjort klart for alle i forhandlingerne, som det fremgår i disse notater,” siger ministeren.

Læs: Landbrugspakke: Sådan ser miljøregnskabet ud

Forskere fastholder kritik
Miljø- og fødevareministerens landbrugspakke har været genstand for en heftig kritik, siden en række forskere i Berlingske beskyldte ministeren for at manipulere med pakkens tal for at få miljøregnskabet til at gå i plus.

Forskerne mener, at virkeligheden er en anden, og at pakken vil betyde en øget udledning af kvælstof til skade for vandmiljøet.

Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er en af de forskere, der i Berlingske kritiserede regnestykket. Han mener, det er usikkert at opdele tallene i år.

“Vi har fra Aarhus Universitet leveret værdier for 2021, og dem, mener vi, er robuste, så robuste som noget kan blive. Vi har det rigtig dårligt med at neddele på år på grund af usikkerheder og forsinkelseseffekter,” siger han ved høringen.

Stiig Markager fra Aarhus Universitet fastholder også sin kritik af landbrugspakken. Han peger på, at vandmiljøets tilstand hænger sammen med landbrugets udledning af kvælstof.

“Da landbrugspakken isoleret set giver en øget kvælstofstilførsel, er det også sikkert, at den vil give en forringelse af miljøtilstanden i havet,” siger han.

Forrige artikel Partier raser inden høring: Nu vil vi have klare svar Partier raser inden høring: Nu vil vi have klare svar Næste artikel Baggrund for mistillid: Eksperter afviser Kjers miljø-regnskab Baggrund for mistillid: Eksperter afviser Kjers miljø-regnskab